Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2024

Scroll to top

Top

NEU –  Công bố đề án mở ngành trình độ Đại học năm 2024

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức công bố đề án mở thêm 7 ngành mới và bắt đầu tuyển sinh vào năm 2024 ( khóa 66 đại học chính  quy). Trường cho biết việc mở ngành mới có vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa, mở rộng ngành đào tạo; đáp ứng nhu cầu xã hội và nâng cao vị thế trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tên ngành Mã ngành Số tín tín chỉ  Thời gian ĐT Ngôn ngữ ĐT Năm bắt đầu tuyển tuyển sinh 
Ngành An toàn thông tin 7480202 130 4 năm Tiếng Việt 2024(khóa 66)
Quan hệ lao động 7340408 130 4 năm Tiếng Việt 2024 ( khóa 66)
Hệ thống thông tin 7480104 130 4 năm Tiếng Việt 2024 ( khóa 66)
Khoa học dữ liệu 7460108 150 4.5 năm Tiếng Anh 2024 ( khóa 66)
Kỹ thuật phần mềm 7480103 130 4 năm Tiếng Anh 2024 ( khóa 66)
Du lịch 7810101 130 4 năm Tiếng Anh 2024 ( khóa 66)
Trí tuệ nhân tạo 7480107 130 4 năm  Tiếng Anh 2024 ( khóa 66)