Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 24, 2024

Scroll to top

Top

Nhận định đề tham khảo môn Toán thi Đánh giá Tuyển sinh ĐH CAND 2022: Độ khó cao và có tính thách thức

Bộ Công an vừa công bố đề tham khảo kỳ thi Đánh giá tuyển sinh ĐH các trường Công an nhân dân năm 2022. Cùng theo dõi nhận định, phân tích đề tham khảo môn Toán do Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện nhé!

Xem thêm: Bài thi Đánh giá Tuyển sinh ĐH CAND 2022: Đề tham khảo 4 mã bài thi chi tiết

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAND NĂM 2022

MÔN TOÁN

I. MA TRẬN ĐỀ THI

MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO 2022 Cấp độ nhận thức
Vị trí
Khối/Lớp Chuyên đề TH VD VDC
10 Hình Oxy 1 0 0 Câu III ý 1
11
Tổ hợp – Xác suất 0 1 0 Câu IV ý 1
Hình học không gian
0 0,5 0
Câu IV ý 2
12
0 0,5 0
Hàm số 1 1 0 Câu I
Mũ – Logarit 0 0 1 Câu 5 ý 2
Nguyên hàm – tích phân 1 1 0
Câu II ý 2 & Câu V ý 1
Số phức 1 0 0 Câu II ý 1
Hình Oxyz 0 0 1 Câu III ý 2
Khối tròn xoay 0 0 0
Tổng 4 4 2
Tỉ lệ 40% 40% 20%

 

II. ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí Đề tham khảo đánh giá tuyển sinh đại học Công an Đề THPTQG (2019) Đề TNTHPT (2021)
Phạm vi kiến thức Bao gồm kiến thức lớp 10, 11, 12 Bao gồm kiến thức lớp 11, 12
Độ khó
– Không có câu hỏi thuộc cấp độ NB
– Tỉ lệ câu hỏi TH/VD/VDC là 40%/40%/20%
– Có câu hỏi thuộc cấp độ NB
– Tỉ lệ câu hỏi NB-TH/VD/VDC là 60%/20%/20%
– Có câu hỏi thuộc cấp độ NB
– Tỉ lệ câu hỏi NB-TH/VD/VDC là 78%/12%/10%
– Đề thi tham khảo đánh giá tuyển sinh đại học có độ khó cao hơn so với đề THPTQG (2019) & TNTHPT (2021)
Sự tương đồng – Kiến thức lớp 12 trong đề thi chiếm tỉ lệ cao. Đồng thời, các câu hỏi thuộc cấp độ VDC mang tính phân loại thí sinh đều thuộc chương trình lớp 12.
– Kiến thức lớp 11 trong đề thi đều rơi vào 2 chuyên đề chính là Tổ hợp – Xác suất và Hình học không gian.
– Hầu hết các câu hỏi trong đề thi đều thuộc các dạng bài quen thuộc.
Sự khác biệt/thay đổi
Hình thức thi Tự luận Trắc nghiệm
Mục tiêu của kì thi Tuyển sinh đại học Gồm 2 mục tiêu: Xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học
Độ phủ các chuyên đề
Có kiến thức thuộc chương trình lớp 10 (Hình học Oxy) Không có kiến thức thuộc chương trình lớp 10
Kiến thức lớp 12 không có câu hỏi thuộc chuyên đề khối tròn xoay Các câu hỏi phủ hết chuyên đề của lớp 12
Dạng bài
Xuất hiện dạng bài mới khác biệt với các dạng bài trong đề trắc nghiệm (dạng bài chứng minh) Không có dạng bài chứng minh
Không có các câu hỏi mang tính ứng dụng thực tiễn hoặc liên môn Có các câu hỏi mang tính ứng dụng thực tiễn hoặc liên môn
KẾT LUẬN Nhìn chung, đề tham khảo đánh giá tuyển sinh đại học công an nhân dân có sự thay đổi lớn so với đề TNTHPT, đề THPTQG về hình thức, mục tiêu thi và độ khó.
– Đề thi ở dạng tự luận đòi hỏi học sinh phải chắc kiến thức và có kĩ năng trình bày tốt. Đồng thời, hình thức thi tự luận giúp đánh giá khả năng tư duy và vận dụng những kiến thức cơ bản của Toán học vào việc giải quyết những bài toán ở cấp độ vận dụng – vận dụng cao.
– Đề thi có sự tiệm cận với các đề thi tuyển sinh đại học môn Toán từ năm 2016 trở về trước về cấu trúc. Tuy nhiên, thời gian làm bài thi là 90 phút, giảm một nửa so với đề tự luận trước đó. Điều này cũng trở thành khó khăn và thách thức lớn đối với các thí sinh.

 

III. ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP

– Ôn tập có trọng tâm, trọng điểm: Tập trung vào các chuyên đề hoặc dạng bài còn yếu và thiếu nhất là dạng bài mới (dạng bài chứng minh)

– Ôn tập và bổ sung kiến thức lớp 10 như hình Oxy.

– Nâng cao phương pháp, kĩ năng làm bài như: Rèn kĩ năng trình bày câu hỏi tự luận, tránh trình bày thiếu hoặc ngộ nhận; tối ưu hóa thời gian làm bài;…

– Làm quen và luyện tập với các câu hỏi có nội dung bám sát đề thi từ các nguồn chính thống, uy tín. Ví dụ như học sinh có thể tự làm các câu hỏi tương tự trong đề thi tuyển sinh đại học môn Toán từ năm 2016 trở về trước.

– Thực chiến với đề thi: Học sinh tham khảo các nguồn đề uy tín và thi thử một cách công bằng và nghiêm túc. Từ đó, các em có thể đánh giá lại năng lực bản thân và trau dồi các kiến thức, kĩ năng còn thiếu sót.

Tin tức mới nhất