Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 11, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Tiền Giang

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Tiền Giang.

Tỉnh Tiền Giang

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_53 800 Số 5, Hùng Vương Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Tiền Giang 53 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_53
900 Số 5, Hùng Vương Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Tiền Giang 53 Khu vực 3
3 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
015 8 Bis, Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho Thành phố Mỹ Tho 01 Tiền Giang 53 Khu vực 2
4 THPT Chuyên TG 016 Ấp Bình Tạo-Xã Trung An- TP.Mỹ Tho Thành phố Mỹ Tho 01 Tiền Giang 53 Khu vực 2
5 THPT Trần Hưng Đạo 017 Số 199, Trần Hưng Đạo Phường 6, TP Mỹ Tho Thành phố Mỹ Tho 01 Tiền Giang 53 Khu vực 2
6 THPT Âp Bắc 018 Số 555 Ấp Bắc , P5, TP Mỹ Tho , TG Thành phố Mỹ Tho 01 Tiền Giang 53 Khu vực 2
7 THPT Phước Thạnh 035 Xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho Thành phố Mỹ Tho 01 Tiền Giang 53 Khu vực 2
8 Năng Khiếu Thể dục Thể
Thao
037 Số 1A, Phan Lương Trực, Phường 6, TP MT Thành phố Mỹ Tho 01 Tiền Giang 53 Khu vực 2
9 Trung tâm GDTX Mỹ Tho 038 121 Phan Thanh Giản, Phường 2, TP. Mỹ Tho Thành phố Mỹ Tho 01 Tiền Giang 53 Khu vực 2
10 Trường Văn hóa II- Bộ
Công An
044 Số 55 Ấp Bắc, Phường 10, TP. Mỹ Tho Thành phố Mỹ Tho 01 Tiền Giang 53 Khu vực 2
11 Trường CĐ Nghề Tiền
Giang
045 11B/17 đường Học Lạc, Phường 8, TP. Mỹ Tho Thành phố Mỹ Tho 01 Tiền Giang 53 Khu vực 2
12 Trường TC Kinh tế-Kỹ
Thuật Tiền Giang
046 Số 11 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho Thành phố Mỹ Tho 01 Tiền Giang 53 Khu vực 2
13 Trường CĐ Nông nghiệp
Nam Bộ
052 Xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho Thành phố Mỹ Tho 01 Tiền Giang 53 Khu vực 2
14 THPT Trương Định 025 10 Nguyễn Văn Côn, Phường 2, thị xã Gò Công Thị xã Gò Công 02 Tiền Giang 53 Khu vực 2
15 THPT Gò Công 026 Phường 5, TX Gò Công Thị xã Gò Công 02 Tiền Giang 53 Khu vực 2
16 THPT Bình Đông 032 Ấp Muôn Nghiệp, Xã Bình Đông, TX Gò Công Thị xã Gò Công 02 Tiền Giang 53 Khu vực 1
17 Trường TC Nghề Khu
vực Gò Công
049 26/1 Võ Thị Lớ, khu phố 5, phường 4, thị xã Gò
Công
Thị xã Gò Công 02 Tiền Giang 53 Khu vực 2
18 Trường TC Bách Khoa
Gò Công
051 Số 91, Hai Bà Trưng, Phường 1, Thị xã Gò Công Thị xã Gò Công 02 Tiền Giang 53 Khu vực 2
19 THPT Cái Bè 001 Khu 3, Thị trấn Cái Bè, H. Cái Bè Huyện Cái Bè 03 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
20 THPT Phạm Thành Trung 002 Ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè Huyện Cái Bè 03 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
21 THPT Thiên Hộ Dương 003 Xã Hậu Mỹ Bắc A, H. Cái Bè Huyện Cái Bè 03 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
22 THPT Huỳnh Văn Sâm 004 Thị trấn Cái Bè, H. Cái Bè Huyện Cái Bè 03 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
23 THPT Lê Thanh Hiền 005 Ấp 1, Xã An Hữu, Huyện Cái Bè Huyện Cái Bè 03 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
24 THCS&THPT Ngô Văn
Nhạc
036 Ấp Lợi Thuận, xã Mỹ Lợi B, H. Cái Bè Huyện Cái Bè 03 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
25 Trường TC Kỹ thuật –
Nghiệp vụ Cái Bè
047 Thị trấn Cái Bè, H. Cái Bè Huyện Cái Bè 03 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
26 THPT Lưu Tấn Phát 007 Xã Tam Bình, H. Cai Lậy Huyện Cai Lậy 04 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
27 THPT Phan Việt Thống 031 Ấp Bình Ninh, Xã Bình Phú, H Cai Lậy Huyện Cai Lậy 04 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
28 THPT Tân Hiệp 010 Ấp Cá Thị trấn Tân Hiệp, H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
29 THPT Vĩnh Kim 011 Ấp Thới, xã Đông Hoà, H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
30 THPT Dưỡng Điềm 012 Xã Dưỡng Điềm, H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
31 THPT Nam Kỳ Khởi
Nghĩa
013 Thị trấn Tân Hiệp, H.Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
32 THPT Rạch Gầm-Xoài
Mút
014 Ấp Bình Thới A xã Bình Trưng H.Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
33 Trung tâm GDTX HN
Châu Thành
039 Âp Thân Ngãi, xã Thân Cửu Nghĩa, H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
34 Trung tâm GDNN –
GDTX Châu Thành (+)
055 Âp Thân Ngãi, xã Thân Cửu Nghĩa, H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
35 THPT Chợ Gạo 019 Ô 3, khu 1, Thị trấn Chợ Gạo H Chợ Gạo Huyện Chợ Gạo 06 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
36 THPT Thủ Khoa Huân 020 Ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo Huyện Chợ Gạo 06 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
37 THPT Trần Văn Hoài 021 Ô 3 khu 1 Thị Trấn Chợ Gạo, H. Chợ Gạo Huyện Chợ Gạo 06 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
38 THPT Bình Phục Nhứt 033 Xã Bình Phục Nhứt, H. Chợ Gạo Huyện Chợ Gạo 06 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
39 Trung tâm GDTX HN
Chợ Gạo
040 Xã Long Bình Điền, H. Chợ Gạo Huyện Chợ Gạo 06 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
40 Trung tâm GDNN –
GDTX Chợ Gạo (+)
056 Ấp Tân Hưng, Xã Tân Thuận Bình, H. Chợ Gạo Huyện Chợ Gạo 06 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
41 THPT Vĩnh Bình 022 Xã Đồng Thạnh, H. Gò Công Tây Huyện Gò Công Tây 07 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
42 THPT Long Bình 023 Xã Long Bình, H Gò Công Tây Huyện Gò Công Tây 07 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
43 THPT Nguyễn Văn Thìn 024 Thị trấn Vĩnh Bình, H Gò Công Tây Huyện Gò Công Tây 07 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
44 Trung tâm GDTX HN Gò
Công Tây
041 Ấp Bình Hòa Đông, Xã Bình Nhì, H. Gò Công Tây Huyện Gò Công Tây 07 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
45 Trung tâm GDNN –
GDTX Gò Công Tây (+)
057 Ấp Bình Hòa Đông, Xã Bình Nhì, H. Gò Công Tây Huyện Gò Công Tây 07 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
46 THPT Nguyễn Văn Côn 027 Thị trấn Tân Hoà, H Gò Công Đông Huyện Gò Công
Đông
08 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
47 THPT Gò Công Đông 028 Tỉnh lộ 871, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông Huyện Gò Công
Đông
08 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
48 Trung tâm GDTX HN Gò
Công Đông
042 Đường Nguyễn Văn Côn, khu phố Hòa Thơm 3, thị
trấn Tân Hòa, H. Gò Công Đông
Huyện Gò Công
Đông
08 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
49 Trung tâm GDNN – GDTX Gò Công Đông (+) 058 Đường Nguyễn Văn Côn, khu phố Hòa Thơm 3, Thị trấn Tân Hòa, H. Gò Công Đông Huyện Gò Công Đông 08 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
50 THPT Tân Phước 029 Khu 3, Thị trấn Mỹ Phước, H Tân Phước Huyện Tân Phước 09 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
51 THPT Nguyễn Văn Tiếp 030 Số 0209, ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện
Tân Phước
Huyện Tân Phước 09 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
52 Trung tâm GDTX HN
Tân Phước
043 Khu 3 Thị Trấn Mỹ Phước, H. Tân Phước Huyện Tân Phước 09 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
53 Trung tâm GDNN –
GDTX Tân Phước (+)
059 Khu 3 Thị Trấn Mỹ Phước, H. Tân Phước Huyện Tân Phước 09 Tiền Giang 53 Khu vực 2 NT
54 THCS&THPT Phú Thạnh 034 Huyện lộ 17, Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, H. Tân
Phú Đông
Huyện Tân Phú
Đông
10 Tiền Giang 53 Khu vực 1
55 THCS&THPT Tân Thới 054 Tỉnh lộ 877B, Ấp Tân Tân Hiệp, Xã Tân Thới, H.
Tân Phú Đông
Huyện Tân Phú
Đông
10 Tiền Giang 53 Khu vực 1
56 THPT Đốc Binh Kiều 006 Phường 4, TX. Cai Lậy Thị xã Cai Lậy 11 Tiền Giang 53 Khu vực 2
57 THPT Mỹ Phước Tây 008 Xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy Thị xã Cai Lậy 11 Tiền Giang 53 Khu vực 2
58 THPT Tứ Kiệt 009 Phường 4, TX. Cai Lậy Thị xã Cai Lậy 11 Tiền Giang 53 Khu vực 2
59 Trường TC Kinh tế –
Công nghệ Cai Lậy
048 Phường 5, TX. Cai Lậy Thị xã Cai Lậy 11 Tiền Giang 53 Khu vực 2
60 Trường TC Nghề Khu
vực Cai Lậy
050 Khu 1, Phường 1, TX. Cai Lậy Thị xã Cai Lậy 11 Tiền Giang 53 Khu vực 2
61 THPT Lê Văn Phẩm 053 Xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy Thị xã Cai Lậy 11 Tiền Giang 53 Khu vực 2

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TOPUNI 2025  GIẢI PHÁP LUYỆN THI ĐẠI HỌC TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

 width=

Tin tức mới nhất