Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 28, 2024

Scroll to top

Top

Tốt nghiệp THPT 2022: Khi nào bài thi bị chấm 0 điểm?

Tốt nghiệp THPT là kỳ thi cuối cùng đánh dấu chặng cuối của quãng đời học sinh, nếu chỉ vì không nắm rõ thông tin mà dẫn tới vi phạm quy chế, bị chấm 0 điểm thì quả là vô cùng đáng tiếc. Dưới đây là những trường hợp khiến thí sinh bị chấm 0 điểm bài thi, thí sinh cần hết sức lưu ý.

Theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ bị xử lý vi phạm theo các trường hợp sau:

Khoản 4 điều 54 của thông tư quy định rõ hình thức trừ điểm bài thi:

a) Thí sinh bị khiến trách trong khi làm bài thi bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó. Hình thức khiến trách áp dụng với thi sinh vi phạm lỗi một lần như: nhìn bài, trao đổi bài với thí sinh khác.

b) Thí sinh bị cảnh cáo trong khi làm bài thi bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó. Hình thức khiến trách áp dụng với vi phạm các lỗi sau: Đã bị khiển trách 1 lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm trong giờ thi môn đó; trao đổi bài hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

c) Bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm bị trừ trừ 50% điểm toàn bài.

d) Cho điểm 0: Bài thi được chép từ tài liệu trái phép mang vào phòng thi; bài thi có chữ viết của 2 người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

e) Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị chấm 0 điểm bài thi đó, không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.

(Ảnh: Báo tin tức)

Cũng tại khoản 5 điều 54 của thông tư này: “Thí sinh bị hủy bỏ kết quả thi nếu: có 2 bài thi trở lên bị điểm 0 do phạm lỗi quy định tại điểm d khoản 4; viết, vẽ vào giấy thi những nội dung không liên quan tới bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay người khác; sửa chữa, thêm bớt vào bài thi sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp”.

(Ảnh: Báo tin tức)