Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 21, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2022

Đánh giá

Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị điểm chuẩn 2022 - POC điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị (POC)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 26.5 Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển HSG bậc THPT
2 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 A00 26 Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.
3 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 28.5 Thí sinh Nam miền Bắc, Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8.75. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9.25
4 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 A00 25.25 Thí sinh Nam miền Nam Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh mức 25,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00.
5 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 26.5 Thí sinh Nam miền Nam Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử = 10,00.
6 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 D01 24.15 Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT
7 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 D01 22.1 Thí sinh Nam miền Nam Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

Tin tức mới nhất