Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Công tác dân vận 523 XDHB 7 Công tác dân vận (Xây dựng Đảng)
Học bạ
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Công tác tổ chức 522 XDHB 7.7 Công tác tổ chức (Xây dựng Đảng)
Học bạ
3 Đại Học Nội Vụ 7310202 A00 16 Điểm thi TN THPT
4 Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam 7310202 D01, C00, C19, D66 16
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Công tác dân vận 523 D01, R22 17.25 Điểm thi TN THPT
Công tác dân vận
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Công tác dân vận 523 A16 17.25 Điểm thi TN THPT
Công tác dân vận
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Công tác dân vận 523 C15 17.75 Điểm thi TN THPT
Công tác dân vận
8 Đại Học Nội Vụ 7310202 C00 18 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Nội Vụ 7310202 C19, C20 19 Điểm thi TN THPT
10 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Công tác tổ chức 522 C15 22.75 Điểm thi TN THPT
Công tác tổ chức

Tin tức mới nhất