Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 29, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Thái Nguyên

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

(Thành phố Thái Nguyên)

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_12 800 Thái Nguyên Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Thái Nguyên 12 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_12
900 Thái Nguyên Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Thái Nguyên 12 Khu vực 3
3 TTGDTX TP. Thái
Nguyên
001 P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
4 THPT Chuyên Thái
Nguyên
010 P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
5 THPT Lương Ngọc Quyến 011 P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
6 THPT Ngô Quyền 012 P. Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
7 THPT Gang Thép 013 P. Trung Thành, Tp Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
8 THPT Chu Văn An 014 P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
9 THPT Dương Tự Minh 015 P. Quang Vinh, Tp Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
10 PT Dân tộc nội trú Thái
Nguyên
017 P. Tân Lập, Tp Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
11 THPT Thái Nguyên 018 P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
12 THPT Lê Quý Đôn 019 P. Gia Sàng, Tp Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
13 Thiếu Sinh Quân QK1 031 P. Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
14 Phổ thông Vùng Cao Việt
Bắc
033 Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
15 CĐ SP Thái Nguyên 038 P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
16 CĐ Kinh tế Tài chính
Thái Nguyên
039 P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
17 CĐ Giao thông Vận tải
miền núi
041 P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
18 CĐ Y tế Thái Nguyên 042 P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
19 CĐ Văn hoá Nghệ thuật
Việt Bắc
043 P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
20 CĐ Thương mại và Du
lịch
044 P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
21 TH Bưu chính Viễn thông và CNTT Miền Núi 050 P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên 01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
22 CĐ Kinh tế kỹ thuật – ĐH
TN
051 P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
23 CĐ Nghề Cơ điện LK 052 P. Tích Lương, TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
24 TC nghề Thái Nguyên 056 Ph. Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
25 TT GDTX tỉnh 059 Ph. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
26 THPT Đào Duy Từ 060 Ph. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
27 CĐ nghề số 1- Bộ Quốc
phòng
062 P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
28 Trung cấp Y tế Thái
Nguyên
064 Số 2A Chu Văn An – P.Hoàng Văn Thụ – TP. Thái
Nguyên
Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
29 Trung cấp Thái Nguyên 065 Số 3/158, đường Phan Đình Phùng, TP Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
30 Trung cấp Y khoa Pasteur 066 Số 5, Tân Quang, Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh
Thái Nguyên
Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
31 TT GDNN-GDTX TP.
Thái Nguyên
081 P. Túc Duyên, TPTN Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
32 Trường trung học Giao
thông Vận tải khu vực 1
084 Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
33 THPT Khánh Hoà 085 Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
34 CĐ Công nghiệp Thái
Nguyên
086 Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
35 CĐ Nghề than khoáng
sản Việt Nam
087 Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
36 THPT Đồng Hỷ 088 Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên Thành phố Thái
Nguyên
01 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
37 TTGDTX Thành phố
Sông Công
002 Thành phố Sông Công Thành phố Sông
Công
02 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
38 THPT Sông Công 020 Thành phố Sông Công Thành phố Sông
Công
02 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
39 THPT Lương Thế Vinh 032 Phường Cải Đan, TP. Sông Công Thành phố Sông
Công
02 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
40 CĐ Cơ khí luyện kim 040 Phường Lương Sơn, TP. Sông Công Thành phố Sông
Công
02 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
41 CĐ Công nghiệp Việt Đức 047 P. Thắng Lợi, Thành phố Sông Công Thành phố Sông
Công
02 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
42 Văn hoá I – Bộ Công An 048 Phường Lương Sơn, TP. Sông Công Thành phố Sông
Công
02 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
43 TT GDNN-GDTX TP.
Sông Công
080 Thành phố Sông Công Thành phố Sông
Công
02 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
44 TTGDTX Huyện Định
Hoá
003 TT Chợ Chu, H. Định Hoá Huyện Định Hóa 03 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
45 THPT Định Hoá 021 TTr. Chợ Chu, H. Định Hoá Huyện Định Hóa 03 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
46 THPT Bình Yên 022 xã Bình Yên, H. Định Hoá Huyện Định Hóa 03 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
47 TT GDNN-GDTX Huyện
Định Hoá
079 TT Chợ Chu, H. Định Hoá Huyện Định Hóa 03 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
48 TTGDTX Huyện Phú
Lương
004 TTr. Đu, H. Phú Lương Huyện Phú Lương 04 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
49 THPT Khánh Hoà 016 xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Huyện Phú Lương 04 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
50 THPT Phú Lương 023 TTr. Đu, H. Phú Lương Huyện Phú Lương 04 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
51 THPT Yên Ninh 034 Xã Yên Ninh, H. Phú Lương Huyện Phú Lương 04 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
52 CĐ Công nghiệp Thái
Nguyên
045 Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Huyện Phú Lương 04 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
53 CĐ Nghề than khoáng
sản Việt Nam
049 Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Huyện Phú Lương 04 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
54 TT GDNN-GDTX Huyện
Phú Lương
078 TTr. Đu, H. Phú Lương Huyện Phú Lương 04 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
55 CĐ than khoáng sản Việt
Nam
082 Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Huyện Phú Lương 04 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
56 Trung cấp nghề dân tộc
nội trú Thái Nguyên
083 Xã Động Đạt, H. Phú Lương Huyện Phú Lương 04 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
57 TTGDTX Huyện Võ Nhai 005 TTr. Đình Cả, H. Võ Nhai Huyện Võ Nhai 05 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
58 THPT Võ Nhai 024 Xã Lâu Thượng, H. Võ Nhai Huyện Võ Nhai 05 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
59 THPT Trần Phú 053 Xã Cúc Đường – H. Võ Nhai Huyện Võ Nhai 05 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
60 THPT Hoàng Quốc Việt 055 Xã Tràng Xá, H. Võ Nhai Huyện Võ Nhai 05 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
61 TT GDNN-GDTX Huyện
Võ Nhai
077 TTr. Đình Cả, H. Võ Nhai Huyện Võ Nhai 05 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
62 TTGDTX Huyện Đại Từ 006 TTr. Hùng Sơn, H. Đại Từ Huyện Đại Từ 06 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
63 THPT Đại Từ 025 TTr. Hùng Sơn, H. Đại Từ Huyện Đại Từ 06 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
64 THPT Nguyễn Huệ 035 Xã Phú Thịnh, H. Đại Từ Huyện Đại Từ 06 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
65 THPT Lưu Nhân Chú 054 Xã Ký Phú, H Đại Từ Huyện Đại Từ 06 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
66 TT GDNN-GDTX Huyện
Đại Từ
075 Xã Tiên Hội, H. Đại Từ Huyện Đại Từ 06 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
67 TTGDTX Huyện Đồng
Hỷ
007 Thị Trấn Chùa Hang, H. Đồng Hỷ Huyện Đồng Hỷ 07 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
68 THPT Đồng Hỷ 026 TT Chùa Hang, H. Đồng Hỷ, TN Huyện Đồng Hỷ 07 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
69 THPT Trại Cau 027 TTr. Trại Cau, H. Đồng Hỷ Huyện Đồng Hỷ 07 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
70 THPT Trần Quốc Tuấn 057 Xã Quang Sơn, H. Đồng Hỷ, Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ 07 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
71 TT GDNN-GDTX Huyện
Đồng Hỷ
076 Thị Trấn Chùa Hang, H. Đồng Hỷ Huyện Đồng Hỷ 07 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
72 TTGDTX Huyện Phú
Bình
008 Xã Xuân Phương, H. Phú Bình Huyện Phú Bình 08 Thái Nguyên 12 Khu vực 2 NT
73 THPT Phú Bình 028 Thị Trấn Hương Sơn, H. Phú Bình Huyện Phú Bình 08 Thái Nguyên 12 Khu vực 2 NT
74 THPT Lương Phú 036 Xã Lương Phú, H. Phú Bình Huyện Phú Bình 08 Thái Nguyên 12 Khu vực 2 NT
75 THPT Điềm Thuỵ 058 Xã Điềm Thuỵ, H. Phú Bình, Thái Nguyên Huyện Phú Bình 08 Thái Nguyên 12 Khu vực 2 NT
76 TT GDNN-GDTX Huyện
Phú Bình
074 Xã Xuân Phương, H. Phú Bình Huyện Phú Bình 08 Thái Nguyên 12 Khu vực 2 NT
77 TTGDTX Thị xã Phổ Yên 009 Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 2 NT
78 THPT Lê Hồng Phong 029 P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 2 NT
79 THPT Bắc Sơn 030 P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
80 THPT Phổ Yên 037 Xã Tân Hương, TX. Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 2 NT
81 CĐ Công nghệ và Kinh tế
Công nghiệp
046 Xã Trung Thành TX. Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 2 NT
82 TC Nghề Nam Thái
Nguyên
061 Xã Đồng Tiến, TX. Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 2 NT
83 Trường TC nghề KT 3D 063 Xã Đông Cao, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 2 NT
84 TT GDTX Thị xã Phổ
Yên
067 Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
85 THPT Lê Hồng Phong 068 P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
86 THPT Bắc Sơn 069 P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 1
87 THPT Phổ Yên 070 Xã Tân Hương, TX. Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
88 CĐ Công nghệ và Kinh tế
Công nghiệp
071 Xã Trung Thành TX. Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
89 TC Nghề Nam Thái
Nguyên
072 Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 2
90 THPT Lý Nam Đế 073 Xã Nam Tiến, TX. Phổ Yên Thị xã Phổ Yên 09 Thái Nguyên 12 Khu vực 2

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

 width=

Tin tức mới nhất