Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | September 21, 2023

Scroll to top

Top

Khối H00 điểm chuẩn các ngành và trường khối H00

Khối H00 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối H00: