Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Biên phòng năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Biên Phòng 7860214 A01 20.45 Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế); Tốt nghiệp THPT
2 Học Viện Biên Phòng 7860214 A01 21.25 Thí sinh Nam Quân khu 9; Tốt nghiệp THPT
3 Học Viện Biên Phòng 7860214 A01 21.95 Thí sinh Nam Quân khu 5; Tốt nghiệp THPT
4 Học Viện Biên Phòng 7860214 C00 22.75 Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế); Điểm môn Văn >=7.0; Tốt nghiệp THPT
5 Học Viện Biên Phòng 7860214 A01 23.09 Thí sinh Nam Quân khu 7; Tốt nghiệp THPT
6 Học Viện Biên Phòng 7860214 A01 23.86 Thí sinh Nam miền Bắc; Tốt nghiệp THPT
7 Học Viện Biên Phòng 7860214 C00 24.87 Thí sinh Nam Quân khu 7; Tốt nghiệp THPT
8 Học Viện Biên Phòng 7860214 C00 25.57 Thí sinh Nam Quân khu 5; Điểm môn Văn >=7.00; Tốt nghiệp THPT
9 Học Viện Biên Phòng 7860214 C00 25.75 Thí sinh Nam Quân khu 9; Điểm môn Văn >=7.50; Tốt nghiệp THPT
10 Học Viện Biên Phòng 7860214 C00 26.99 Thí sinh Nam miền Bắc; Điểm môn Văn >=7.00; Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất