Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2024

Scroll to top

Top

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO CÔNG BỐ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2024

Học viện Ngoại giao công bố đề án tuyển sinh năm 2024 trong đó xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT chỉ chiếm 25%

 1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

  – Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT, bao gồm các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam và nước ngoài, đáp ứng các điều kiện trong Đề án tuyển sinh năm 2024 của Học viện. – Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật. 

 2. PHẠM VI TUYỂN SINH:
  -Tuyển sinh trong cả nước
 3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
  Học viện Ngoại giao xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sau: – Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Mã phương thức xét tuyển 301 (mục 8.1, phần II của Đề án tuyển sinh). – Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT – Mã phương thức xét tuyển 200 (mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh). – Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả Phỏng vấn – Mã phương thức xét tuyển 412 (mục 8.3, phần II của Đề án tuyển sinh). – Xét tuyển dựa trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 – Mã phương thức xét tuyển 100 (mục 8.4, phần II của Đề án tuyển sinh).
 4. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN 
  – Mỗi phương thức xét tuyển có chỉ tiêu riêng. Trong trường hợp một phương thức xét tuyển không hết chỉ tiêu thì số lượng chỉ tiêu còn lại được chuyển sang các phương thức khác. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo các phương thức khác nhau nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định.
   – Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
   – Thí sinh được xét bình đẳng theo điểm xét, không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký trừ trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì Học viện sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển. Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Thí sinh chỉ được trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 11 – Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh đạt trong đợt xét tuyển sớm có nguyện vọng học tập tại Học viện hoặc thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học vào các ngành, Học viện Ngoại giao sẽ xem xét, quyết định xét tuyển các đợt bổ sung.
 5. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
  a, Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo – mã phương thức xét tuyển 301: 3% tổng chỉ tiêu mỗi ngành.
  b, Xét tuyển sớm dựa trên kết quả THPT – mã phương thức xét tuyển 200: 70% tổng chỉ tiêu mỗi ngành
  b, Xét tuyển sớm dựa trên kết quả phỏng vấn – mã phương thức xét tuyển – mã phương thức xét tuyển 412: 2% tổng chỉ tiêu mỗi ngành
  d, Xét tuyển dựa trên kết quả THPT – mã phương thức xét tuyển 2024: 25% tổng chỉ tiêu mỗi ngành
  6. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
  Mỗi phương thức xét tuyển có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng.
  Cụ thể như sau:
  – Đối với các thí sinh ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại mục 8.1, phần II của Đề án tuyển sinh); xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT (tại mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh) và xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (tại mục 8.4, phần II của Đề án tuyển sinh): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định dựa trên tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển bất kỳ của Học viện trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
  – Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2024 mà đăng ký xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT (tại mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định dựa trên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện Ngoại giao tại năm thí sinh tốt nghiệp.
  – Đối với các thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam (tại mục 8.3, phần II của Đề án tuyển sinh): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định dựa trên kết quả Phỏng vấn do Học viện tổ chức.
  Lưu ý: Trừ đối tượng là thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Học viện chấp nhận kết quả miễn thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tính điểm đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo các phương thức còn lại.
 6. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
  a, Chương trình đào tạo đại học chính quy

  b, Chương trình đào tạo Đại học liên kết quốc tế
  – Tổng chỉ tiêu: 100
  – Chỉ tiêu cụ thể từng ngành:
  + Chương trình liên kết với Đại học Victoria Wellington – New Zealand ngành Quan hệ quốc tế, Khoa học chính trị, Truyền thông : 30
  + Chương trình liên kết với Đại học Monash ngành Kinh doanh quốc tế : 30
  + Chương trình liên kết với Đại học Monash, Đại học Macquarie ngành Truyền thông: 40
  Xem đề án chi tiết tại đây!