Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Ninh Thuận

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT  Ninh Thuận.

Tỉnh Ninh Thuận

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_45 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Ninh Thuận 45 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_45
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Ninh Thuận 45 Khu vực 3
3 THPT Nguyễn Trãi 001 Ph. Mỹ Hương, TP. Phan Rang -Tháp Chàm Thành phố Phan
Rang -Tháp Chàm
01 Ninh Thuận 45 Khu vực 2
4 TTGDTX Ninh Thuận 005 Ph. Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm Thành phố Phan
Rang -Tháp Chàm
01 Ninh Thuận 45 Khu vực 2
5 THPT Dân tộc nội trú
Ninh Thuận
006 Ph. Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm Thành phố Phan
Rang -Tháp Chàm
01 Ninh Thuận 45 Khu vực 2
6 THPT Tháp Chàm 007 Ph. Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm Thành phố Phan
Rang -Tháp Chàm
01 Ninh Thuận 45 Khu vực 2
7 THPT Ischool 008 Ph. Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm Thành phố Phan
Rang -Tháp Chàm
01 Ninh Thuận 45 Khu vực 2
8 THPT Chu Văn An 009 Ph. Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm Thành phố Phan
Rang -Tháp Chàm
01 Ninh Thuận 45 Khu vực 2
9 TT KTTH-HN Phan Rang 014 Ph. Đài Sơn, TP.Phan Rang Tháp Chàm Thành phố Phan
Rang -Tháp Chàm
01 Ninh Thuận 45 Khu vực 2
10 THPT chuyên Lê Quí Đôn 017 P.Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm Thành phố Phan
Rang -Tháp Chàm
01 Ninh Thuận 45 Khu vực 2
11 Tr. CĐ nghề Ninh Thuận 021 Ph.Mỹ Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm Thành phố Phan
Rang -Tháp Chàm
01 Ninh Thuận 45 Khu vực 2
12 THPT Nguyễn Du 002 Xã Quảng Sơn, H. Ninh Sơn Huyện Ninh Sơn 02 Ninh Thuận 45 Khu vực 1
13 TT GDTX-DN-HN Ninh
Sơn
012 TTr. Tân Sơn, Ninh Sơn Huyện Ninh Sơn 02 Ninh Thuận 45 Khu vực 2 NT
14 THPT Trường Chinh 013 TTr. Tân Sơn, Ninh Sơn Huyện Ninh Sơn 02 Ninh Thuận 45 Khu vực 2 NT
15 THPT Lê Duẩn 019 Xã Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn Huyện Ninh Sơn 02 Ninh Thuận 45 Khu vực 1
16 TT GDNN-GDTX Ninh
Sơn
026 TTr. Tân Sơn, Ninh Sơn Huyện Ninh Sơn 02 Ninh Thuận 45 Khu vực 2 NT
17 THPT Ninh Hải 003 TTr. Khánh Hải, H. Ninh Hải Huyện Ninh Hải 03 Ninh Thuận 45 Khu vực 2 NT
18 THPT Tôn Đức Thắng 016 Xã Tân Hải, H. Ninh Hải Huyện Ninh Hải 03 Ninh Thuận 45 Khu vực 2 NT
19 THPT Phan Chu Trinh 023 Xã Nhơn Hải, H. Ninh Hải Huyện Ninh Hải 03 Ninh Thuận 45 Khu vực 2 NT
20 THPT An Phước 004 TTr. Phước Dân, H. Ninh Phước Huyện Ninh Phước 04 Ninh Thuận 45 Khu vực 1
21 THPT Nguyễn Huệ 010 TTr. Phước Dân, H. Ninh Phước Huyện Ninh Phước 04 Ninh Thuận 45 Khu vực 1
22 TT GDTX-DN-HN Ninh
Phước
011 TTr. Phước Dân, Ninh Phước Huyện Ninh Phước 04 Ninh Thuận 45 Khu vực 1
23 THPT Phạm Văn Đồng 015 Xã Phước Hậu, H. Ninh Phước Huyện Ninh Phước 04 Ninh Thuận 45 Khu vực 1
24 TT GDNN-GDTX Ninh
Phước
025 TTr. Phước Dân, Ninh Phước Huyện Ninh Phước 04 Ninh Thuận 45 Khu vực 1
25 THPT Bác ái 018 Xã Phước Đại, H. Bác ái Huyện Bác ái 05 Ninh Thuận 45 Khu vực 1
26 Phổ thông Dân tộc nội trú
Pinăng Tắc
024 Xã Phước Đại, H. Bác Ái Huyện Bác ái 05 Ninh Thuận 45 Khu vực 1
27 THPT Phan Bội Châu 022 Xã Lợi Hải, H. Thuận Bắc Huyện Thuận Bắc 06 Ninh Thuận 45 Khu vực 1
28 THPT Nguyễn Văn Linh 020 Xã Phước Minh, H. Thuận Nam Huyện Thuận Nam 07 Ninh Thuận 45 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất