Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 23, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Thái Bình

5/5 - (20 lượt đánh giá)

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Thái Bình.

Tỉnh Thái Bình

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_26 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Thái Bình 26 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_26
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Thái Bình 26 Khu vực 3
3 THPT Chuyên Thái Bình 002 368A Phan Bá Vành, phường Quang Trung, Thành
phố TB, Thái Bình
Thành phố Thái Bình 01 Thái Bình 26 Khu vực 2
4 THPT Lê Quý Đôn 003 Số 343, đường Lý Bôn, phường Đề Thám, Thành
phố TB, Thái Bình
Thành phố Thái Bình 01 Thái Bình 26 Khu vực 2
5 THPT Nguyễn Đức Cảnh 004 Số 24 Đinh Tiên Hoàng, phường Kỳ Bá, Thành phố
TB, Thái Bình
Thành phố Thái Bình 01 Thái Bình 26 Khu vực 2
6 THPT Nguyễn Công Trứ 005 Phố Kim Đồng, phường Trần Hưng Đạo, Thành
phố TB, Thái Bình
Thành phố Thái Bình 01 Thái Bình 26 Khu vực 2
7 THPT Nguyễn Thái Bình 006 Đường Hoàng Văn Thái, xã Vũ Chính, Thành phố
TB, Thái Bình
Thành phố Thái Bình 01 Thái Bình 26 Khu vực 2
8 TT GDNN-GDTX Thành
phố Thái Bình
007 Số 29, ngõ 22, đường Hoàng Công Chất, P.Quang
Trung, Thành phố TB, Thái Bình
Thành phố Thái Bình 01 Thái Bình 26 Khu vực 2
9 Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái
Bình
059 Xóm 8, xã Đông Hòa, Thành phố TB, Thái Bình Thành phố Thái Bình 01 Thái Bình 26 Khu vực 2
10 Cao đẳng nghề Thái Bình 060 514 Đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu,
Thành phố TB, Thái Bình
Thành phố Thái Bình 01 Thái Bình 26 Khu vực 2
11 Cao đẳng nghề số 19 – Bộ
Quốc phòng
061 784 Phố Lý Bôn, phường Trần Lãm, Thành phố
TB, Thái Bình
Thành phố Thái Bình 01 Thái Bình 26 Khu vực 2
12 Đại học Thái Bình 062 Tân Bình, Thành phố Thái Bình, Thái Bình Thành phố Thái Bình 01 Thái Bình 26 Khu vực 2
13 THPT Quỳnh Côi 009 Khu 3B, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 02 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
14 THPT Quỳnh Thọ 010 Xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 02 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
15 THPT Phụ Dực 011 Thị trấn An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 02 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
16 THPT Nguyễn Huệ 012 Xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 02 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
17 THPT Trần Hưng Đạo 013 Xã An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 02 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
18 TT GDNN-GDTX Quỳnh
Phụ
014 Khu 1B, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 02 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
19 THPT Hưng Nhân 017 Thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình Huyện Hưng Hà 03 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
20 THPT Bắc Duyên Hà 018 Thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà, Thái Bình Huyện Hưng Hà 03 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
21 THPT Nam Duyên Hà 019 Xã Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình Huyện Hưng Hà 03 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
22 THPT Đông Hưng Hà 020 Xã Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình Huyện Hưng Hà 03 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
23 THPT Trần Thị Dung 021 Thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình Huyện Hưng Hà 03 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
24 TT GDNN-GDTX Hưng
022 Thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà, Thái Bình Huyện Hưng Hà 03 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
25 THPT Tiên Hưng 024 Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình Huyện Đông Hưng 04 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
26 THPT Bắc Đông Quan 025 Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình Huyện Đông Hưng 04 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
27 THPT Nam Đông Quan 026 Xã Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình Huyện Đông Hưng 04 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
28 THPT Mê Linh 027 Xã Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình Huyện Đông Hưng 04 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
29 THPT Đông Quan 028 Khu 1, Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình Huyện Đông Hưng 04 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
30 TT GDNN-GDTX Đông
Hưng
030 Tổ 1, Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình Huyện Đông Hưng 04 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
31 THPT Nguyễn Trãi 032 Xã Hoà Bình, Vũ Thư, Thái Bình Huyện Vũ Thư 05 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
32 THPT Vũ Tiên 033 Xã Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình Huyện Vũ Thư 05 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
33 THPT Lý Bôn 034 Xã Hiệp Hoà, Vũ Thư, Thái Bình Huyện Vũ Thư 05 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
34 THPT Hùng Vương 035 Thị trấn Vũ Thư, Thái Bình Huyện Vũ Thư 05 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
35 THPT Phạm Quang Thẩm 036 Xã Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình Huyện Vũ Thư 05 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
36 TT GDNN-GDTX Vũ
Thư
037 Thị trấn Vũ Thư, Thái Bình Huyện Vũ Thư 05 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
37 THPT Nguyễn Du 039 Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình Huyện Kiến Xương 06 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
38 THPT Bắc Kiến Xương 040 Xã Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình Huyện Kiến Xương 06 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
39 THPT Chu Văn An 041 Xã Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình Huyện Kiến Xương 06 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
40 THPT Bình Thanh 042 Xã Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình Huyện Kiến Xương 06 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
41 THPT Hồng Đức 043 Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình Huyện Kiến Xương 06 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
42 TT GDNN-GDTX Kiến
Xương
044 Xã Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình Huyện Kiến Xương 06 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
43 THPT Tây Tiền Hải 046 Thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình Huyện Tiền Hải 07 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
44 THPT Nam Tiền Hải 047 Xã Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình Huyện Tiền Hải 07 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
45 THPT Đông Tiền Hải 048 Xã Đông Xuyên, Tiền Hải, Thái Bình Huyện Tiền Hải 07 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
46 THPT Hoàng Văn Thái 049 Khu 4, Thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình Huyện Tiền Hải 07 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
47 TT GDNN-GDTX Tiền
Hải
050 198 Phố Tiểu Hoàng, Thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải,
Thái Bình
Huyện Tiền Hải 07 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
48 THPT Đông Thụy Anh 052 Xã Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình Huyện Thái Thụy 08 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
49 THPT Tây Thụy Anh 053 Xã Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình Huyện Thái Thụy 08 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
50 THPT Thái Ninh 054 Xã Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình Huyện Thái Thụy 08 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
51 THPT Thái Phúc 055 Xã Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình Huyện Thái Thụy 08 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
52 THPT Diêm Điền 056 Khu 6 Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Huyện Thái Thụy 08 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT
53 TT GDNN-GDTX Thái
Thụy
057 Xã Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình Huyện Thái Thụy 08 Thái Bình 26 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất