Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 29, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Hòa Bình

5/5 - (5 lượt đánh giá)

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Tỉnh Hòa Bình

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_23 800 Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Hoà Bình 23 Khu vực 3
2 Sở Giáo dục – Đào tạo
Hòa Bình
000 Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
3 TT GDTX thành phố HB 001 Ph. Phương Lâm -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
4 THPT chuyên Hoàng Văn
Thụ
012 Ph. Thịnh Lang -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
5 THPT Lạc Long Quân 013 Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
6 THPT Nguyễn Du 014 Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
7 THPT Công Nghiệp 015 Ph. Đồng Tiến -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
8 PT Dân tộc nội trú THPT
tỉnh Hòa Bình
016 Ph. Tân Hoà -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
9 THPT Ngô Quyền 017 Ph. Chăm Mát -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
10 TT GDTX tỉnh Hoà Bình 044 Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
11 Cao Đẳng Kinh tế -Kỹ
Thuật HB
045 Ph. Chăm Mát -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
12 CĐ nghề Hòa Bình 053 Xã Dân chủ -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
13 CĐ nghề Sông Đà 054 Ph. Thịnh Lang -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
14 Cao đẳng Nghệ thuật Tây
Bắc
058 Phường Thịnh Lang -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 1
15 Quân nhân, Công an tại
ngũ_23
900 Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Thành phố Hòa Bình 01 Hoà Bình 23 Khu vực 3
16 TT GDNN-GDTX Đà Bắc 002 TTr. Đà Bắc -H. Đà Bắc Huyện Đà Bắc 02 Hoà Bình 23 Khu vực 1
17 THPT Đà Bắc 018 TTr. Đà Bắc -H. Đà Bắc Huyện Đà Bắc 02 Hoà Bình 23 Khu vực 1
18 THPT Mường Chiềng 019 Xã Mường Chiềng -H. Đà Bắc Huyện Đà Bắc 02 Hoà Bình 23 Khu vực 1
19 THPT Yên Hoà 050 Xã Yên Hoà – H. Đà Bắc Huyện Đà Bắc 02 Hoà Bình 23 Khu vực 1
20 TT GDNN- GDTX Mai
Châu
003 TTr. Mai Châu -H. Mai Châu Huyện Mai Châu 03 Hoà Bình 23 Khu vực 1
21 THPT Mai Châu 020 TTr. Mai Châu -H. Mai Châu Huyện Mai Châu 03 Hoà Bình 23 Khu vực 1
22 THPT Mai Châu B 021 Xã Xăm Khoè -H. Mai Châu Huyện Mai Châu 03 Hoà Bình 23 Khu vực 1
23 TT GDNN Tân Lạc 004 TTr. Mường Khến -H. Tân Lạc Huyện Tân Lạc 04 Hoà Bình 23 Khu vực 1
24 THPT Tân Lạc 022 TTr. Mường Khến -Huyên Tân Lạc Huyện Tân Lạc 04 Hoà Bình 23 Khu vực 1
25 THPT Mường Bi 023 Xã Phong Phú -H. Tân Lạc Huyện Tân Lạc 04 Hoà Bình 23 Khu vực 1
26 THPT Đoàn Kết 024 Xã Đông Lai -H. Tân Lạc Huyện Tân Lạc 04 Hoà Bình 23 Khu vực 1
27 THPT Lũng Vân 046 Xã Lũng Vân -H. Tân Lạc Huyện Tân Lạc 04 Hoà Bình 23 Khu vực 1
28 TT GDNN Lạc Sơn 005 TTr. Vụ Bản -H. Lạc Sơn Huyện Lạc Sơn 05 Hoà Bình 23 Khu vực 1
29 THPT Lạc Sơn 025 TTr. Vụ Bản -H. Lạc Sơn Huyện Lạc Sơn 05 Hoà Bình 23 Khu vực 1
30 THPT Cộng Hoà 026 Xã Nhân Nghĩa -H. Lạc Sơn Huyện Lạc Sơn 05 Hoà Bình 23 Khu vực 1
31 THPT Đại Đồng 027 Xã Ân Nghĩa -H. Lạc Sơn Huyện Lạc Sơn 05 Hoà Bình 23 Khu vực 1
32 THPT Quyết Thắng 048 Xã Thượng Cốc – H. Lạc Sơn Huyện Lạc Sơn 05 Hoà Bình 23 Khu vực 1
33 PT DTNT THCS&THPT
Ngọc Sơn
056 xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Sơn 05 Hoà Bình 23 Khu vực 1
34 TT GDNN Kỳ Sơn 006 TTr. Kỳ Sơn -H. Kỳ Sơn Huyện Kỳ Sơn 06 Hoà Bình 23 Khu vực 1
35 THPT Kỳ Sơn 028 Xã Dân Hạ -H. Kỳ Sơn Huyện Kỳ Sơn 06 Hoà Bình 23 Khu vực 1
36 THPT Phú Cường 029 Xã Hợp Thịnh -H. Kỳ Sơn Huyện Kỳ Sơn 06 Hoà Bình 23 Khu vực 1
37 TT GDNN-GDTX Lương
Sơn
007 TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn Huyện Lương Sơn 07 Hoà Bình 23 Khu vực 1
38 THPT Lương Sơn 030 TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn Huyện Lương Sơn 07 Hoà Bình 23 Khu vực 1
39 THPT Nguyễn Trãi 031 TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn Huyện Lương Sơn 07 Hoà Bình 23 Khu vực 1
40 THPT Nam Lương Sơn 033 Xã Thành Lập -H. Lương Sơn Huyện Lương Sơn 07 Hoà Bình 23 Khu vực 1
41 THPT Cù Chính Lan 036 Xã Long Sơn -H. Lương Sơn Huyện Lương Sơn 07 Hoà Bình 23 Khu vực 1
42 TT GDNN-GDTX Kim
Bôi
008 TTr. Bo -H. Kim Bôi Huyện Kim Bôi 08 Hoà Bình 23 Khu vực 1
43 THPT Kim Bôi 034 Xã Kim Bình -H. Kim Bôi Huyện Kim Bôi 08 Hoà Bình 23 Khu vực 1
44 THPT 19/5 035 Xã Tú Sơn -H. Kim Bôi Huyện Kim Bôi 08 Hoà Bình 23 Khu vực 1
45 THPT Bắc Sơn 051 Xã Bắc Sơn – H. Kim Bôi Huyện Kim Bôi 08 Hoà Bình 23 Khu vực 1
46 THPT Sào Báy 052 Xã Sào Báy – H. Kim Bôi Huyện Kim Bôi 08 Hoà Bình 23 Khu vực 1
47 TT GDNN-GDTX Lạc
Thuỷ
009 TTr. Chi Nê -H. Lạc Thuỷ Huyện Lạc Thủy 09 Hoà Bình 23 Khu vực 1
48 THPT Thanh Hà 037 TTr. Thanh Hà -H. Lạc Thủy Huyện Lạc Thủy 09 Hoà Bình 23 Khu vực 1
49 THPT Lạc Thuỷ 038 TTr. Chi Nê -H. Lạc Thuỷ Huyện Lạc Thủy 09 Hoà Bình 23 Khu vực 1
50 THPT Lạc Thuỷ B 039 Xã Phú Lão-H. Lạc Thuỷ Huyện Lạc Thủy 09 Hoà Bình 23 Khu vực 1
51 THPT Lạc Thuỷ C 040 Xã An Bình -H. Lạc Thuỷ Huyện Lạc Thủy 09 Hoà Bình 23 Khu vực 1
52 CĐ nghề Cơ điện Tây Bắc 055 TT Chi Nê, H. Lạc thủy, Hòa Bình Huyện Lạc Thủy 09 Hoà Bình 23 Khu vực 1
53 TT GDNN-GDTX Yên
Thuỷ
010 TTr. Hàng Trạm -H. Yên Thuỷ Huyện Yên Thủy 10 Hoà Bình 23 Khu vực 1
54 THPT Yên Thuỷ A 041 TTr. Hàng Trạm -H. Yên Thuỷ Huyện Yên Thủy 10 Hoà Bình 23 Khu vực 1
55 THPT Yên Thuỷ B 042 Xã Bảo Hiệu -H. Yên Thuỷ Huyện Yên Thủy 10 Hoà Bình 23 Khu vực 1
56 THPT Yên Thuỷ C 047 Xã Yên Trị -H. Yên Thuỷ Huyện Yên Thủy 10 Hoà Bình 23 Khu vực 1
57 TT GDNN-GDTX Cao
Phong
011 TTr. Cao Phong -H. Cao Phong Huyện Cao Phong 11 Hoà Bình 23 Khu vực 1
58 THPT Cao Phong 043 TTr. Cao Phong -H. Cao Phong Huyện Cao Phong 11 Hoà Bình 23 Khu vực 1
59 THPT Thạch Yên 049 Xã Dũng Phong – H. Cao Phong Huyện Cao Phong 11 Hoà Bình 23 Khu vực 1
(Theo Bộ GD&ĐT)

Tin tức mới nhất