Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 16, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 27 xét tuyển Học sinh giỏi THPT, thí sinh nam miền bắc
2 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 A00 24.13 thí sinh nam miền nam, xét tuyển học bạ THPT
3 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 28.5 thí sinh nam miền bắc, thí sinh 28.50 điểm tiêu chí 1: Văn >=7.5, tiêu chí 2: Sử >=9.0
4 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 A00 25.05 thí sinh nam miền bắc, thí sinh 25.05 điểm tiêu chí 1: Toán>=8.8, tiêu chí 2: Lý >=8.0
5 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 27 thí sinh nam miền nam, thí sinh 27 điểm tiêu chí 1: Văn >=7.25, tiêu chí 2: Sử >=9.5
6 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 26.77 thí sinh nam miền nam, xét tuyển học bạ THPT
7 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 A00 23 thí sinh nam miền nam

Tin tức mới nhất