Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 6, 2024

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Tuyên Quang

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Tuyên Quang.

(Tỉnh Tuyên Quang)

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_09 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Tuyên Quang 09 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_09
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Tuyên Quang 09 Khu vực 3
3 Trường Phổ thông Dân
tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang
008 Ph. Nông Tiến, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Thành phố Tuyên Quang 01 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
4 THPT Chuyên tỉnh 009 Ph. Minh Xuân, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang
Thành phố Tuyên
Quang
01 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
5 THPT Tân Trào 010 Ph. Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang
Thành phố Tuyên
Quang
01 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
6 THPT Ỷ La 011 Ph.Tân Hà, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Thành phố Tuyên
Quang
01 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
7 THPT Nguyễn Văn Huyên 012 xã An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Thành phố Tuyên
Quang
01 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
8 THPT Sông Lô 013 xã Đội Cấn, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Thành phố Tuyên
Quang
01 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
9 Trung tâm GDTX-HN
tỉnh
014 Ph. Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang
Thành phố Tuyên
Quang
01 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
10 THPT Thượng Lâm 015 Xã Thượng Lâm, H. Lâm Bình, Tuyên Quang Huyện Lâm Bình 02 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
11 THPT Lâm Bình 037 Xã Lăng Can, H.Lâm Bình, Tuyên Quang Huyện Lâm Bình 02 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
12 THPT Na Hang 016 TT Na Hang, H. Na Hang, Tuyên Quang Huyện Na Hang 03 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
13 THPT Yên Hoa 017 Xã Yên Hoa, Na Hang, Tuyên Quang Huyện Na Hang 03 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
14 THPT Chiêm Hóa 018 TT. Vĩnh Lộc, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang Huyện Chiêm Hóa 04 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
15 THPT Kim Bình 019 Xã Kim Bình, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang Huyện Chiêm Hóa 04 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
16 THPT Minh Quang 020 Xã Minh Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang Huyện Chiêm Hóa 04 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
17 THPT Hà Lang 021 Xã Hà Lang, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang Huyện Chiêm Hóa 04 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
18 THPT Đầm Hồng 022 Xã Ngọc Hội, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang Huyện Chiêm Hóa 04 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
19 THPT Hòa Phú 023 Xã Hòa Phú, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang Huyện Chiêm Hóa 04 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
20 Trung tâm dậy nghề
huyện Chiêm Hóa
039 Xã Xuân Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang Huyện Chiêm Hóa 04 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
21 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Chiêm Hóa
040 Xã Xuân Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang Huyện Chiêm Hóa 04 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
22 THPT Hàm Yên 024 TT. Tân Yên, H. Hàm Yên, Tuyên Quang Huyện Hàm Yên 05 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
23 THPT Phù Lưu 025 Xã Phù Lưu, Hàm Yên, Tuyên Quang Huyện Hàm Yên 05 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
24 THPT Thái Hòa 026 Xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang Huyện Hàm Yên 05 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
25 THPT Xuân Huy 027 Xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang Huyện Yên Sơn 06 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
26 THPT Trung Sơn 028 Xã Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang Huyện Yên Sơn 06 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
27 THPT Xuân Vân 029 Xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang Huyện Yên Sơn 06 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
28 THPT Tháng 10 030 Xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Huyện Yên Sơn 06 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
29 THPT Sơn Dương 031 TT. Sơn Dương, H. Sơn Dương, Tuyên Quang Huyện Sơn Dương 07 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
30 THPT Kim Xuyên 032 Xã Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang Huyện Sơn Dương 07 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
31 THPT ATK Tân Trào 033 Xã Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang Huyện Sơn Dương 07 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
32 THPT Đông Thọ 034 Xã Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang Huyện Sơn Dương 07 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
33 THPT Kháng Nhật 035 Xã Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang Huyện Sơn Dương 07 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
34 THPT Sơn Nam 036 Xã Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang Huyện Sơn Dương 07 Tuyên Quang 09 Khu vực 1
35 Phổ thông Dân tộc nội trú
ATK Sơn Dương
038 Xã Minh Thanh, H. Sơn Dương, Tuyên Quang Huyện Sơn Dương 07 Tuyên Quang 09 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất