Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 20, 2022

Scroll to top

Top

Khối C00 điểm chuẩn các ngành và trường khối C00

Đánh giá
Khối C00 bao gồm 3 môn thi: Văn, Lịch sửĐịa lí. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C00:
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 7229042 Quản lý văn hoá C00 Liên thông
2 Đại Học Cửu Long 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, C00, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
3 Đại Học Cửu Long 7220101 Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam D01, C00, D14, D15, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
4 Đại Học Cửu Long 7310608 Đông phương học A01, D01, C00, D14, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
5 Đại Học Cửu Long 7760101 Công tác xã hội A01, D01, C00, C01, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
6 Đại Học Cửu Long 7380107 Luật A00, A01, D01, C00, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
7 Đại Học Thái Bình Dương 7310608 Đông phương học D01, C00, D14, C20, XDHB 6 Học bạ
8 Đại Học Thái Bình Dương 7810101 Du lịch D01, C00, D14, C20, XDHB 6 Học bạ
9 Đại Học Thái Bình Dương 7380101 Luật D01, C00, D14, C20, XDHB 6 Học bạ
10 Đại Học Cửu Long 7380101 Luật A00, A01, D01, C00, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0

Tin tức mới nhất