Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Gia Lai

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Gia Lai.

Tỉnh Gia Lai

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_38 800 Thành phố Pleiku Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Gia Lai 38 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_38
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Gia Lai 38 Khu vực 3
3 Trường THPT Pleiku 001 90 Tô Vĩnh Diện,Ph. Hoa Lư, thành phố Pleiku,
Gia Lai
Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
4 Trường THPT Phan Bội
Châu
002 Ph. Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
5 Trường PT Dân tộc Nội
trú tỉnh
003 Ph. Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
6 Trường THPT Lê Lợi 004 Ph. Hội Thương, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
7 Trường THPT Chuyên
Hùng Vương
005 48 Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
8 Trường THPT Hoàng
Hoa Thám
006 Ph. Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
9 TT GDTX tỉnh 023 61 Lý Thái Tổ, Ph. Yên Đỗ, thành phố Pleiku, Gia
Lai
Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
10 Trường Cao đẳng nghề
Gia Lai
025 Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
11 TT Kỹ thuật – Tổng hợp –
Hướng nghiệp
026 Ph. Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
12 Trường THPT Nguyễn
Chí Thanh
034 138-Nguyễn Chí Thanh. P.Chi Lăng, TP Pleiku,
Gia Lai
Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
13 Trường Quốc tế Châu Á
Thái Bình Dương – Gia Lai
042 Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
14 Trường TC nghề số 15 060 Ph. Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai. Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
15 Trường TC nghề số 21 061 Ph. Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai. Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
16 Trường CĐ nghề số 05
Chi nhánh Gia Lai
062 Ph. Thắng Lợi, thành phố Pleiku, Gia Lai. Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
17 Trường TC Y tế Gia Lai 069 Xã Trà Đa, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
18 Trường TC VH-NT Gia
Lai
070 P. Chi Lăng, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
19 Trường Thiếu sinh quân-
Quân khu V
071 Ph. Thống nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
20 Trường TH, THCS,
THPT Nguyễn văn Linh
072 Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
21 Trường Bổ túc văn hóa
Gia Lai Kon Tum
073 Thành phố Kon Tum Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
22 Trường Trung học lâm
nghiệp Tây Nguyên
076 Phường Chi Lăng, Tp. Pleiku Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
23 Trường CĐSP Gia Lai 094 Ph. Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku 01 Gia Lai 38 Khu vực 1
24 Trường THPT Mạc Đĩnh
Chi
007 21 Quang Trung, TTr. Phú Hòa, H. Chư Păh, Gia
Lai
Huyện Chư Păh 02 Gia Lai 38 Khu vực 1
25 Trường THPT Ya Ly 008 TTr. Ia Ly, H. Chư Păh, Gia Lai Huyện Chư Păh 02 Gia Lai 38 Khu vực 1
26 Trường THPT Phạm
Hồng Thái
043 Xã Ia Khương, H. Chư Păh, Gia Lai Huyện Chư Păh 02 Gia Lai 38 Khu vực 1
27 TT GDTX Chư Păh 047 TTr. Phú Hoà, H. Chư Păh, Gia Lai Huyện Chư Păh 02 Gia Lai 38 Khu vực 1
28 TT GDNN-GDTX Chư
Păh
080 TTr. Phú Hoà, H. Chư Păh, Gia Lai Huyện Chư Păh 02 Gia Lai 38 Khu vực 1
29 Trường THPT Trần Hưng
Đạo
009 Đường Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, H. Mang
Yang, Gia Lai
Huyện Mang Yang 03 Gia Lai 38 Khu vực 1
30 Trường THCS&THPT
Kpă Klơng
041 Xã Kon Thụp, H. Mang Yang,Gia Lai Huyện Mang Yang 03 Gia Lai 38 Khu vực 1
31 TT DN&GDTX Mang
Yang
067 TTr. Kon Dơng, H. Mang Yang, Gia Lai Huyện Mang Yang 03 Gia Lai 38 Khu vực 1
32 TT GDNN-GDTX Mang
Yang
092 TTr. Kon Dơng, H. Mang Yang, Gia Lai Huyện Mang Yang 03 Gia Lai 38 Khu vực 1
33 Trường THPT Lương Thế
Vinh
010 TTr. KBang, H. KBang , Gia Lai Huyện KBang 04 Gia Lai 38 Khu vực 1
34 Trường THPT Anh hùng
Núp
040 Xã Kông Lơng Khơng, KBang, Gia Lai Huyện KBang 04 Gia Lai 38 Khu vực 1
35 TT DN&GDTX KBang 048 TTr. KBang, H. KBang , Gia Lai Huyện KBang 04 Gia Lai 38 Khu vực 1
36 TT GDNN-GDTX KBang 079 TTr. KBang, H. KBang , Gia Lai Huyện KBang 04 Gia Lai 38 Khu vực 1
37 Trường THPT Quang
Trung
011 27 Chu Văn An, Ph. An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai Thị xã An Khê 05 Gia Lai 38 Khu vực 1
38 Trường THPT Nguyễn
Khuyến
012 194 Quang Trung, Ph. An Phú, thị xã An Khê, Gia
Lai
Thị xã An Khê 05 Gia Lai 38 Khu vực 1
39 TT GDTX An Khê 028 Ph. Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai Thị xã An Khê 05 Gia Lai 38 Khu vực 1
40 Trường THPT Nguyễn
Trãi
031 Đường Lê Thị Hồng Gấm, Ph. An Bình, thị xã An
Khê, Gia Lai
Thị xã An Khê 05 Gia Lai 38 Khu vực 1
41 Trường TC nghề An Khê 058 Ph. An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai. Thị xã An Khê 05 Gia Lai 38 Khu vực 1
42 Trường THPT Dân Tộc
Nội Trú Đông Gia Lai
074 Ph. An Tân, TX An Khê, Gia Lai Thị xã An Khê 05 Gia Lai 38 Khu vực 1
43 TT GDNN-GDTX An
Khê
093 39 Hoàng Hoa Thám, Ph. Tây Sơn, thị xã An Khê,
Gia Lai
Thị xã An Khê 05 Gia Lai 38 Khu vực 1
44 Trường THPT Hà Huy
Tập
013 TTr. Kông Chro, H. Kông Chro, Gia Lai Huyện Kông Chro 06 Gia Lai 38 Khu vực 1
45 TT GDTX Kông Chro 049 TTr. Kông Chro, H. Kông Chro, Gia Lai Huyện Kông Chro 06 Gia Lai 38 Khu vực 1
46 TT GDNN-GDTX Kông
Chro
089 TTr. Kông Chro, H. Kông Chro, Gia Lai Huyện Kông Chro 06 Gia Lai 38 Khu vực 1
47 Trường THPT Lê Hoàn 014 TTr. Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia Lai Huyện Đức Cơ 07 Gia Lai 38 Khu vực 1
48 Trường THPT Nguyễn
Trường Tộ
038 Xã Ia Nan, H. Đức Cơ, Gia Lai Huyện Đức Cơ 07 Gia Lai 38 Khu vực 1
49 TT GDTX Đức Cơ 050 Số 04 Hai Bà Trưng, TTr. Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia
Lai
Huyện Đức Cơ 07 Gia Lai 38 Khu vực 1
50 Trường THPT Tôn Đức
Thắng
063 Xã Ia Din, H. Đức Cơ, Gia Lai Huyện Đức Cơ 07 Gia Lai 38 Khu vực 1
51 TT GDNN-GDTX Đức
078 Số 04 Hai Bà Trưng, TTr. Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia
Lai
Huyện Đức Cơ 07 Gia Lai 38 Khu vực 1
52 Trường THPT Lê Quý
Đôn
015 TTr. Chư Prông, H. Chư Prông , Gia Lai Huyện Chư Prông 08 Gia Lai 38 Khu vực 1
53 Trường THPT Trần Phú 030 Xã Thăng Hưng, H. Chư Prông, Gia Lai. Huyện Chư Prông 08 Gia Lai 38 Khu vực 1
54 TT DN&GDTX Chư
Prông
051 TTr. Chư Prông, H. Chư Prông, Gia Lai Huyện Chư Prông 08 Gia Lai 38 Khu vực 1
55 Trường THPT Pleime 065 Xã Ia Ga, H. Chư Prông, Gia Lai Huyện Chư Prông 08 Gia Lai 38 Khu vực 1
56 TT GDNN-GDTX Chư
Prông
084 TTr. Chư Prông, H. Chư Prông, Gia Lai Huyện Chư Prông 08 Gia Lai 38 Khu vực 1
57 Trường THPT Nguyễn
Bỉnh Khiêm
016 06 Phan Đình Phùng,TTr. Chư Sê, H. Chư Sê, Gia
Lai
Huyện Chư Sê 09 Gia Lai 38 Khu vực 1
58 TT GDTX Chư Sê 024 Xã Ia Pal, H. Chư Sê, Gia Lai Huyện Chư Sê 09 Gia Lai 38 Khu vực 1
59 Trường THPT Trường
Chinh
039 Thôn Thanh Bình, TTr. Chư Sê, Gia Lai Huyện Chư Sê 09 Gia Lai 38 Khu vực 1
60 Trường THPT Nguyễn
Văn Cừ
044 Xã Bờ Ngoong, H. Chư Sê, Gia Lai Huyện Chư Sê 09 Gia Lai 38 Khu vực 1
61 Trường THPT Trần Cao
Vân
077 Xã Ia Hlốp, H. Chư Sê, Gia Lai Huyện Chư Sê 09 Gia Lai 38 Khu vực 1
62 TT GDNN-GDTX Chư Sê 085 Xã Ia Pal, H. Chư Sê, Gia Lai Huyện Chư Sê 09 Gia Lai 38 Khu vực 1
63 Trường THPT Lê Thánh
Tông
017 70 Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai Thị xã Ayun Pa 10 Gia Lai 38 Khu vực 1
64 TT GDTX Ayun Pa 027 71Nguyễn Huệ, Ph. Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia
Lai
Thị xã Ayun Pa 10 Gia Lai 38 Khu vực 1
65 Trường THPT Lý Thường
Kiệt
037 48 Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Bình, thị xã
Ayun Pa, Gia Lai
Thị xã Ayun Pa 10 Gia Lai 38 Khu vực 1
66 Trường TC nghề Ayun Pa 059 Ph. Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai. Thị xã Ayun Pa 10 Gia Lai 38 Khu vực 1
67 TT GDNN-GDTX Ayun
Pa
081 71B Nguyễn Huệ, Ph. Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa,
Gia Lai
Thị xã Ayun Pa 10 Gia Lai 38 Khu vực 1
68 Trường THPT Chu Văn
An
019 TTr. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai Huyện Krông Pa 11 Gia Lai 38 Khu vực 1
69 Trường THPT Nguyễn Du 029 Xã Ia Sươm, H. Krông Pa, Gia Lai Huyện Krông Pa 11 Gia Lai 38 Khu vực 1
70 Trường THPT Đinh Tiên
Hoàng
046 Xã Ia Dreh, H. Krông Pa, Gia Lai Huyện Krông Pa 11 Gia Lai 38 Khu vực 1
71 TT GDTX Krông Pa 052 TTr. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai Huyện Krông Pa 11 Gia Lai 38 Khu vực 1
72 TT GDNN-GDTX Krông
Pa
088 TTr. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai Huyện Krông Pa 11 Gia Lai 38 Khu vực 1
73 Trường THPT Huỳnh
Thúc Kháng
020 TTr. Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai Huyện Ia Grai 12 Gia Lai 38 Khu vực 1
74 Trường THPT Phạm Văn
Đồng
021 Xã Ia Sao, H. Ia Grai, Gia Lai Huyện Ia Grai 12 Gia Lai 38 Khu vực 1
75 TT DN&GDTX Ia Grai 068 01 Hùng Vương, TTr. Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai Huyện Ia Grai 12 Gia Lai 38 Khu vực 1
76 Trường THPT A Sanh 075 Xã Ia Krăi, H. Ia Grai, Gia Lai Huyện Ia Grai 12 Gia Lai 38 Khu vực 1
77 TT GDNN-GDTX Ia Grai 091 01 Hùng Vương, TTr. Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai Huyện Ia Grai 12 Gia Lai 38 Khu vực 1
78 Trường THPT Nguyễn
Huệ
022 154 Nguyễn Huệ, TTr. Đak Đoa, H. Đak Đoa, Gia
Lai
Huyện Đak Đoa 13 Gia Lai 38 Khu vực 1
79 Trường THPT Lê Hồng
Phong
035 Xã Nam Yang, H. Đak Đoa, Gia Lai Huyện Đak Đoa 13 Gia Lai 38 Khu vực 1
80 TT GDTX Đak Đoa 053 TTr. Đak Đoa, H. Đak Đoa, Gia Lai Huyện Đak Đoa 13 Gia Lai 38 Khu vực 1
81 Trường THPT Nguyễn
Thị Minh Khai
064 Xã A Dơk, H. Đak Đoa, Gia Lai Huyện Đak Đoa 13 Gia Lai 38 Khu vực 1
82 TT GDNN-GDTX Đak
Đoa
082 TTr. Đak Đoa, H. Đak Đoa, Gia Lai Huyện Đak Đoa 13 Gia Lai 38 Khu vực 1
83 Trường THPT Nguyễn
Tất Thành
033 Xã Ia Mrơn, H. Ia Pa, Gia Lai. Huyện Ia Pa 14 Gia Lai 38 Khu vực 1
84 Trường THPT Phan Chu
Trinh
036 Xã Ia Tul, H. Ia Pa, Gia Lai Huyện Ia Pa 14 Gia Lai 38 Khu vực 1
85 TT GDTX-HN Ia Pa 056 TTr. Ia Pa, H. Ia Pa, Gia Lai Huyện Ia Pa 14 Gia Lai 38 Khu vực 1
86 TT GDNN-GDTX Ia Pa 083 TTr. Ia Pa, H. Ia Pa, Gia Lai Huyện Ia Pa 14 Gia Lai 38 Khu vực 1
87 Trường THPT Y Đôn 045 TTr. Đak Pơ, H. Đak Pơ, Gia Lai Huyện Đak Pơ 15 Gia Lai 38 Khu vực 1
88 TT GDTX Đak Pơ 054 TTr. Đak Pơ, H. Đak Pơ, Gia Lai Huyện Đak Pơ 15 Gia Lai 38 Khu vực 1
89 TT GDNN-GDTX Đak Pơ 090 TTr. Đak Pơ, H. Đak Pơ, Gia Lai Huyện Đak Pơ 15 Gia Lai 38 Khu vực 1
90 Trường THPT Trần Quốc
Tuấn
018 TTr. Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai Huyện Phú Thiện 16 Gia Lai 38 Khu vực 1
91 TT GDTX Phú Thiện 055 TTr. Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai Huyện Phú Thiện 16 Gia Lai 38 Khu vực 1
92 Trường THPT Võ Văn
Kiệt
057 Xã Ia Piar, H. Phú Thiện, Gia Lai. Huyện Phú Thiện 16 Gia Lai 38 Khu vực 1
93 TT GDNN-GDTX Phú
Thiện
087 TTr. Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai Huyện Phú Thiện 16 Gia Lai 38 Khu vực 1
94 Trường THPT Nguyễn
Thái Học
032 TTr. Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai. Huyện Chư Pưh 17 Gia Lai 38 Khu vực 1
95 TT GDTX-HN Chư Pưh 066 TTr. Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai Huyện Chư Pưh 17 Gia Lai 38 Khu vực 1
96 TT GDNN-GDTX Chư
Pưh
086 TTr. Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai Huyện Chư Pưh 17 Gia Lai 38 Khu vực 1

(Theo Bộ GD&ĐT)

Tin tức mới nhất