Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Thanh Hóa

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_28 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Thanh Hoá 28 Khu vực 3
2 Quân nhân, CA tại
ngũ_28
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Thanh Hoá 28 Khu vực 3
3 THPT Đào Duy Từ 001 P. Ba Đình, TP T.Hóa TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
4 THPT Hàm Rồng 002 P. Trường Thi,TP T.Hoá TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
5 THPT Nguyễn Trãi 003 P. Điện Biên, TP T.Hoá TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
6 THPT Tô Hiến Thành 004 P.Đông Sơn, TP T.Hoá TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
7 THPT Trường Thi 005 P. Trường Thi, TP T.Hoá TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
8 THPT Lý Thường Kiệt 006 P. Đông sơn, TP T.Hoá TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
9 THPT Đào Duy Anh 007 P. Ngọc Trạo, TP T.Hoá TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
10 TTGDTX TP Thanh Hoá 008 P.Trường Thi, TP T.Hoá TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
11 THPT DTNT Tỉnh Thanh
Hóa
009 P. Đông Sơn, TP T.Hoá TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
12 THPT Chuyên Lam Sơn 010 P. Ba Đình, TP T.Hoá TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
13 TTGDTX tỉnh T.Hoá 011 Ngã Ba Bia, TP Thanh Hoá TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
14 THPT Đông Sơn 012 Đông Tân, TP T.Hóa TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
15 THPT Nguyễn Huệ 013 Quảng Đông, TP T.Hóa TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
16 Trường CĐ TDTT T.Hóa 014 Ph. Ngọc Trạo-TP T.Hóa TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
17 ĐH VHTT và DL TH 015 Ph. Lam Sơn- TP T.Hóa TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
18 CĐN NN – PTNT T.Hóa 016 Quảng Hưng -TP T.Hóa TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
19 Trường CĐ KT- KTCT 017 Ph. Đông Vệ – TP T.Hóa TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
20 CĐ nghề CN T.Hóa 018 64 Đình Hương, TP T.Hóa TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
21 Trường CĐN An Nhất
Vinh
019 Hoằng Long, T.Hoá TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
22 TC nghề số 1 TP T.Hoá 020 Quảng Thắng, TP T.Hoá TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
23 ĐHCN TP Hồ Chí Minh
(cơ sở Thanh Hóa)
149 Xã Quảng Tâm TP Thanh Hóa TP. Thanh Hóa 01 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
24 THPT Bỉm Sơn 021 P. Ba Đình, Thị Bỉm Sơn Thị xã Bỉm Sơn 02 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
25 THPT Lê Hồng Phong 022 P. Lam Sơn, Thị Bỉm Sơn Thị xã Bỉm Sơn 02 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
26 TTGDTX TX Bỉm Sơn 023 P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn Thị xã Bỉm Sơn 02 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
27 TC nghề Bỉm Sơn 024 P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn Thị xã Bỉm Sơn 02 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
28 THPT Sầm Sơn 025 P. Trường Sơn, Sầm Sơn TP. Sầm Sơn 03 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
29 THPT Nguyễn Thị Lợi 026 P. Trung Sơn, Sầm Sơn TP. Sầm Sơn 03 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
30 TTGDNN-GDTX Sầm
Sơn
027 P. Trường Sơn, Sầm Sơn TP. Sầm Sơn 03 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
31 THPT Chu Văn An 028 Quảng Minh, Sầm Sơn TP. Sầm Sơn 03 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
32 THPT Quan Hoá 029 TT Quan Hoá Huyện Quan Hóa 04 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
33 TTGDNN-GDTX Quan
Hoá
030 TT Quan Hóa Huyện Quan Hóa 04 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
34 THCS-THPT Quan Hóa 031 Thiên Phủ, Quan Hóa Huyện Quan Hóa 04 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
35 THPT Quan Sơn 032 TT Quan Sơn Huyện Quan Sơn 05 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
36 TTGDNN-GDTX Quan
Sơn
033 TT Quan Sơn Huyện Quan Sơn 05 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
37 THPT Quan Sơn 2 034 Mường Mìn – Quan Sơn Huyện Quan Sơn 05 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
38 THPT Mường Lát 035 TT Mườg Lát Huyện Mường Lát 06 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
39 TTGDNN-GDTX Mường
Lát
036 TT Mường Lát Huyện Mường Lát 06 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
40 THPT Bá Thước 037 TT Cành Nàng, Bá Thước Huyện Bá Thước 07 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
41 THPT Hà Văn Mao 038 Điền Trung, Bá Thước Huyện Bá Thước 07 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
42 TTGDNN-GDTX Bá
Thước
039 TT Cành nàng, Bá Thước Huyện Bá Thước 07 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
43 THPT Bá Thước 3 040 Lũng Niên, Bá Thước Huyện Bá Thước 07 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
44 THPT Cầm Bá Thước 041 TT Thường Xuân Huyện Thường Xuân 08 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
45 THPT Thường Xuân 2 042 Luận Thành, Thường Xuân Huyện Thường Xuân 08 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
46 TTGDNN-GDTX
Thường Xuân
043 TT Thường xuân Huyện Thường Xuân 08 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
47 THPT Thường Xuân 3 044 Vạn Xuân, Thường Xuân Huyện Thường Xuân 08 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
48 THPT Như Xuân 045 TT Yên Cát, Như Xuân Huyện Như Xuân 09 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
49 TTGDNN-GDTX Như
Xuân
046 TT Yên Cái, Như Xuân Huyện Như Xuân 09 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
50 THPT Như Xuân 2 047 Bãi Thành, Như Xuân Huyện Như Xuân 09 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
51 THCS-THPT Như Xuân 150 Xã Thanh Quân huyện Như Xuân Huyện Như Xuân 09 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
52 THPT Như Thanh 048 TT Bến Sung, Như Thanh Huyện Như Thanh 10 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
53 THPT Như Thanh 2 049 Xã Thanh Tân huyện Như Thanh Huyện Như Thanh 10 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
54 TTGDNN-GDTX Như
Thanh
050 TT Bến Sung, Như Thanh Huyện Như Thanh 10 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
55 THCS-THPT Như Thanh 051 Phượng Nghi, Như Thanh Huyện Như Thanh 10 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
56 THPT Lang Chánh 052 TT Lang Chánh Huyện Lang Chánh 11 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
57 TTGDNN-GDTX Lang
Chánh
053 TT Lang Chánh Huyện Lang Chánh 11 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
58 THPT Ngọc Lặc 054 TT Ngọc Lặc Huyện Ngọc Lặc 12 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
59 THPT Lê Lai 055 Kiên Thọ, Ngọc Lặc Huyện Ngọc Lặc 12 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
60 TTGDNN-GDTX Ngọc
Lặc
056 TT Ngọc Lặc Huyện Ngọc Lặc 12 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
61 THPT Bắc Sơn 057 Ngọc Liên, Ngọc Lặc Huyện Ngọc Lặc 12 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
62 TC nghề MN T.Hoá 058 Xã Minh Sơn, H.Ngọc Lặc Huyện Ngọc Lặc 12 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
63 THPT Thạch Thành 1 059 Thành Thọ, Thạch Thành Huyện Thạch Thành 13 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
64 THPT Thạch Thành 2 060 Thạch Tân, Thạch Thành Huyện Thạch Thành 13 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
65 THPT Thạch Thành 3 061 Thành Vân, Thạch Thành Huyện Thạch Thành 13 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
66 TTGDTX Thạch Thành 062 TT Kim Tân Huyện Thạch Thành 13 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
67 THPT Thạch Thành 4 063 Thạch Quảng, Thạch Thành Huyện Thạch Thành 13 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
68 THPT Cẩm Thuỷ 1 064 TT Cẩm Thuỷ Huyện Cẩm Thủy 14 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
69 THPT Cẩm Thuỷ 2 065 Phúc Do, Cẩm Thuỷ Huyện Cẩm Thủy 14 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
70 THPT Cẩm Thuỷ 3 066 Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ Huyện Cẩm Thủy 14 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
71 TTGDNN-GDTX Cẩm
Thuỷ
067 TT Cẩm Thuỷ Huyện Cẩm Thủy 14 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
72 THPT Lê Lợi 068 TT Thọ Xuân Huyện Thọ Xuân 15 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
73 THPT Lê Hoàn 069 Xuân Lai, Thọ Xuân Huyện Thọ Xuân 15 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
74 THPT Lam Kinh 070 TT Lam Sơn, Thọ Xuân Huyện Thọ Xuân 15 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
75 THPT Thọ Xuân 4 071 Thọ Lập, Thọ Xuân Huyện Thọ Xuân 15 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
76 THPT Lê Văn Linh 072 TT Thọ Xuân Huyện Thọ Xuân 15 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
77 THPT Thọ Xuân 5 073 Thôn 385 Thọ Xương Huyện Thọ Xuân 15 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
78 TTGDNN-GDTX Thọ
Xuân
074 TT Thọ Xuân Huyện Thọ Xuân 15 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
79 THPT Vĩnh Lộc 075 TT Vĩnh Lộc Huyện Vĩnh Lộc 16 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
80 THPT Tống Duy Tân 076 Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc Huyện Vĩnh Lộc 16 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
81 THPT Trần Khát Chân 077 TT Vĩnh Lộc Huyện Vĩnh Lộc 16 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
82 TTGDNN-GDTX Vĩnh
Lộc
078 TT Vĩnh Lộc Huyện Vĩnh Lộc 16 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
83 THPT Thiệu Hoá 079 TT Vạn Hà, Thiệu Hoá Huyện Thiệu Hóa 17 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
84 THPT Nguyễn Quán Nho 080 Thiệu Quang, Thiệu Hoá Huyện Thiệu Hóa 17 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
85 THPT Lê Văn Hưu 081 Thiệu Vận, Thiệu Hoá Huyện Thiệu Hóa 17 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
86 THPT Dương Đình Nghệ 082 Thiệu Đô, Thiệu Hoá Huyện Thiệu Hóa 17 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
87 TTGDNN-GDTX Thiệu
Hoá
083 TT Vạn Hà, Thiệu Hoá Huyện Thiệu Hóa 17 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
88 THPT Triệu Sơn 1 084 TT, Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn 18 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
89 THPT Triệu Sơn 2 085 Nông Trường, Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn 18 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
90 THPT Triệu Sơn 3 086 Hợp Lý, Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn 18 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
91 THPT Triệu Sơn 4 087 Thọ Dân, Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn 18 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
92 THPT Triệu Sơn 5 088 Đồng Lợi, Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn 18 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
93 THPT Triệu Sơn 6 089 Dân Lực, Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn 18 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
94 THPT Triệu Sơn 090 TT Triệu sơn Huyện Triệu Sơn 18 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
95 TTGDNN-GDTX Triệu
Sơn
091 TT Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn 18 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
96 Trường CĐ NL T.Hóa 092 Dân Quyền – H. Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn 18 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
97 THPT Nông Cống 1 093 TT Nông Cống Huyện Nông Cống 19 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
98 THPT Nông Cống 2 094 Trung Thành, Nông Cống Huyện Nông Cống 19 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
99 THPT Nông Cống 3 095 Công Liêm, Nông Cống Huyện Nông Cống 19 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
100 THPT Nông Cống 4 096 Trường Sơn, N. Cống Huyện Nông Cống 19 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
101 THPT Triệu Thị Trinh 097 Vạn Hòa, Nông Cống Huyện Nông Cống 19 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
102 TTGDNN-GDTX Nông
Cống
098 TT Nông Cống Huyện Nông Cống 19 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
103 THPT Nông Cống 099 Trung Chính, Nông Cống Huyện Nông Cống 19 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
104 THPT Đông Sơn 1 100 Đông Xuân, Đông Sơn Huyện Đông Sơn 20 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
105 THPT Đông Sơn 2 101 Đông Văn, Đông Sơn Huyện Đông Sơn 20 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
106 PT Nguyễn Mộng Tuân 102 TT Rừng Thông, Đông Sơn Huyện Đông Sơn 20 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
107 TTGDNN-GDTX Đông
Sơn
103 TT Rừng Thông, Đông Sơn Huyện Đông Sơn 20 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
108 THPT Hà Trung 104 Hà Bình, Hà Trung Huyện Hà Trung 21 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
109 THPT Hoàng Lệ Kha 105 TT Hà Trung Huyện Hà Trung 21 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
110 THPT Nguyễn Hoàng 106 TT Hà Trung Huyện Hà Trung 21 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
111 TTGDNN-GDTX Hà
Trung
107 TT Hà Trung Huyện Hà Trung 21 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
112 THPT Lương Đắc Bằng 108 TT Bút Sơn, Hoằng Hoá Huyện Hoằng Hóa 22 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
113 THPT Hoằng Hoá 2 109 Hoằng Kim, Hoằng Hoá Huyện Hoằng Hóa 22 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
114 THPT Hoằng Hoá 3 110 Hoằng Ngọc, Hoằng Hoá Huyện Hoằng Hóa 22 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
115 THPT Hoằng Hoá 4 111 Hoằng Thành, Hoằng Hoá Huyện Hoằng Hóa 22 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
116 THPT Lưu Đình Chất 112 Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá Huyện Hoằng Hóa 22 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
117 THPT Lê Viết Tạo 113 Hoằng Đạo, Hoằng Hoá Huyện Hoằng Hóa 22 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
118 TTGDNN-GDTX Hoằng
Hoá
114 TT Bút Sơn, Hoằng Hoá Huyện Hoằng Hóa 22 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
119 THPT Hoằng Hoá 115 Hoằng Ngọc – Hoằng Hoá Huyện Hoằng Hóa 22 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
120 THPT Ba Đình 116 TT Nga Sơn Huyện Nga Sơn 23 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
121 THPT Mai Anh Tuấn 117 Nga Thành, Nga Sơn Huyện Nga Sơn 23 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
122 THPT Trần Phú 118 TT Nga sơn Huyện Nga Sơn 23 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
123 TTGDTX Nga Sơn 119 TT Nga Sơn Huyện Nga Sơn 23 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
124 THPT Nga Sơn 120 Nga Trung, Nga Sơn Huyện Nga Sơn 23 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
125 TC nghề Nga Sơn 121 H Nga Sơn, T.Hoá Huyện Nga Sơn 23 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
126 THPT Hậu Lộc 1 122 Phú Lộc, Hậu lộc Huyện Hậu Lộc 24 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
127 THPT Hậu Lộc 2 123 Văn Lộc, Hậu Lộc Huyện Hậu Lộc 24 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
128 THPT Đinh Chương
Dương
124 TT Hậu Lộc Huyện Hậu Lộc 24 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
129 TTGDNN-GDTX Hậu
Lộc
125 TT Hậu Lộc Huyện Hậu Lộc 24 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
130 THPT Hậu Lộc 3 126 Đại Lộc, Hậu Lộc Huyện Hậu Lộc 24 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
131 THPT Hậu Lộc 4 127 Hưng Lộc, Hậu Lộc Huyện Hậu Lộc 24 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
132 THPT Quảng Xương 1 128 TT Quảng Xương Huyện Quảng Xương 25 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
133 THPT Quảng Xương 2 129 Quảng Ngọc, Quảng Xương Huyện Quảng Xương 25 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
134 THPT Quảng Xương 4 130 Quảng Lợi, Quảng Xương Huyện Quảng Xương 25 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
135 THPT Nguyễn Xuân
Nguyên
131 Quảng Giao, Quảng Xương Huyện Quảng Xương 25 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
136 THPT Đặng Thai Mai 132 Quảng Bình, Quảng Xương Huyện Quảng Xương 25 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
137 TTGDNN-GDTX Quảng
Xương
133 TT Quảng Xương Huyện Quảng Xương 25 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
138 TC PTTH Thanh Hóa 134 Quảng Thọ, Sầm Sơn Huyện Quảng Xương 25 Thanh Hoá 28 Khu vực 2
139 THPT Tĩnh Gia 1 135 TT Tĩnh Gia Huyện Tĩnh Gia 26 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
140 THPT Tĩnh Gia 2 136 Triêu Dương, Tĩnh Gia Huyện Tĩnh Gia 26 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
141 THPT Tĩnh Gia 3 137 Tĩnh Hải, Tĩnh Gia Huyện Tĩnh Gia 26 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
142 THPT Tĩnh Gia 5 138 TT Tĩnh Gia Huyện Tĩnh Gia 26 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
143 TTGDNN-GDTX Tĩnh
Gia
139 TT Tĩnh Gia Huyện Tĩnh Gia 26 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
144 THPT Tĩnh Gia 4 140 Hải An, Tĩnh Gia Huyện Tĩnh Gia 26 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
145 CĐ nghề Nghi Sơn 141 TT Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia Huyện Tĩnh Gia 26 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
146 THCS-THPT Nghi Sơn 142 Hải Thượng, Tĩnh Gia Huyện Tĩnh Gia 26 Thanh Hoá 28 Khu vực 1
147 THPT Yên Định 1 143 TT Quán Lào, Yên Định Huyện Yên Định 27 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
148 THPT Yên Định 2 144 Yên Trường, Yên Định Huyện Yên Định 27 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
149 THPT Yên Định 3 145 Yên Tâm, Yên Định Huyện Yên Định 27 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
150 THCS-THPT Thống Nhất 146 TT Thống Nhất Huyện Yên Định 27 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
151 THPT Trần Ân Chiêm 147 TT Quán Lào, Yên Định Huyện Yên Định 27 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT
152 TTGDNN-GDTX Yên
Định
148 TT Yên Định Huyện Yên Định 27 Thanh Hoá 28 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ GD&ĐT)