Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 1, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Ninh Bình

5/5 - (7 lượt đánh giá)

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Ninh Bình.

Tràng An (Ninh Bình)

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_27 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Ninh Bình 27 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_27
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Ninh Bình 27 Khu vực 3
3 CĐ Y tế Ninh Bình CNY 297 Hải Thượng Lãn Ông, p. Nam Thành,Tp. Ninh
Bình
Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
4 TC Kinh tế kỹ thuật và
Tại chức
002 Ph. Bích Đào, Tp. Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
5 TC Y Dược Tôn Thất
Tùng
003 Ph. Bích Đào, TP Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
6 THPT Chuyên Lương
Văn Tụy
011 Ph. Tân Thành TP Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
7 THPT Đinh Tiên Hoàng 012 Ph. Bích Đào TP Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
8 THPT Trần Hưng Đạo 013 Ph. Ninh Phong TP Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
9 THPT Ninh Bình – Bạc
Liêu
014 Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
10 THPT Nguyễn Công Trứ 015 Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
11 GDTX Ninh Bình 016 Phường Tân Thành, TP Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
12 CĐ nghề LiLaMa 1 017 Ph. Đông Thành, Tp. Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
13 TC nghề Thành Nam 018 Ph. Bích Đào, Tp. Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
14 TC nghề Mỹ thuật Thanh
Bình
019 Phố Phúc Trì, P.Phúc Thành, TP Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
15 TC nghề kinh tế – KT
Công Đoàn Ninh Bình
020 Số 25 Trần Hưng Đạo, Ph. Đông Thành, Tp. Ninh
Bình
Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
16 THPT Bán công Ninh
Bình
091 Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
17 THPT dân lập Nguyễn
Công Trứ
092 Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình Thành phố Ninh
Bình
01 Ninh Bình 27 Khu vực 2
18 THPT Nguyễn Huệ 021 Ph. Bắc Sơn TP Tam Điệp Thành phố Tam Điệp 02 Ninh Bình 27 Khu vực 1
19 THPT Ngô Thì Nhậm 022 Ph. Đông Sơn TP Tam Điệp Thành phố Tam Điệp 02 Ninh Bình 27 Khu vực 1
20 TTGDTX Tam Điệp 023 Ph. Trung Sơn TP Tam Điệp Thành phố Tam Điệp 02 Ninh Bình 27 Khu vực 1
21 CĐ nghề Cơ điện – Xây
dựng Tam Điệp
024 Ph. Trung Sơn, TP Tam Điệp Thành phố Tam Điệp 02 Ninh Bình 27 Khu vực 1
22 CĐ nghề Cơ giới Ninh
Bình
025 Xã Yên Bình, TP Tam Điệp Thành phố Tam Điệp 02 Ninh Bình 27 Khu vực 1
23 TC Nghề số 13 026 Ph. Nam Sơn, TP Tam Điệp Thành phố Tam Điệp 02 Ninh Bình 27 Khu vực 1
24 TC Nghề số 14 027 Xã Yên Sơn, TP Tam Điệp Thành phố Tam Điệp 02 Ninh Bình 27 Khu vực 1
25 TC Nghề Việt Can 028 Ph. Trung Sơn, TP Tam Điệp Thành phố Tam Điệp 02 Ninh Bình 27 Khu vực 1
26 GDNN – GDTX Tam Điệp 029 phường Trung Sơn, TP Tam Điệp Thành phố Tam Điệp 02 Ninh Bình 27 Khu vực 1
27 THPT Nho Quan A 031 Xã Quỳnh Lưu H. Nho Quan Huyện Nho Quan 03 Ninh Bình 27 Khu vực 1
28 THPT Nho Quan B 032 TTr. Nho Quan H Nho Quan Huyện Nho Quan 03 Ninh Bình 27 Khu vực 1
29 THPT Dân tộc nội trú 033 TTr. Nho Quan H Nho Quan Huyện Nho Quan 03 Ninh Bình 27 Khu vực 1
30 TTGDTX Nho Quan 034 TTr. Nho Quan H Nho Quan Huyện Nho Quan 03 Ninh Bình 27 Khu vực 1
31 THPT Nho Quan C 035 Xã Gia Lâm H. Nho Quan Huyện Nho Quan 03 Ninh Bình 27 Khu vực 1
32 TC Nghề Nho Quan 036 Xã Lạng Phong, TT Nho Quan Huyện Nho Quan 03 Ninh Bình 27 Khu vực 1
33 GDNN – GDTX Nho
Quan
037 TTr. Nho Quan H Nho Quan Huyện Nho Quan 03 Ninh Bình 27 Khu vực 1
34 THPT Gia Viễn A 041 Xã Gia Phú H Gia Viễn Huyện Gia Viễn 04 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
35 THPT Gia Viễn B 042 Xã Gia Lập, huyện Gia Viễn Huyện Gia Viễn 04 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
36 THPT Gia Viễn C 043 Xã Gia Sinh H Gia Viễn Huyện Gia Viễn 04 Ninh Bình 27 Khu vực 1
37 TTGDTX Gia Viễn 044 TTr. Me H Gia Viễn Huyện Gia Viễn 04 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
38 GDNN – GDTX Gia Viễn 045 Thị trấn Me, huyện Gia Viễn Huyện Gia Viễn 04 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
39 TC Công nghệ và Y tế
Pasteur
001 Phố Thiên Sơn, Ttr Thiên Tôn, H. Hoa Lư, Ninh
Bình
Huyện Hoa Lư 05 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
40 THPT Hoa Lư A 051 Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư Huyện Hoa Lư 05 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
41 THPT Trương Hán Siêu 052 Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư Huyện Hoa Lư 05 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
42 TTGDTX Hoa Lư 053 TTr. Thiên Tôn H Hoa Lư Huyện Hoa Lư 05 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
43 GDNN – GDTX Hoa Lư 054 TTr. Thiên tôn, huyện Hoa Lư Huyện Hoa Lư 05 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
44 THPT dân lập Hoa Lư 093 Xã Ninh Mỹ, H. Hoa Lư Huyện Hoa Lư 05 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
45 THPT Yên Mô A 061 Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Huyện Yên Mô 06 Ninh Bình 27 Khu vực 1
46 THPT Yên Mô B 062 Xã Yên Mạc, huyện Yên Mô Huyện Yên Mô 06 Ninh Bình 27 Khu vực 1
47 TTGDTX Yên Mô 063 Xã Yên Phong H Yên Mô Huyện Yên Mô 06 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
48 THPT Tạ Uyên 064 Xã Yên Phong, huyện Yên Mô Huyện Yên Mô 06 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
49 GDNN – GDTX Yên Mô 065 Xã Yên Phong, huyện Yên Mô Huyện Yên Mô 06 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
50 THPT Kim Sơn A 071 thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn Huyện Kim Sơn 07 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
51 THPT Kim Sơn B 072 Xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn Huyện Kim Sơn 07 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
52 THPT Bình Minh 073 thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn Huyện Kim Sơn 07 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
53 TTGDTX Kim Sơn 074 Xã Thượng Kiệm H Kim Sơn Huyện Kim Sơn 07 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
54 THPT Kim Sơn C 075 Xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn Huyện Kim Sơn 07 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
55 GDNN – GDTX Kim Sơn 076 xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn Huyện Kim Sơn 07 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
56 THPT Yên Khánh A 081 Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh Huyện Yên Khánh 08 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
57 THPT Yên Khánh B 082 Xã Khánh Cư H Yên Khánh Huyện Yên Khánh 08 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
58 THPT Vũ Duy Thanh 083 Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh Huyện Yên Khánh 08 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
59 TTGDTX Yên Khánh 084 Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh Huyện Yên Khánh 08 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
60 THPT Yên Khánh C 085 Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh Huyện Yên Khánh 08 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
61 GDNN – GDTX Yên
Khánh
086 Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh Huyện Yên Khánh 08 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT
62 THPT dân lập Yên Khánh 094 Xã Khánh Cường H Yên Khánh Huyện Yên Khánh 08 Ninh Bình 27 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất