Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | September 22, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Yên Bái

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Yên Bái.

(Thành phố Yên Bái)

PEN 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT TOÀN DIỆN

✅ Chắc vé Đại học TOP với lộ trình luyện thi toàn diện

✅ Giảm 2/3 gánh nặng thi cử nhờ hệ thống đầy đủ kiến thức theo sơ đồ tư duy

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_13 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Yên Bái 13 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_13
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Yên Bái 13 Khu vực 3
3 THPT Chuyên Nguyễn
Tất Thành
001 P.Yên Thịnh -TP Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
4 THPT Nguyễn Huệ 002 P.Đồng Tâm -TP Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
5 THPT Lý Thường Kiệt 003 P.Hồng Hà -TP Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
6 PT Dân tộc nội trú THPT
Tỉnh Yên Bái
004 P.Đồng Tâm -TP Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
7 THPT Hoàng Quốc Việt 005 Xã Giới Phiên – TP Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
8 THPT Đồng Tâm 006 P.Đồng Tâm -TP Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
9 TTGDTX tỉnh 007 P.Đồng Tâm -TP Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
10 TT DN-GDTX TP Yên
Bái
008 P.Nguyễn Phúc – TP Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
11 Trung cấp Kinh tế – Kỹ
thuật Yên Bái
009 P. Yên Thịnh -TP Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
12 Cao đẳng nghề Yên Bái 039 Xã Văn Phú – TP Yên Bái – Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
13 Cao đẳng Y tế Yên Bái 040 Phường Yên Ninh – TP Yên Bái – Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
14 TT GDNN-GDTX TP
Yên Bái
041 P.Nguyễn Phúc – TP Yên Bái – Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
15 Bán công Phan Bội Châu 050 Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái – Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
16 THPT BC Phan Chu Trinh 051 Phường Nguyễn Phúc – TP Yên Bái – Yên Bái Thành phố Yên Bái 01 Yên Bái 13 Khu vực 1
17 THPT Nghĩa Lộ 010 P. Tân An -TX Nghĩa Lộ Thị xã Nghĩa Lộ 02 Yên Bái 13 Khu vực 1
18 THPT Nguyễn Trãi 011 P. Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ Thị xã Nghĩa Lộ 02 Yên Bái 13 Khu vực 1
19 PT DTNT THPT Miền
Tây
012 P. Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ Thị xã Nghĩa Lộ 02 Yên Bái 13 Khu vực 1
20 TT GDTX-HNDN Tx
Nghĩa Lộ
013 P. Pú Trạng-TX Nghĩa Lộ Thị xã Nghĩa Lộ 02 Yên Bái 13 Khu vực 1
21 Trung cấp Nghề DTNT
Nghĩa Lộ
037 P. Pú Trạng, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái Thị xã Nghĩa Lộ 02 Yên Bái 13 Khu vực 1
22 Trung cấp DTNT Nghĩa
Lộ
048 P. Pú Trạng – TX Nghĩa Lộ – Yên Bái Thị xã Nghĩa Lộ 02 Yên Bái 13 Khu vực 1
23 THPT Chu Văn An 014 TT. Mậu A -Văn Yên Huyện Văn Yên 03 Yên Bái 13 Khu vực 1
24 THPT Nguyễn Lương
Bằng
015 Xã An Thịnh -Văn Yên Huyện Văn Yên 03 Yên Bái 13 Khu vực 1
25 THPT Trần Phú 016 Xã An Bình – Huyện Văn Yên Huyện Văn Yên 03 Yên Bái 13 Khu vực 1
26 TT DN-GDTX Huyện
Văn Yên
017 TT. Mậu A- huyệnVăn Yên Huyện Văn Yên 03 Yên Bái 13 Khu vực 1
27 TT GDNN-GDTX Huyện
Văn Yên
045 TT. Mậu A – Huyện Văn Yên – Yên Bái Huyện Văn Yên 03 Yên Bái 13 Khu vực 1
28 THPT BC Nguyễn
Khuyến
053 Thị trấn Mậu A – Huyện Văn Yên – Yên Bái Huyện Văn Yên 03 Yên Bái 13 Khu vực 1
29 THPT Cảm Ân 018 Xã Cảm Ân -Yên Bình Huyện Yên Bình 04 Yên Bái 13 Khu vực 1
30 THPT Trần Nhật Duật 019 TT. Yên Bình -Yên Bình Huyện Yên Bình 04 Yên Bái 13 Khu vực 1
31 THPT Thác Bà 020 TT. Thác Bà -Yên Bình Huyện Yên Bình 04 Yên Bái 13 Khu vực 1
32 THPT Cảm Nhân 021 Xã Cảm Nhân -Yên Bình Huyện Yên Bình 04 Yên Bái 13 Khu vực 1
33 TT DN-GDTX Huyện
Yên Bình
022 TT. Yên Bình – huyện Yên Bình Huyện Yên Bình 04 Yên Bái 13 Khu vực 1
34 TT GDNN-GDTX Huyện
Yên Bình
042 TT. Yên Bình – Yên Bình – Yên Bái Huyện Yên Bình 04 Yên Bái 13 Khu vực 1
35 THPT Mù Cang Chải 023 TT. Mù Cang Chải – Mù Cang Chải Huyện Mù Cang
Chải
05 Yên Bái 13 Khu vực 1
36 TT DN-GDTX H. Mù
Cang Chải
024 TT. Mù Cang Chải – Mù Cang Chải Huyện Mù Cang
Chải
05 Yên Bái 13 Khu vực 1
37 TT GDNN-GDTX Huyện
Mù Cang Chải
047 TT. Mù Cang Chải – Huyện Mù Cang Chải – Yên
Bái
Huyện Mù Cang
Chải
05 Yên Bái 13 Khu vực 1
38 THPT Văn Chấn 025 Xã Cát Thịnh -Văn Chấn Huyện Văn Chấn 06 Yên Bái 13 Khu vực 1
39 THPT Sơn Thịnh 026 Xã Sơn Thịnh -Văn Chấn Huyện Văn Chấn 06 Yên Bái 13 Khu vực 1
40 TT DN-GDTX Huyện
Văn Chấn
027 Xã Sơn Thịnh -Văn Chấn Huyện Văn Chấn 06 Yên Bái 13 Khu vực 1
41 TT GDNN-GDTX Huyện
Văn Chấn
044 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – Yên Bái Huyện Văn Chấn 06 Yên Bái 13 Khu vực 1
42 THPT Lê Quý Đôn 028 TT. Cổ Phúc -Trấn Yên Huyện Trấn Yên 07 Yên Bái 13 Khu vực 1
43 PT Liên cấp 2+3 Trấn
Yên II
029 Xã Hưng Khánh – Trấn Yên Huyện Trấn Yên 07 Yên Bái 13 Khu vực 1
44 TT DN-GDTX Huyện
Trấn Yên
030 TT. Cổ Phúc -Trấn Yên Huyện Trấn Yên 07 Yên Bái 13 Khu vực 1
45 TT GDNN-GDTX Huyện
Trấn Yên
043 TT. Cổ Phúc -Trấn Yên – Yên Bái Huyện Trấn Yên 07 Yên Bái 13 Khu vực 1
46 THPT BC Nguyễn Du 052 Thị trấn Cổ Phúc – Huyện Trấn Yên – Yên Bái Huyện Trấn Yên 07 Yên Bái 13 Khu vực 1
47 THPT Trạm Tấu 031 TT. Trạm Tấu – Trạm Tấu Huyện Trạm Tấu 08 Yên Bái 13 Khu vực 1
48 TT DN-GDTX Huyện
Trạm Tấu
032 TT. Trạm Tấu -Trạm Tấu Huyện Trạm Tấu 08 Yên Bái 13 Khu vực 1
49 TT GDNN-GDTX Huyện
Trạm Tấu
046 TT. Trạm Tấu – Huyện Trạm Tấu – Yên Bái Huyện Trạm Tấu 08 Yên Bái 13 Khu vực 1
50 THPT Mai Sơn 033 Xã Mai Sơn – Lục Yên Huyện Lục Yên 09 Yên Bái 13 Khu vực 1
51 THPT Hoàng Văn Thụ 034 TT. Yên Thế – Lục Yên Huyện Lục Yên 09 Yên Bái 13 Khu vực 1
52 THPT Hồng Quang 035 Xã Động Quan – Lục Yên Huyện Lục Yên 09 Yên Bái 13 Khu vực 1
53 TT GDTX-HNDN Hồ
Tùng Mậu
036 TT. Yên Thế – Lục Yên Huyện Lục Yên 09 Yên Bái 13 Khu vực 1
54 Trung cấp Nghề Lục Yên 038 TT. Yên Thế, H. Lục Yên, Yên Bái Huyện Lục Yên 09 Yên Bái 13 Khu vực 1
55 Trung cấp Lục Yên 049 Thị trấn Yên Thế – Huyện Lục Yên – Yên Bái Huyện Lục Yên 09 Yên Bái 13 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)