Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 21, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_52 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_52
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 3
3 THPT Vũng Tàu 001 Số 9,đường Thi Sách, Phường 8 Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
4 THPT Trần Nguyên Hãn 002 số 16, đường 30/4, Phường 9 Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
5 THPT Đinh Tiên Hoàng 003 16/15/2 XVNT, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
6 THPT Chuyên Lê Quý
Đôn
004 Đường 3/2 Ph. 11, TP Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
7 THPT Nguyễn Huệ 005 Số 977 Bình Giã, Phường Rạch Dừa Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
8 THPT Lê Hồng Phong 006 Số 209, đường Bình Giã, Phường 8 Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
9 THPT Nguyễn Thị Minh
Khai
007 Số 935/10/7 Bình Giã, phường Rạch Dừa, Tp Vũng
Tàu
Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
10 THCS – THPT Song ngữ 008 Số 1 A Nguyễn Trường Tộ, P.3, Tp Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
11 TTGDTX-HN Vũng Tàu 034 15 Nguyễn Du, phường 1 Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
12 BTVH Cấp 2,3 Nguyễn
Thái Học
061 Ph. 8 Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
13 CĐ nghề Dầu khí 062 Số 43 đường 30 tháng 4, Ph. 9, Tp Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
14 TC nghề Giao thông vận
tải
063 Đường 3 tháng 2, Ph. 11, Tp Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
15 TC Công nghệ thông tin
TM. COMPUTER
064 Số 565 Trương Công Định, P.7, Tp Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
16 CĐ nghề Du lịch Vũng
Tàu
067 Số 459 Trương Công Định, P.7, Tp Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
17 TC nghề KTKT Công
đoàn Bà Rịa – VT
068 Số 1A Nguyễn Trường Tộ, P.3, Tp Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu 01 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
18 THPT Châu Thành 009 số 174, đường 27/4, phường Phước Hiệp, Thành
phố Bà Rịa
Thành phố Bà Rịa 02 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
19 THPT Bà Rịa 010 Nguyễn Tất Thành, P.Phước Nguyên, Tp Bà Rịa Thành phố Bà Rịa 02 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
20 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
011 Ph. Long Tân, Thành phố Bà Rịa Thành phố Bà Rịa 02 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
21 THPT DL Chu Văn An 012 Ph. Phước Hưng,Thành phố Bà Rịa Thành phố Bà Rịa 02 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
22 TTGDTX-DN-GTVL Bà
Rịa
035 Ph. Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa Thành phố Bà Rịa 02 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2
23 THPT Xuyên Mộc 013 TT Phước Bửu, H. Xuyên Mộc Huyện Xuyên Mộc 03 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
24 THPT Phước Bửu 014 TT Phước Bửu, H. Xuyên Mộc Huyện Xuyên Mộc 03 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
25 THPT Hòa Bình 015 Xã hòa Bình, H Xuyên mộc Huyện Xuyên Mộc 03 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 1
26 THPT Hoà Hội 016 Xã Hoà Hội H. Xuyên Mộc Huyện Xuyên Mộc 03 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 1
27 THPT Bưng Riềng 017 ấp 4, Xã Bưng Riềng, H. Xuyên Mộc Huyện Xuyên Mộc 03 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 1
28 TTGDTX-DN-GTVL
Xuyên Mộc
036 TT Phước Bửu, H. Xuyên Mộc Huyện Xuyên Mộc 03 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
29 THPT Trần Văn Quan 021 TT Long Điền, H Long Điền Huyện Long Điền 04 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
30 THPT Long Hải – Phước
Tỉnh
022 TT Long Hải, H. Long Điền Huyện Long Điền 04 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
31 THPT Trần Quang Khải 023 Số 25 Trần Xuân Độ, TTr. Long Điền Huyện Long Điền 04 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
32 THPT Minh Đạm 024 Xã Phước Hưng, H. Long Điền Huyện Long Điền 04 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
33 TTGDTX Long Điền 038 TT Long Điền, H. Long Điền Huyện Long Điền 04 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
34 CĐ nghề tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu
066 TT Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Huyện Long Điền 04 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
35 THCS-THPT Võ Thị Sáu 027 H. Côn Đảo Huyện Côn Đảo 05 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
36 TTGDTX Côn Đảo 040 Số 3 đường Nguyễn Huệ, H. Côn Đảo Huyện Côn Đảo 05 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
37 THPT Phú Mỹ 018 TT Phú Mỹ, H. Tân Thành Huyện Tân Thành 06 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
38 THPT Hắc Dịch 019 Xã Hắc dịch, H. Tân Thành Huyện Tân Thành 06 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 1
39 THPT Trần Hưng Đạo 020 Xã Hội Bài, H. Tân thành Huyện Tân Thành 06 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
40 TTGDTX Tân Thành 037 Xã Phước Hòa, H. Tân Thành Huyện Tân Thành 06 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
41 CĐ nghề quốc tế Hồng
Lam
065 ấp Vạn Hạnh, TT Phú Mỹ, H.Tân Thành, tỉnh BR-
VT
Huyện Tân Thành 06 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
42 THPT Nguyễn Du 028 TT Ngãi Giao, H. Châu Đức Huyện Châu Đức 07 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 1
43 THPT Nguyễn Trãi 029 TT Ngãi Giao, H. Châu Đức Huyện Châu Đức 07 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 1
44 THPT Ngô Quyền 030 Xã Đá Bạc, H. Châu Đức Huyện Châu Đức 07 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 1
45 THPT Trần Phú 031 Xã Kim Long, H. Châu Đức Huyện Châu Đức 07 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 1
46 THPT Nguyễn Văn Cừ 032 Xã Xuân Sơn, H. Châu Đức Huyện Châu Đức 07 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 1
47 Phổ thông DTNT tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu
033 Xã Bàu Chinh, H. Châu Đức Huyện Châu Đức 07 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 1
48 TTGDTX-DN-GTVL
Châu Đức
041 TT Ngãi Giao, H. Châu Đức Huyện Châu Đức 07 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 1
49 THPT Võ Thị Sáu 025 Xã Phước Long Thọ, H Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ 08 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
50 THPT Dương Bạch Mai 026 Xã Phước Hội , H. Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ 08 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT
51 TTGDTX-HN Đất Đỏ 039 Xã Phước Thạnh, H. Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ 08 Bà Rịa-Vũng Tàu 52 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

Tin tức mới nhất