Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 30, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Phú Yên

5/5 - (18 lượt đánh giá)

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Phú Yên.

Tỉnh Phú Yên

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_39 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Phú Yên 39 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_39
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Phú Yên 39 Khu vực 3
3 THPT Nguyễn Huệ 001 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 2
4 PT Dân tộc nội trú tỉnh 003 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 1
5 Phổ thông Duy Tân 004 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 2
6 THPT Chuyên Lương
Văn Chánh
005 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 2
7 THPT Ngô Gia Tự 007 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 2
8 THPT Nguyễn Trãi 017 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 2
9 THPT Nguyễn Trường Tộ 018 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 2
10 THPT tư thục Nguyễn
Bỉnh Khiêm
019 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 2
11 Trung tâm GDTX tỉnh 022 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 2
12 Trung tâm KTTH-HN tỉnh 031 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 2
13 Cao đẳng nghề Phú Yên 032 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 2
14 Đại học Xây dựng Miền
Trung
036 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 2
15 Cao đẳng Công thương
Miền Trung
043 Thành phố Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa 01 Phú Yên 39 Khu vực 2
16 THPT Lê Lợi 014 Thị trấn La Hai, Đồng Xuân Huyện Đồng Xuân 02 Phú Yên 39 Khu vực 1
17 THPT Nguyễn Thái Bình 027 Xã Xuân Phước, H. Đồng Xuân Huyện Đồng Xuân 02 Phú Yên 39 Khu vực 1
18 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Đồng
Xuân
028 Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân Huyện Đồng Xuân 02 Phú Yên 39 Khu vực 1
19 THCS và THPT Chu Văn
An
042 Xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân Huyện Đồng Xuân 02 Phú Yên 39 Khu vực 1
20 THPT Lê Lợi 048 Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân Huyện Đồng Xuân 02 Phú Yên 39 Khu vực 1
21 THPT Phan Đình Phùng 012 Phường Xuân Phú , thị xã Sông Cầu Thị Xã Sông Cầu 03 Phú Yên 39 Khu vực 2
22 THPT Phan Chu Trinh 013 Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu Thị Xã Sông Cầu 03 Phú Yên 39 Khu vực 1
23 THCS và THPT Nguyễn
Khuyến
035 Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu Thị Xã Sông Cầu 03 Phú Yên 39 Khu vực 2
24 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX Tx.Sông
Cầu
039 Xã Xuân Phương , thị xã Sông Cầu Thị Xã Sông Cầu 03 Phú Yên 39 Khu vực 1
25 THCS và THPT Võ
Nguyên Giáp
046 Xuân Cảnh, Tx Sông Cầu Thị Xã Sông Cầu 03 Phú Yên 39 Khu vực 2
26 THCS và THPT Võ
Nguyên Giáp
050 Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu Thị Xã Sông Cầu 03 Phú Yên 39 Khu vực 1
27 THPT Phan Chu Trinh 054 Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu Thị Xã Sông Cầu 03 Phú Yên 39 Khu vực 2
28 THPT Lê Thành Phương 010 An Mỹ, Tuy An Huyện Tuy An 04 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
29 THPT Trần Phú 011 Thị Trấn Chí Thạnh, H. Tuy An Huyện Tuy An 04 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
30 THCS và THPT Võ Thị
Sáu
025 Xã An Ninh Tây, H. Tuy An Huyện Tuy An 04 Phú Yên 39 Khu vực 1
31 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Tuy
An
034 Thị trấn Chí Thạnh, H. Tuy An Huyện Tuy An 04 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
32 THCS và THPT Nguyễn
Viết Xuân
041 Xã An Định, H. Tuy An Huyện Tuy An 04 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
33 THPT Lê Thành Phương 051 Xã An Mỹ, H. Tuy An Huyện Tuy An 04 Phú Yên 39 Khu vực 1
34 THPT Phan Bội Châu 015 Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa Huyện Sơn Hòa 05 Phú Yên 39 Khu vực 1
35 Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú
Yên
026 Xã Suối Bạc, H. Sơn Hòa Huyện Sơn Hòa 05 Phú Yên 39 Khu vực 1
36 THCS và THPT Nguyễn
Bá Ngọc
040 Xã Sơn Long, H. Sơn Hòa Huyện Sơn Hòa 05 Phú Yên 39 Khu vực 1
37 Trung tâm GDTX-HN H.
Sơn Hòa
049 Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa Huyện Sơn Hòa 05 Phú Yên 39 Khu vực 1
38 THPT Nguyễn Du 016 Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh Huyện Sông Hinh 06 Phú Yên 39 Khu vực 1
39 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H.Sông
Hinh
033 Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh Huyện Sông Hinh 06 Phú Yên 39 Khu vực 1
40 THPT Tôn Đức Thắng 038 Xã Eabar, H. Sông Hinh Huyện Sông Hinh 06 Phú Yên 39 Khu vực 1
41 THCS và THPT Võ Văn
Kiệt
045 Xã Sơn Giang, H. Sông Hinh Huyện Sông Hinh 06 Phú Yên 39 Khu vực 1
42 THPT Lê Trung Kiên 006 Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Huyện Đông Hòa 07 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
43 THPT Nguyễn Công Trứ 020 Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Huyện Đông Hòa 07 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
44 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Đông
Hòa
023 Huyện Đông Hòa Huyện Đông Hòa 07 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
45 THPT DL Lê Thánh Tôn 030 Xã Hòa Xuân Đông, H. Đông Hòa Huyện Đông Hòa 07 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
46 THPT Nguyễn Văn Linh 037 Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa Huyện Đông Hòa 07 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
47 THPT Nguyễn Văn Linh 052 Xã Hòa Hiệp Nam, H. Đông Hoà Huyện Đông Hòa 07 Phú Yên 39 Khu vực 1
48 THPT Trần Quốc Tuấn 002 Xã Hòa Định Đông, H. Phú Hòa Huyện Phú Hòa 08 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
49 THPT Trần Bình Trọng 024 Xã Hòa Thắng , H. Phú Hòa Huyện Phú Hòa 08 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
50 THPT Trần Suyền 029 Xã Hòa Trị , H. Phú Hòa Huyện Phú Hòa 08 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
51 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Phú
Hòa
044 Xã Hòa Thắng, H. Phú Hòa Huyện Phú Hòa 08 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
52 THPT Lê Hồng Phong 008 Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Huyện Tây Hòa 09 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
53 THPT Phạm Văn Đồng 009 Xã Hòa Phú, H. Tây Hòa Huyện Tây Hòa 09 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
54 THPT Nguyễn Thị Minh
Khai
021 Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Huyện Tây Hòa 09 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
55 Trung tâm GD Nghề
nghiệp – GDTX H. Tây Hòa
047 Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Huyện Tây Hòa 09 Phú Yên 39 Khu vực 2 NT
56 Cấp 2-3 Sơn Thành 053 Sơn Thành Tây, H. Tây Hòa Huyện Tây Hòa 09 Phú Yên 39 Khu vực 1

(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất