Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 8, 2023

Scroll to top

Top

Phổ điểm thi Đánh giá tư duy năm 2023 Đại học Bách khoa Hà Nội cả 3 đợt

Năm 2023, Kỳ thi đánh giá tư duy được Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức thành 3 đợt. Nhằm giúp Thí sinh có thể tham khảo phổ điểm 3 đợt thi để dự đoán điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 cũng như định hướng ôn luyện để tham gia kỳ thi ĐGTD năm 2024. Dưới đây là chi tiết về Phổ điểm kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 cả 3 đợt.

pho-diem-thi-danh-gia-tu-duy-nam-2023-ca-3-dot

Phổ điểm kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 đợt 1

Kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 của Đại học Bách khoa diễn ra ngày 10/6 với 6.967 thí sinh dự thi (Có 7.310 thí sinh đăng ký dự thi). Theo thống kê kết quả thi đợt 1, Thí sinh có mức điểm cao nhất là 96,49/100, điểm thấp nhất 20,97. Có 6 thí sinh đạt số điểm trên 90, 38 thí sinh đạt trên 80 điểm. Tỷ lệ thí sinh đạt số điểm trên 70 khoảng 4,6%, gần 24% đạt trên 60 điểm và đạt trên 50 điểm chiếm tới 65,8%.

pho-diem-thi-danh-gia-tu-duy-dot-1-nam-2023

PAT HUST 2024  GIẢI PHÁP LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Giải pháp luyện thi DUY NHẤT có học viên đạt thủ khoa đợt 1, 2 kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023:  

Nắm bắt chính xác xu hướng ra đề mới nhất

Cung cấp chiến thuật xử lý mọi dạng câu hỏi

Rèn luyện tư duy 3 cấp độ theo yêu cầu của đề thi

Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình ôn luyện

Phổ điểm kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 đợt 1

Phổ điểm kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 đợt 2

Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2023 đợt 2 được tổ chức ngày 17/6 tại 9 cụm thi.

Trong đợt thi này, số thí sinh dự thi đạt gần 90% so với tổng số thí sinh đăng ký với 3873 bạn (Có tổng số 4348 thí sinh đăng ký dự thi). Chỉ có duy nhất 1 thí sinh đạt số điểm trên 90, 8 thí sinh đạt trên 80 điểm. Tỷ lệ thí sinh đạt số điểm từ 70 điểm trở lên chiếm khoảng 4,7%, đạt từ 60 điểm trở lên chiếm khoảng 26,2% và đạt trên 50 điểm khoảng 67,3%. Thí sinh có số điểm thi cao nhất đạt 92,83/100 điểm; Điểm trung bình là 54,32/100 và điểm trung vị là 54,08/100.

Chi tiết về phổ điểm Kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 2 năm 2023 như sau:

pho-diem-thi-danh-gia-tu-duy-dot-2-nam-2023

Phổ điểm kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 đợt 2

Phổ điểm kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 đợt 3

Kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 3 được ĐH Bách Khoa Hà Nội phối hợp cùng một số trường đại học, học viện đã được tổ chức ngày 8/7.

Trong đợt thi này, số thí sinh dự thi là 7022, đạt gần 90% so với tổng số thí sinh đăng ký (có tổng số 8707 thí sinh đăng ký dự thi). Có 2 thí sinh đạt số điểm trên 90, trên 80 điểm có 43 thí sinh. Tỷ lệ thí sinh đạt số điểm từ 70 trở lên chiếm khoảng 6,05%, đạt từ 60 điểm trở lên chiếm khoảng 31,2% và đạt trên 50 điểm khoảng 72,6%. Chi tiết về phổ điểm kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 3 năm 2023 như sau:

pho-diem-thi-danh-gia-tu-duy-dot-3-nam-2023

Phổ điểm kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 đợt 3

Theo như kết quả công bố, thí sinh có số điểm dự thi cao nhất đạt 92,97/100 điểm. Số điểm trung bình của phổ điểm đợt 3 là 55,63/100 và điểm trung vị là 55,35/100.

Như vậy, cả 3 đợt thi Đánh giá tư duy có 10.973 thí sinh dự thi. Điểm trung bình phổ điểm đạt 51,52 điểm, trung vị tại 54,2 điểm. Thí sinh có số điểm cao nhất đạt 96,49, có 7 thí sinh đạt trên 90 điểm và 73 thí sinh đạt trên 80 điểm. Nếu tính theo tỉ lệ thí sinh đạt số điểm trên 70 điểm đạt gần 6,2%.

Phổ điểm đánh giá tư duy được lấy điểm cao nhất qua 3 lần thi của ĐH Bách khoa Hà Nội như sau:

pho-diem-thi-danh-gia-tu-duy-nam-2023

Trên đây là chi tiết về Phổ điểm thi Đánh giá tư duy cả 3 đợt do Đại Học Bách Khoa Hà Nội tổ chức năm 2023. Các bạn thí sinh có thể tham khảo và dự đoán điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cũng như lên chiến lược ôn luyện thi để tham dự Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024.