Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Nghệ An

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Nghệ An.

Làng Kim Liên (Nghệ An)

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_29 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Nghệ An 29 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_29
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Nghệ An 29 Khu vực 3
3 THPT Huỳnh Thúc Kháng 002 Số 62 Lê Hồng Phong – TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
4 THPT Hà Huy Tập 003 Số 8-Phan Bội Châu – TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
5 THPT Lê Viết Thuật 004 Khối 5 – Phường Trường Thi – TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
6 THPT Nguyễn Trường Tộ
– TP Vinh
005 Khối Yên Toàn – Phường Hà Huy Tập – TP Vinh,
Nghệ An
Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
7 THPT Chuyên Phan Bội
Châu
006 Số 48 -Lê Hồng Phong – TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
8 Chuyên Toán ĐH Vinh 007 Đường Lê Duẩn – TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
9 THPT DTNT Tỉnh 008 Số 98 -Mai Hắc Đế – TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
10 THPT VTC 009 Số 83- Ngư Hải Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
11 THPT Nguyễn Huệ 010 Số 247B Lê Duẩn – TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
12 PT Hermann Gmeiner 011 Số 30 -Đường HERMAN – TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
13 PT năng khiếu TDTT
Nghệ An
012 Số 98 – Đội Cung – TP. Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
14 THPT DTNT Số 2 013 TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
15 THPT Nguyễn Trãi 098 Số 9 -Mai Hắc đế , TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
16 TTGDTX Vinh 104 Ph. Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
17 CĐ Nghề Kỹ thuật – Công nghiệp Việt Nam – Hàn
Quốc
131 Nghi phú, Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
18 CĐ Nghề Kỹ thuật Việt –
Đức
132 Hưng Dũng, Tp. Vinh Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
19 TC Nghề Kinh tế – Kỹ
thuật Số 1
134 TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
20 TC Nghề Kinh tế – Kỹ
thuật – Công nghiệp Vinh
135 Tp.Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
21 TC Nghề số 4 – Bộ Quốc
phòng
140 Tp.Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
22 TC Nghề Kinh tế – Công nghiệp – Tiểu Thủ CN
Nghệ An
141 Tp. Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
23 TC KT-KT Hồng Lam 145 Tp. Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
24 Trần Đại Nghĩa 153 Số 83-Ngư Hải – TP Vinh, Nghệ An Thành phố Vinh 01 Nghệ An 29 Khu vực 2
25 THPT Cửa Lò 014 TX Cửa Lò, Nghệ An Thị xã Cửa Lò 02 Nghệ An 29 Khu vực 2
26 THPT Cửa Lò 2 099 TX Cửa Lò, Nghệ An Thị xã Cửa Lò 02 Nghệ An 29 Khu vực 2
27 TTGDTX Số 2 105 Thị xã Cửa Lò, Nghệ An Thị xã Cửa Lò 02 Nghệ An 29 Khu vực 2
28 CĐ Nghề Du lịch –
Thương mại Nghệ An
133 TX Cửa Lò, Nghệ An Thị xã Cửa Lò 02 Nghệ An 29 Khu vực 2
29 THPT Quỳ Châu 016 Thị trấn Tân Lạc – Huyện Quỳ Châu, Nghệ An Huyện Quỳ Châu 03 Nghệ An 29 Khu vực 1
30 TTGDTX Quỳ Châu 106 Thị trấn Tân Lạc, Nghệ An Huyện Quỳ Châu 03 Nghệ An 29 Khu vực 1
31 Trung tâm GDNN-
GDTX Quỳ Châu
152 Thị trấn Tân Lạc, Nghệ An Huyện Quỳ Châu 03 Nghệ An 29 Khu vực 1
32 THPT Quỳ Hợp 2 017 Xã Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Huyện Quỳ Hợp 04 Nghệ An 29 Khu vực 1
33 THPT Quỳ Hợp 1 018 Thị trấn Quỳ Hợp , Nghệ An Huyện Quỳ Hợp 04 Nghệ An 29 Khu vực 1
34 THPT Quỳ Hợp 3 101 Xã Châu Quang. Quỳ Hợp, Nghệ An Huyện Quỳ Hợp 04 Nghệ An 29 Khu vực 1
35 TTGDTX Quỳ Hợp 107 Thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An Huyện Quỳ Hợp 04 Nghệ An 29 Khu vực 1
36 TTGDNN-GDTX Quỳ
Hợp
155 TT Quì Hợp, Nghệ An Huyện Quỳ Hợp 04 Nghệ An 29 Khu vực 1
37 THPT 1/5 024 Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn , Nghệ An Huyện Nghĩa Đàn 05 Nghệ An 29 Khu vực 1
38 THPT Cờ Đỏ 026 Xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An Huyện Nghĩa Đàn 05 Nghệ An 29 Khu vực 1
39 TTGDTX Nghĩa Đàn 108 Thị trấn Nghĩa Đàn, Nghệ An Huyện Nghĩa Đàn 05 Nghệ An 29 Khu vực 1
40 TTGDNN-GDTX Nghĩa
Đàn
156 Thị trấn Nghĩa Đàn, Nghệ An Huyện Nghĩa Đàn 05 Nghệ An 29 Khu vực 1
41 THPT Quỳnh Lưu 1 029 Xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu , Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu 06 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
42 THPT Quỳnh Lưu 2 030 Xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu , Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu 06 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
43 THPT Quỳnh Lưu 3 031 Xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu 06 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
44 THPT Quỳnh Lưu 4 032 Xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu , Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu 06 Nghệ An 29 Khu vực 1
45 THPT Nguyễn Đức Mậu 033 Xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu , Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu 06 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
46 THPT Cù Chính Lan 035 Xã Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu 06 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
47 THPT Lý Tự Trọng 102 Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu 06 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
48 TTGDTX Quỳnh Lưu 109 Thị trấn Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu 06 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
49 TC Nghề Kinh tế – Kỹ
thuật Bắc Nghệ An
138 Quỳnh Lưu, Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu 06 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
50 THPT Kỳ Sơn 037 Thị trấn Mường xén, Nghệ An Huyện Kỳ Sơn 07 Nghệ An 29 Khu vực 1
51 TTGDTX Kỳ Sơn 110 Thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn , Nghệ An Huyện Kỳ Sơn 07 Nghệ An 29 Khu vực 1
52 TTGDNN-GDTX Kỳ Sơn 157 Thị Trấn Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An Huyện Kỳ Sơn 07 Nghệ An 29 Khu vực 1
53 THPT Tương Dương 1 039 Thị trấn Hoà Bình, Tương Dương, Nghệ An Huyện Tương Dương 08 Nghệ An 29 Khu vực 1
54 THPT Tương Dương 2 040 Xã Tam Quang, Tương Dương , Nghệ An Huyện Tương Dương 08 Nghệ An 29 Khu vực 1
55 TTGDTX Tương Dương 111 Thị trấn Hoà Bình, Tương Dương, Nghệ An Huyện Tương Dương 08 Nghệ An 29 Khu vực 1
56 TTGDNN-GDTX Tương
Dương
158 Thị trấn Hòa Bình, Tương Dương, Nghệ An Huyện Tương Dương 08 Nghệ An 29 Khu vực 1
57 THPT Con Cuông 042 Thị trấn Con cuông, Con Cuông , Nghệ An Huyện Con Cuông 09 Nghệ An 29 Khu vực 1
58 THPT Mường Quạ 043 Xã Môn Sơn, Con Cuông , Nghệ An Huyện Con Cuông 09 Nghệ An 29 Khu vực 1
59 TTGDTX Con Cuông 112 Thị trấn Con Cuông , Nghệ An Huyện Con Cuông 09 Nghệ An 29 Khu vực 1
60 TC Nghề Dân tộc – Miền
núi Nghệ An
142 Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An Huyện Con Cuông 09 Nghệ An 29 Khu vực 1
61 THPT Tân Kỳ 044 Thị trấn Tân Kỳ, Tân Kỳ , Nghệ An Huyện Tân Kỳ 10 Nghệ An 29 Khu vực 1
62 THPT Lê Lợi 045 Xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ , Nghệ An Huyện Tân Kỳ 10 Nghệ An 29 Khu vực 1
63 THPT Tân Kỳ 3 047 Xã Tân An, Tân kỳ , Nghệ An Huyện Tân Kỳ 10 Nghệ An 29 Khu vực 1
64 TTGDTX Tân Kỳ 113 Xã Kỳ Sơn, Tân kỳ , Nghệ An Huyện Tân Kỳ 10 Nghệ An 29 Khu vực 1
65 TTGDNN-GDTX Tân Kỳ 159 Xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An Huyện Tân Kỳ 10 Nghệ An 29 Khu vực 1
66 THPT Yên Thành 2 048 Xã Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An Huyện Yên Thành 11 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
67 THPT Phan Thúc Trực 049 Xã Công Thành, Yên Thành , Nghệ An Huyện Yên Thành 11 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
68 THPT Bắc Yên Thành 050 Xã Lăng Thành, Yên Thành , Nghệ An Huyện Yên Thành 11 Nghệ An 29 Khu vực 1
69 THPT Lê Doãn Nhã 051 Thị trấn Yên Thành, Yên Thành , Nghệ An Huyện Yên Thành 11 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
70 THPT Yên Thành 3 052 Xã Quang Thành, Yên Thành , Nghệ An Huyện Yên Thành 11 Nghệ An 29 Khu vực 1
71 THPT Phan Đăng Lưu 054 Thị trấn yên Thành , Nghệ An Huyện Yên Thành 11 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
72 THPT Trần Đình Phong 100 Xã Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An Huyện Yên Thành 11 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
73 TTGDTX Yên Thành 114 Thị trấn yên Thành , Nghệ An Huyện Yên Thành 11 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
74 THPT Nam Yên Thành 127 Xã Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An Huyện Yên Thành 11 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
75 TC Nghề Kỹ thuật Công –
Nông nghiệp Yên Thành
137 Yên Thành, Nghệ An Huyện Yên Thành 11 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
76 THPT Diễn Châu 2 055 Xã Diễn Hồng, Diễn châu , Nghệ An Huyện Diễn Châu 12 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
77 THPT Diễn Châu 3 056 Xã Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An Huyện Diễn Châu 12 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
78 THPT Diễn Châu 4 057 Xã Diễn Mỹ, Diễn châu , Nghệ An Huyện Diễn Châu 12 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
79 THPT Nguyễn Văn Tố 058 Xã Diễn Phong, Diễn Châu , Nghệ An Huyện Diễn Châu 12 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
80 THPT Ngô Trí Hoà 059 Thị trấn Diễn Châu , Nghệ An Huyện Diễn Châu 12 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
81 THPT Nguyễn Xuân Ôn 061 Thị trấn Diễn Châu , Nghệ An Huyện Diễn Châu 12 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
82 THPT Diễn Châu 5 062 Xã Diễn Thọ, Diễn Châu , Nghệ An Huyện Diễn Châu 12 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
83 THPT Quang Trung 103 Xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An Huyện Diễn Châu 12 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
84 TTGDTX Diễn Châu 115 Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An Huyện Diễn Châu 12 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
85 THPT Nguyễn Du 129 Xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An Huyện Diễn Châu 12 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
86 Trung tâm GDNN-
GDTX Diễn Châu
154 Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An Huyện Diễn Châu 12 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
87 THPT Anh Sơn 3 063 Xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn , Nghệ An Huyện Anh Sơn 13 Nghệ An 29 Khu vực 1
88 THPT Anh Sơn 1 064 Xã Thạch Sơn, Anh Sơn , Nghệ An Huyện Anh Sơn 13 Nghệ An 29 Khu vực 1
89 THPT Anh Sơn 2 065 Xã Lĩnh Sơn , Anh Sơn , Nghệ An Huyện Anh Sơn 13 Nghệ An 29 Khu vực 1
90 TTGDTX Anh Sơn 116 Thị trấn Anh Sơn , Nghệ An Huyện Anh Sơn 13 Nghệ An 29 Khu vực 1
91 TTGDNN-GDTX Anh
Sơn
161 Thị trấn Anh Sơn , Nghệ An Huyện Anh Sơn 13 Nghệ An 29 Khu vực 1
92 THPT Đô Lương 3 067 Xã Quang Sơn, Đô Lương , Nghệ An Huyện Đô Lương 14 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
93 THPT Đô Lương 1 068 Xã Đà Sơn, Đô Lương , Nghệ An Huyện Đô Lương 14 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
94 THPT Đô Lương 2 069 Xã Lam Sơn. Đô Lương , Nghệ An Huyện Đô Lương 14 Nghệ An 29 Khu vực 1
95 THPT Văn Tràng 071 Xã Văn Sơn, Đô Lương , Nghệ An Huyện Đô Lương 14 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
96 THPT Duy Tân 072 Xã Tân Sơn, Đô Lương , Nghệ An Huyện Đô Lương 14 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
97 TTGDTX Đô Lương 117 Xã Đà Sơn, Đô Lương , Nghệ An Huyện Đô Lương 14 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
98 THPT Đô Lương 4 128 Xã Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An Huyện Đô Lương 14 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
99 TC Nghề Kinh tế – Kỹ
thuật Đô Lương
139 Đô Lương, Nghệ An Huyện Đô Lương 14 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
100 THPT Thanh Chương 3 073 Xã Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An Huyện Thanh
Chương
15 Nghệ An 29 Khu vực 1
101 THPT Nguyễn Sỹ Sách 074 Xã Thanh Dương, Thanh Chương , Nghệ An Huyện Thanh
Chương
15 Nghệ An 29 Khu vực 1
102 THPT Đặng Thúc Hứa 075 Xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An Huyện Thanh
Chương
15 Nghệ An 29 Khu vực 1
103 THPT Nguyễn Cảnh Chân 076 Thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An Huyện Thanh
Chương
15 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
104 THPT Thanh Chương 1 078 Thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An Huyện Thanh
Chương
15 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
105 THPT Đặng Thai Mai 079 Xã Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An Huyện Thanh
Chương
15 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
106 TTGDTX Thanh Chương 118 Thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An Huyện Thanh
Chương
15 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
107 THPT Cát Ngạn 123 Xã Thanh liên, Thanh Chương, Nghệ An Huyện Thanh
Chương
15 Nghệ An 29 Khu vực 1
108 TTGDNN-GDTX Thanh
Chương
162 Thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An Huyện Thanh
Chương
15 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
109 THPT Nghi Lộc 3 080 Xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An Huyện Nghi Lộc 16 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
110 THPT Nguyễn Duy Trinh 081 Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An Huyện Nghi Lộc 16 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
111 THPT Nghi Lộc 2 082 Xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An Huyện Nghi Lộc 16 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
112 THPT Nguyễn Thức Tự 084 Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An Huyện Nghi Lộc 16 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
113 THPT Nghi Lộc 4 085 Xã Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An Huyện Nghi Lộc 16 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
114 TTGDTX Nghi Lộc 119 Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An Huyện Nghi Lộc 16 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
115 THPT Nghi Lộc 5 126 Xã Nghi Lâm, Nghi lộc, Nghệ An Huyện Nghi Lộc 16 Nghệ An 29 Khu vực 1
116 TC Nghề Kinh tế – Kỹ
thuật Nghi Lộc
143 Nghi Lộc, Nghệ An Huyện Nghi Lộc 16 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
117 THPT Nam Đàn 1 087 Thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An Huyện Nam Đàn 17 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
118 THPT Nam Đàn 2 088 Xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An Huyện Nam Đàn 17 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
119 THPT Kim Liên 089 Xã Kim Liên, Nam Đàn , Nghệ An Huyện Nam Đàn 17 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
120 THPT Sào Nam 090 Xã Xuân Hoà, Nam Đàn, Nghệ An Huyện Nam Đàn 17 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
121 TTGDTX Nam Đàn 120 Thị trấn Nam Đàn , Nghệ An Huyện Nam Đàn 17 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
122 THPT Mai Hắc Đế 124 Xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An Huyện Nam Đàn 17 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
123 Trường Quân sự Quân
khu 4
130 Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An Huyện Nam Đàn 17 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
124 TTGDNN-GDTX Nam
Đàn
160 Thị trấn Nam Đàn , Nghệ An Huyện Nam Đàn 17 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
125 THPT Lê Hồng Phong 092 Xã Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An Huyện Hưng Nguyên 18 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
126 THPT Phạm Hồng Thái 093 Xã Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An Huyện Hưng Nguyên 18 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
127 THPT Thái Lão 094 Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An Huyện Hưng Nguyên 18 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
128 THPT Đinh Bạt Tụy 095 Xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An Huyện Hưng Nguyên 18 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
129 TTGDTX Hưng Nguyên 121 Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An Huyện Hưng Nguyên 18 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
130 THPT Nguyễn Trường Tộ 125 Xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An Huyện Hưng Nguyên 18 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
131 TTGDNN-GDTX Hưng
Nguyên
163 Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An Huyện Hưng Nguyên 18 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
132 THPT Quế Phong 097 Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An Huyện Quế Phong 19 Nghệ An 29 Khu vực 1
133 TTGDTX Quế Phong 122 Xã Mường Nọc, Quế Phong , Nghệ An Huyện Quế Phong 19 Nghệ An 29 Khu vực 1
134 TTGDNN-GDTX Quế
Phong
164 Xã Mường Nọc, Nghệ An Huyện Quế Phong 19 Nghệ An 29 Khu vực 1
135 THPT Sông Hiếu 020 TX Thái Hòa, Nghệ An Thị Xã Thái Hòa 20 Nghệ An 29 Khu vực 2
136 THPT Đông Hiếu 021 Xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An Thị Xã Thái Hòa 20 Nghệ An 29 Khu vực 2
137 THPT Thái Hoà 023 Thị xã Thái Hoà, Nghệ An Thị Xã Thái Hòa 20 Nghệ An 29 Khu vực 2
138 THPT Tây Hiếu 025 Xã Tây Hiếu, TX. Thái Hòa , Nghệ An Thị Xã Thái Hòa 20 Nghệ An 29 Khu vực 1
139 TC Nghề Kinh tế – Kỹ
thuật Miền Tây
136 Long Sơn, TX Thái Hòa, Nghệ An Thị Xã Thái Hòa 20 Nghệ An 29 Khu vực 1
140 TTGDTX Thái Hòa 144 Phường Quang Tiến, TX Thái Hòa , Nghệ An Thị Xã Thái Hòa 20 Nghệ An 29 Khu vực 1
141 THPT Bắc Quỳnh Lưu 027 Xã Quỳnh Xuân, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An Thị Xã Hoàng Mai 21 Nghệ An 29 Khu vực 2
142 THPT Hoàng Mai 034 Xã Quỳnh Thiện, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An Thị Xã Hoàng Mai 21 Nghệ An 29 Khu vực 2
143 THPT Hoàng Mai 2 036 Phường Quỳnh Xuân, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An Thị Xã Hoàng Mai 21 Nghệ An 29 Khu vực 2
144 THPT Bắc Quỳnh Lưu
(trước năm 2013)
150 Xã Quỳnh Xuân, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An Thị Xã Hoàng Mai 21 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT
145 THPT Hoàng Mai (trước
năm 2013)
151 Xã Quỳnh Thiện, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An Thị Xã Hoàng Mai 21 Nghệ An 29 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất