Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 29, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Quảng Nam

5/5 - (9 lượt đánh giá)

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Quảng Nam.

Phổ cổ Hội An về đêm

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_34 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Quảng Nam 34 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_34
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Quảng Nam 34 Khu vực 3
3 THPT Duy Tân 001 X.Tam Phú, tp Tam Kỳ, Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
4 THPT Phan Bội Châu 002 Đường Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Q. Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
5 THPT Trần Cao Vân 003 Ph. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
6 THPT Lê Quý Đôn 004 Đường Trần Văn Dư, Tam Kỳ, Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
7 THPT Tư thục Hà Huy
Tập
005 Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
8 TT. GDTX tỉnh Quảng
Nam
006 124B Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
9 THPT Chuyên Nguyễn
Bỉnh Khiêm
007 Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
10 CĐ Kinh tế – Kỹ thuật
Quảng Nam
070 TP Tam Kỳ, Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
11 Trường TC Bách khoa Q.
Nam
075 TP Tam Kỳ, Q. Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
12 Trường TC VHNT&DL
Q. Nam
076 TP Tam Kỳ, Q. Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
13 Đại học Quảng Nam 077 TP Tam Kỳ, Q. Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
14 Trường CĐ Phương Đông
Quảng Nam
078 TP Tam Kỳ, Q. Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
15 Trường CĐ Nghề Quảng
Nam
079 TP Tam Kỳ, Q. Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
16 Trường CĐ Y tế Quảng
Nam
086 Đường Nguyễn Du, tp Tam Kỳ, Q Nam Thành phố Tam Kỳ 01 Quảng Nam 34 Khu vực 2
17 TT. GDTX-HN&DN Hội
An
008 Thành phố Hội An, Quảng Nam Thành phố Hội An 02 Quảng Nam 34 Khu vực 2
18 THPT Trần Quý Cáp 009 Thành phố Hội An, Quảng Nam Thành phố Hội An 02 Quảng Nam 34 Khu vực 2
19 THPT Chuyên Lê Thánh
Tông
010 Thành phố Hội An, Quảng Nam Thành phố Hội An 02 Quảng Nam 34 Khu vực 2
20 PTDT Nội trú tỉnh Quảng
Nam
011 Thành phố Hội An, Quảng Nam Thành phố Hội An 02 Quảng Nam 34 Khu vực 2
21 THPT NguyễnTrãi 012 Thành phố Hội An, Quảng Nam Thành phố Hội An 02 Quảng Nam 34 Khu vực 2
22 THPT Trần Hưng Đạo 065 170 Cửa Đại, Tp Hội An, Quảng Nam Thành phố Hội An 02 Quảng Nam 34 Khu vực 2
23 TT. GDNN-GDTX Hội
An
074 Thành phố Hội An, Q. Nam Thành phố Hội An 02 Quảng Nam 34 Khu vực 2
24 Trường CĐ Điện lực
miền Trung
083 Thành phố Hội An, Q. Nam Thành phố Hội An 02 Quảng Nam 34 Khu vực 2
25 Trường CĐ CN-KT&TL
miền Trung
084 Thành phố Hội An, Q. Nam Thành phố Hội An 02 Quảng Nam 34 Khu vực 2
26 THPT Sào Nam 013 H. Duy Xuyên, Quảng Nam Huyện Duy Xuyên 03 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
27 THPT Lê Hồng Phong 014 H. Duy Xuyên, Quảng Nam Huyện Duy Xuyên 03 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
28 TT. GDTX-HN Duy
Xuyên
015 H. Duy Xuyên, Quảng Nam Huyện Duy Xuyên 03 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
29 THPT Nguyễn Hiền 016 Xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên, Quảng Nam Huyện Duy Xuyên 03 Quảng Nam 34 Khu vực 1
30 TT. GDNN-GDTX Duy
Xuyên
073 Xã Duy Phước, H. Duy Xuyên, Q. Nam Huyện Duy Xuyên 03 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
31 THPT Nguyễn Duy Hiệu 017 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
32 THPT Hoàng Diệu 018 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
33 THPT Phạm Phú Thứ 019 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
34 THPT Lương Thế Vinh 020 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
35 THPT Nguyễn Khuyến 021 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
36 TT. GDTX-HN Điện Bàn 022 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
37 Trường PT nhiều cấp học
Hoàng Sa
066 Xã Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
38 Trường PT nhiều cấp học
Quảng Đông
067 Xã Điện Thắng Bắc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
39 Trung cấp Kinh tế – Kỹ
thuật Quảng Đông
071 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
40 Trường TC Nghề Bắc
Quảng Nam
081 TX. Điện Bàn, Q. Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2
41 Trường CĐ Công kỹ nghệ
Đông Á
087 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2
42 Trung cấp Quảng Đông 088 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2
43 Trường PT nhiều cấp học
Hoàng Sa
089 Xã Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2
44 Trường PT nhiều cấp học
Quảng Đông
090 Xã Điện Thắng Bắc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2
45 THPT Nguyễn Duy Hiệu 091 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2
46 THPT Hoàng Diệu 092 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2
47 THPT Phạm Phú Thứ 093 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2
48 THPT Lương Thế Vinh 094 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2
49 THPT Nguyễn Khuyến 095 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2
50 TT. GDTX-HN Điện Bàn 096 TX. Điện Bàn, Quảng Nam Thị xã Điện Bàn 04 Quảng Nam 34 Khu vực 2
51 THPT Huỳnh Ngọc Huệ 023 H. Đại Lộc, Quảng Nam Huyện Đại Lộc 05 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
52 THPT Chu Văn An 024 Xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam Huyện Đại Lộc 05 Quảng Nam 34 Khu vực 1
53 THPT Đỗ Đăng Tuyển 025 H. Đại Lộc, Quảng Nam Huyện Đại Lộc 05 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
54 THPT Lương Thúc Kỳ 026 H. Đại Lộc, Quảng Nam Huyện Đại Lộc 05 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
55 TT. GDTX-HN&DN Đại
Lộc
027 H. Đại Lộc, Quảng Nam Huyện Đại Lộc 05 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
56 THPT Quế Sơn 029 H. Quế Sơn, Quảng Nam Huyện Quế Sơn 06 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
57 THPT Nguyễn Văn Cừ 030 H. Quế Sơn, Quảng Nam Huyện Quế Sơn 06 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
58 THPT Trần Đại Nghĩa 032 H. Quế Sơn, Quảng Nam Huyện Quế Sơn 06 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
59 TT. GDTX-HN&DN Quế
Sơn
033 H. Quế Sơn, Quảng Nam Huyện Quế Sơn 06 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
60 THPT TT Phạm Văn
Đồng
034 H. Quế Sơn, Quảng Nam Huyện Quế Sơn 06 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
61 THPT Hiệp Đức 035 H. Hiệp Đức, Quảng Nam Huyện Hiệp Đức 07 Quảng Nam 34 Khu vực 1
62 TT. GDTX-HN&DN
Hiệp Đức
036 H. Hiệp Đức, Quảng Nam Huyện Hiệp Đức 07 Quảng Nam 34 Khu vực 1
63 THPT Trần Phú 063 Xã Bình Lâm, H. Hiệp Đức, Quảng Nam Huyện Hiệp Đức 07 Quảng Nam 34 Khu vực 1
64 THPT Hùng Vương 028 Xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam Huyện Thăng Bình 08 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
65 THPT Tiểu La 037 H. Thăng Bình, Quảng Nam Huyện Thăng Bình 08 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
66 THPT Nguyễn Thái Bình 038 Xã Bình Đào, H. Thăng Bình, Quảng Nam Huyện Thăng Bình 08 Quảng Nam 34 Khu vực 1
67 THPT Thái Phiên 039 H. Thăng Bình, Quảng Nam Huyện Thăng Bình 08 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
68 THPT Lý Tự Trọng 040 H. Thăng Bình, Quảng Nam Huyện Thăng Bình 08 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
69 TT. GDTX-HN&DN
Thăng Bình
041 H. Thăng Bình, Quảng Nam Huyện Thăng Bình 08 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
70 THPT Núi Thành 042 H. Núi Thành, Quảng Nam Huyện Núi Thành 09 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
71 THPT Cao Bá Quát
(trước 2018)
043 Xã Tam Anh Bắc, H. Núi Thành, Quảng Nam Huyện Núi Thành 09 Quảng Nam 34 Khu vực 1
72 THPT Nguyễn Huệ 044 H. Núi Thành, Quảng Nam Huyện Núi Thành 09 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
73 TT. GDTX-HN Núi
Thành
045 H. Núi Thành, Quảng Nam Huyện Núi Thành 09 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
74 Trường TC Nghề Nam
Quảng Nam
080 Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Q. Nam Huyện Núi Thành 09 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
75 Trường CĐ nghề Chu Lai-
Trường Hải
085 Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Q. Nam Huyện Núi Thành 09 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
76 THPT Cao Bá Quát (từ
2018)
097 Xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng
Nam
Huyện Núi Thành 09 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
77 THPT Huỳnh Thúc Kháng 046 H. Tiên Phước, Quảng Nam Huyện Tiên Phước 10 Quảng Nam 34 Khu vực 1
78 THPT Phan Châu Trinh 047 H. Tiên Phước, Quảng Nam Huyện Tiên Phước 10 Quảng Nam 34 Khu vực 1
79 TT. GDTX-HN&DN
Tiên Phước
048 H. Tiên Phước, Quảng Nam Huyện Tiên Phước 10 Quảng Nam 34 Khu vực 1
80 THPT Bắc Trà My 049 H. Bắc Trà My, Quảng Nam Huyện Bắc Trà My 11 Quảng Nam 34 Khu vực 1
81 TT. GDTX-HN Bắc Trà
My
050 H. Bắc Trà My, Quảng Nam Huyện Bắc Trà My 11 Quảng Nam 34 Khu vực 1
82 PTDT Nội trú Nước Oa 062 H. Bắc Trà My, Quảng Nam Huyện Bắc Trà My 11 Quảng Nam 34 Khu vực 1
83 THPT Quang Trung 051 H. Đông Giang, Quảng Nam Huyện Đông Giang 12 Quảng Nam 34 Khu vực 1
84 THPT Âu Cơ 064 Xã Ba, H. Đông Giang, Quảng Nam Huyện Đông Giang 12 Quảng Nam 34 Khu vực 1
85 THPT Nam Giang 052 H. Nam Giang, Quảng Nam Huyện Nam Giang 13 Quảng Nam 34 Khu vực 1
86 TT.GDTX Nam Giang 060 H. Nam Giang. Quảng Nam Huyện Nam Giang 13 Quảng Nam 34 Khu vực 1
87 THPT Nguyễn Văn Trỗi 068 Xã La Dêê, H. Nam Giang, Quảng Nam Huyện Nam Giang 13 Quảng Nam 34 Khu vực 1
88 Trường TC Nghề
TNDT&MN Quảng Nam
082 Xã Cà Dy, H. Nam Giang, Q. Nam Huyện Nam Giang 13 Quảng Nam 34 Khu vực 1
89 THPT Khâm Đức 053 H. Phước Sơn, Quảng Nam Huyện Phước Sơn 14 Quảng Nam 34 Khu vực 1
90 TT GDTX-HN&DN
Phước Sơn
059 H. Phước Sơn, Quảng Nam Huyện Phước Sơn 14 Quảng Nam 34 Khu vực 1
91 Phổ thông Dân tộc Nội
trú Phước Sơn
069 H. Phước Sơn, Quảng Nam Huyện Phước Sơn 14 Quảng Nam 34 Khu vực 1
92 THPT Nam Trà My 056 H. Nam Trà My, Quảng Nam Huyện Nam Trà My 15 Quảng Nam 34 Khu vực 1
93 TT.GDTX-HN Nam Trà
My
058 H. Nam Trà My, Quảng Nam Huyện Nam Trà My 15 Quảng Nam 34 Khu vực 1
94 Phổ thông Dân tộc nội trú
Nam Trà My
072 H. Nam Trà My, Quảng Nam Huyện Nam Trà My 15 Quảng Nam 34 Khu vực 1
95 THPT Tây Giang 057 H. Tây Giang, Quảng Nam Huyện Tây Giang 16 Quảng Nam 34 Khu vực 1
96 THPT Trần Văn Dư 054 H. Phú Ninh, Quảng Nam Huyện Phú Ninh 17 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
97 TT GDTX-HN&DN Phú
Ninh
055 H. Phú Ninh, Quảng Nam Huyện Phú Ninh 17 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
98 THPT Nguyễn Dục 061 Xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam Huyện Phú Ninh 17 Quảng Nam 34 Khu vực 2 NT
99 THPT Nông Sơn 031 Xã Quế Trung, H. Nông Sơn, Quảng Nam Huyện Nông Sơn 18 Quảng Nam 34 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất