Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 13, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Lạng Sơn

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Lạng Sơn.

(Tỉnh Lạng Sơn)

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_10 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Lạng Sơn 10 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_10
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Lạng Sơn 10 Khu vực 3
3 THPT Việt Bắc 001 Số 72, đường Phai Vệ, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 01 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
4 THPT Chuyên Chu Văn
An
002 P. Đông Kinh- TP Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 01 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
5 THPT DT Nội trú tỉnh 003 Ph. Đông Kinh-TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 01 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
6 Cao đẳng nghề Lạng Sơn 004 Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 01 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
7 TT GDTX 1 tỉnh 005 Đường Ba Sơn, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn. Thành phố Lạng Sơn 01 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
8 THPT Ngô Thì Sỹ 006 Ph. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 01 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
9 THPT Hoàng Văn Thụ 040 Số 55- Đường Tổ Sơn- P. Chi Lăng- TP Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn 01 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
10 THPT Tràng Định 007 TTr Thất Khê, H. Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Huyện Tràng Định 02 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
11 TT GDNN-GDTX Tràng
Định
008 Số 197, đường Hoàng Văn thụ, Thất Khê, Tràng
Định
Huyện Tràng Định 02 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
12 THPT Bình Độ 009 Thôn Nà Nạ, Xã Quốc Việt, H. Tràng Định Huyện Tràng Định 02 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
13 TT GDTX Tràng Định 041 Số 197, đường Hoàng Văn thụ, Thất Khê, Tràng
Định
Huyện Tràng Định 02 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
14 THPT Bình Gia 010 Thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, H. Bình Gia Huyện Bình Gia 03 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
15 TT GDNN-GDTX Bình
Gia
011 Thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, H. Bình Gia Huyện Bình Gia 03 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
16 THPT Pác Khuông 012 Thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, H. Bình Gia, LS Huyện Bình Gia 03 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
17 TT GDTX Bình Gia 042 Thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, H. Bình Gia, Lạng Sơn Huyện Bình Gia 03 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
18 THPT Văn Lãng 013 TTr Na Sầm, H. Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 04 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
19 TT GDNN-GDTX Văn
Lãng
014 Tân Hội – Tân Lang – Văn Lãng – Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 04 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
20 TT GDTX Văn Lãng 043 Tân Hội – Tân Lang – Văn Lãng – Lạng Sơn Huyện Văn Lãng 04 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
21 THPT Bắc Sơn 015 TTr. Bắc Sơn, H. Bắc Sơn, Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 05 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
22 THPT Vũ Lễ 016 Xã Vũ Lễ, H. Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 05 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
23 TT GDNN-GDTX Bắc
Sơn
017 Khu Hoàng Văn Thụ, TT Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 05 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
24 TT GDTX Bắc Sơn 044 Khu Hoàng Văn Thụ, TT Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn 05 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
25 THPT Lương Văn Tri 018 TTr. Văn Quan, H. Văn Quan, Lạng Sơn Huyện Văn Quan 06 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
26 THPT Văn Quan 019 Phố Điềm He, xã Văn An, H. Văn Quan, Lạng Sơn Huyện Văn Quan 06 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
27 TT GDNN-GDTX Văn
Quan
020 Phố Tân Xuân-TTr. Văn Quan-H. Văn Quan Huyện Văn Quan 06 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
28 TT GDTX Văn Quan 045 Phố Tân Xuân-TTr. Văn Quan-H. Văn Quan Huyện Văn Quan 06 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
29 THPT Đồng Đăng 021 Khu Hoàng V.Thụ, T.trấn Đồng Đăng, H. Cao Lộc Huyện Cao Lộc 07 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
30 THPT Cao Lộc 022 TTr. Cao Lộc, H. Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 07 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
31 TT GDNN-GDTX Cao
Lộc
023 Số 79 đường Mỹ Sơn, khối 6 TTr. Cao Lộc, Cao
Lộc
Huyện Cao Lộc 07 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
32 THPT Ba Sơn 039 Xã Cao Lâu, H. Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Huyện Cao Lộc 07 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
33 TT GDTX Cao Lộc 046 Số 79 đường Mỹ Sơn, khối 6 TTr. Cao Lộc, Cao
Lộc
Huyện Cao Lộc 07 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
34 THPT Lộc Bình 024 TTr. Lộc Bình, H. Lộc Bình, Lạng Sơn Huyện Lộc Bình 08 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
35 THPT Na Dương 025 Khu 9, TTr. Na Dương, H. Lộc Bình Huyện Lộc Bình 08 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
36 TT GDNN-GDTX Lộc
Bình
026 Khu Phiêng Quăn-TT Lộc Bình-H Lộc Bình Huyện Lộc Bình 08 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
37 THPT Tú Đoạn 035 Thôn Rinh Chùa, xã Tú Đoạn, H. Lộc Bình Huyện Lộc Bình 08 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
38 TT GDTX Lộc Bình 047 Khu Phiêng Quăn-TT Lộc Bình-H Lộc Bình Huyện Lộc Bình 08 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
39 THPT Chi Lăng 027 Khu Hòa Bình, TTr. Đồng Mỏ, Chi Lăng Huyện Chi Lăng 09 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
40 THPT Hòa Bình 028 Thôn Pa Ràng- Xã Hòa Bình-H.Chi Lăng, Lạng
Sơn.
Huyện Chi Lăng 09 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
41 TT GDNN-GDTX Chi
Lăng
029 TTr. Đồng Mỏ, H.Chi Lăng, Lạng Sơn. Huyện Chi Lăng 09 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
42 THPT Đồng Bành 036 TTr Chi Lăng, H. Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Huyện Chi Lăng 09 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
43 TT GDTX Chi Lăng 048 TTr. Đồng Mỏ, H.Chi Lăng, Lạng Sơn. Huyện Chi Lăng 09 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
44 THPT Đình Lập 030 TTr. Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn Huyện Đình Lập 10 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
45 TT GDNN-GDTX Đình
Lập
031 Khu 8, TTr. Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn Huyện Đình Lập 10 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
46 TT GDTX Đình Lập 049 Khu 8, TTr. Đình Lập, H. Đình Lập, Lạng Sơn Huyện Đình Lập 10 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
47 THPT Hữu Lũng 032 Số 123 Đ.Xương Giang,TTr Hữu Lũng, H. Hữu
Lũng
Huyện Hữu Lũng 11 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
48 THPT Vân Nham 033 Xã Vân Nham, H. Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 11 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
49 TT GDTX 2 tỉnh 034 Khu Tân Hòa, TTr. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng Huyện Hữu Lũng 11 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
50 CĐ Nghề Công nghệ và
Nông Lâm Đông Bắc
037 Xã Minh Sơn, H. Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 11 Lạng Sơn 10 Khu vực 1
51 THPT Tân Thành 038 Xã Tân Thành, H. Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 11 Lạng Sơn 10 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất