Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 23, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sóc Trăng

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Sóc Trăng.

Tỉnh Sóc Trăng

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Công an, Quân nhân tại
ngũ_59
900 Tỉnh Sóc Trăng Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Sóc Trăng 59 Khu vực 3
2 THPT Hoàng Diệu 002 1 Mạc Đỉnh Chi, P4, TP Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
3 THPT Chuyên Nguyễn
Thị Minh Khai
003 Đường Hồ Nước Ngọt, P6, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
4 TH, THCS&THPT
iSchool Sóc Trăng
004 19 Tôn Đức Thắng, P6, TP Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
5 Trung tâm GDTX tỉnh
Sóc Trăng
005 33 Nguyễn Văn Cừ, P1, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
6 THPT DTNT Huỳnh
Cương
006 473 Lê Hồng Phong, P3, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
7 BTVH Pali Trung cấp
Nam Bộ
007 Nguyễn Chí Thanh, P6, TP Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
8 THPT Thành phố Sóc
Trăng
036 1115 Trần Hưng Đạo, Phường 10, TP Sóc Trăng, T.
Sóc Trăng
Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
9 Trung tâm dạy nghề và
GDTX TP. Sóc Trăng
059 Phường 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
10 THPT Lê Lợi 090 19 Tôn Đức Thắng, P6, TP Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
11 Phổ thông DTNT Sóc
Trăng
091 473 Lê Hồng Phong, P3, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
12 THCS&THPT Lê Hồng
Phong
092 66B Nguyển Thị Minh Khai, Khóm 6, Phường 3,
TP. Sóc Trăng
Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
13 Hệ thiếu sinh quân Trường Quân sự Quân
khu 9
094 Phường 3, TP. Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
14 Trung tâm GDNN-GDTX
TP. Sóc Trăng
104 Phường 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
15 Học ở nước ngoài_59 800 Thành phố Sóc
Trăng
01 Sóc Trăng 59 Khu vực 3
16 THPT Kế Sách 008 Ấp An Khương, TT Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc
Trăng
Huyện Kế Sách 02 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
17 THPT An Lạc Thôn
(trước 2017)
009 Xã An Lạc Thôn, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Huyện Kế Sách 02 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
18 THPT Phan Văn Hùng 010 Xã Đại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Huyện Kế Sách 02 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
19 THPT Thiều Văn Chỏi 025 Xã Trinh Phú, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Huyện Kế Sách 02 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
20 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Kế Sách
032 Thị trấn Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Huyện Kế Sách 02 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
21 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Kế Sách
097 Thị trấn Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Huyện Kế Sách 02 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
22 THPT An Lạc Thôn (từ
2017)
106 TT. An Lạc Thôn, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Huyện Kế Sách 02 Sóc Trăng 59 Khu vực 2 NT
23 THPT Mỹ Hương 011 Xã Mỹ Hương, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 03 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
24 THPT Huỳnh Hữu Nghĩa 021 TT Huỳnh Hữu Nghĩa, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 03 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
25 THPT An Ninh 027 Xã Thuận Hưng, H.Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 03 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
26 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Mỹ Tú
031 Xã Thuận Hưng, H.Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 03 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
27 THCS&THPT Mỹ Thuận 037 Xã Mỹ Thuận, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 03 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
28 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Mỹ Tú
096 Xã Thuận Hưng, H.Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 03 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
29 THPT Mỹ Xuyên 013 TT Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 04 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
30 THPT Văn Ngọc Chính 014 Xã Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 04 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
31 THPT Ngọc Tố 023 Xã Ngọc Tố, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 04 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
32 THPT Hòa Tú 033 Xã Hòa Tú 1, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 04 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
33 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Mỹ Xuyên
060 Xã Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 04 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
34 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Mỹ Xuyên
105 Xã Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 04 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
35 THPT Trần Văn Bảy 018 TT Phú Lộc, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 05 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
36 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Thạnh Trị
030 ấp 3 Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, T. Sóc
Trăng
Huyện Thạnh Trị 05 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
37 THPT Thạnh Tân 038 Xã Thạnh Tân, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 05 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
38 THCS&THPT Hưng Lợi 051 TT Hưng Lợi, H Thạnh Trị, T. Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 05 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
39 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Thạnh Trị
095 ấp 3 Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, T. Sóc
Trăng
Huyện Thạnh Trị 05 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
40 THPT Lương Định Của 015 TT Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Huyện Long Phú 06 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
41 THPT Đại Ngãi 017 TT Đại Ngãi, huyện Long Phú, T. Sóc Trăng Huyện Long Phú 06 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
42 THCS&THPT Tân Thạnh 052 Xã Tân Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Huyện Long Phú 06 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
43 Trung tâm dạy nghề và
GDTX H. Long Phú
057 Thị trấn Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Huyện Long Phú 06 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
44 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Long Phú
102 Thị trấn Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Huyện Long Phú 06 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
45 THPT Nguyễn Khuyến 020 Phường 1, TX Vĩnh Châu, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc
Trăng
Thị xã Vĩnh Châu 07 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
46 THPT Vĩnh Hải 028 Xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu 07 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
47 Trung tâm dạy nghề và
GDTX Thị xã Vĩnh Châu
034 Phường 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu 07 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
48 THCS&THPT Lai Hòa 053 Xã Lai Hòa, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu 07 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
49 THCS&THPT DTNT
Vĩnh Châu
054 Phường Vĩnh Phước, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu 07 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
50 THCS&THPT Khánh Hoà 061 Phường Khánh Hoà, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu 07 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
51 Trung tâm GDNN-GDTX
Thị xã Vĩnh Châu
098 Phường 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Thị xã Vĩnh Châu 07 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
52 THPT Đoàn Văn Tố 022 TT Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 08 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
53 THPT An Thạnh 3 029 Xã An Thạnh 3, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 08 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
54 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Cù Lao Dung
056 Thị Trấn Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 08 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
55 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cù Lao Dung 101 Thị Trấn Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 08 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
56 THPT Mai Thanh Thế 019 Phường 1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm 09 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
57 THPT Lê Văn Tám 026 Xã Mỹ Quới, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm 09 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
58 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Ngã Năm
055 Phường 1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm 09 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
59 THPT Ngã Năm 063 Khóm 1, Phường 2, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm 09 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
60 THPT Mỹ Quới 093 Xã Mỹ Quới, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm 09 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
61 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Ngã Năm
100 Phường 1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm 09 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
62 THPT Phú Tâm 012 Xã Phú Tâm, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng Huyện Châu Thành 10 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
63 THPT Thuận Hòa 024 TT Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng Huyện Châu Thành 10 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
64 Trung tâm dạy nghề và GDTX huyện Châu Thành 035 Thị trấn Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng Huyện Châu Thành 10 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
65 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành 099 Thị trấn Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng Huyện Châu Thành 10 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
66 THPT Lịch Hội Thượng 016 TT Lịch Hội Thượng, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng Huyện Trần Đề 11 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
67 Trung tâm dạy nghề và
GDTX huyện Trần Đề
058 Xã Trung Bình, H.Trần Đề, T. Sóc Trăng Huyện Trần Đề 11 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
68 THCS&THPT Trần Đề 062 Thị trấn Trần Đề, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng Huyện Trần Đề 11 Sóc Trăng 59 Khu vực 1
69 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Trần Đề
103 Xã Trung Bình, H.Trần Đề, T. Sóc Trăng Huyện Trần Đề 11 Sóc Trăng 59 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

 width=

Tin tức mới nhất