Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại tỉnh Thừa Thiên Huế

5/5 - (19 lượt đánh giá)

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế.

Di tích cố đô Huế

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_33 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_33
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 3
3 Sở Giáo dục và Đào tạo
Thừa Thiên Huế
000 Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
4 THPT Chuyên Quốc Học 001 Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
5 THPT Hai Bà Trưng 002 Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
6 THPT Nguyễn Huệ 003 Ph. Thuận Thành, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
7 THPT Gia Hội 004 Ph. Phú Hiệp, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
8 THPT Bùi Thị Xuân 005 Ph. Thuận Hoà, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
9 THPT Nguyễn Trường Tộ 007 Ph. Phú Nhuận, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
10 TT GDTX TP Huế 009 Ph. Phước Vĩnh, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
11 Khối chuyên ĐHKH Huế 010 Ph. Phú Nhuận, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
12 Phổ thông Dân tộc Nội
trú Tỉnh
025 Ph. Phường Đúc, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
13 Phòng GDCN Sở GD-ĐT
TT-Huế
028 Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
14 THPT Đặng Trần Côn 029 Ph. Thuận Hoà, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
15 TC Phật Học Huế 032 Ph. Trường An, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
16 Học viện Âm nhạc Huế 033 Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
17 CĐ Công nghiệp Huế 034 Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
18 THPT Chi Lăng 036 Ph. Phú Cát, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
19 THPT DL Trần Hưng Đạo 038 Ph. Vỹ Dạ, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
20 THPT Cao Thắng 042 Ph. Phú Nhuận, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
21 TH VHNT Thừa Thiên
Huế
048 Ph. Thuận Thành , TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
22 CĐ Nghề Du lịch Huế 052 Ph. Phú Hội, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
23 TC Nghề số 10 054 Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
24 CĐ Nghề số 23 Bộ Quốc
phòng
056 Ph. Tây Lộc, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
25 TC Nghề Huế 058 Ph. Kim Long, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
26 TTGDNN-GDTX TP Huế 064 182 Phan Chu Trinh, Ph. Phước Vĩnh, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
27 THPT Thuận Hóa 073 Phường An Tây, TP Huế Thành phố Huế 01 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
28 THPT Phong Điền 011 TT Phong Điền, H. Phong Điền Huyện Phong Điền 02 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
29 THPT Tam Giang 012 Xã Điền Hải, H. Phong Điền Huyện Phong Điền 02 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
30 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
013 Xã Phong An, H. Phong Điền Huyện Phong Điền 02 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
31 THPT Trần Văn Kỷ 037 Xã Phong Bình, H. Phong Điền Huyện Phong Điền 02 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
32 CĐ Nghề Nguyễn Tri
Phương
053 Xã Phong An, H. Phong Điền Huyện Phong Điền 02 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
33 TTGDTX Phong Điền 059 TT Phong Điền, H. Phong Điền Huyện Phong Điền 02 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
34 TTGDNN-GDTX Phong
Điền
065 TT Phong Điền, H. Phong Điền Huyện Phong Điền 02 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
35 THPT Hóa Châu 008 Xã Quảng An, H. Quảng Điền Huyện Quảng Điền 03 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
36 THPT Nguyễn Chí Thanh 014 TT Sịa, H. Quảng Điền Huyện Quảng Điền 03 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
37 THPT Tố Hữu 044 Xã Quảng Công, H. Quảng Điền Huyện Quảng Điền 03 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
38 TTGDTX Quảng Điền 049 TT Sịa, H. Quảng Điền Huyện Quảng Điền 03 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
39 TC Nghề Quảng Điền 057 TT Sịa, H. Quảng Điền Huyện Quảng Điền 03 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
40 TTGDNN-GDTX Quảng
Điền
066 TT Sịa, H. Quảng Điền Huyện Quảng Điền 03 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
41 THPT Đặng Huy Trứ 015 Ph. Hương Chữ, TX Hương Trà Thị xã Hương Trà 04 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
42 THPT Hương Vinh 027 Xã Hương Vinh, TX Hương Trà Thị xã Hương Trà 04 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
43 THPT Bình Điền 030 Xã Bình Điền, TX Hương Trà Thị xã Hương Trà 04 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
44 THPT Hương Trà 041 Ph. Tứ Hạ, TX Hương Trà Thị xã Hương Trà 04 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
45 TTGDTX Hương Trà 060 Ph. Tứ Hạ, TX Hương Trà Thị xã Hương Trà 04 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
46 TTGDNN-GDTX Hương
Trà
067 Ph. Tứ Hạ, TX Hương Trà Thị xã Hương Trà 04 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
47 THPT Bình Điền 079 Xã Bình Điền, TX Hương Trà Thị xã Hương Trà 04 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
48 Phổ thông Huế Star 006 Xã Phú Thượng H. Phú Vang Huyện Phú Vang 05 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
49 THPT Phan Đăng Lưu 016 Xã Phú Dương, H. Phú Vang Huyện Phú Vang 05 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
50 THPT Nguyễn Sinh Cung 017 TT Phú Đa, H. Phú Vang Huyện Phú Vang 05 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
51 THPT Vinh Xuân 031 Xã Vinh Xuân, H. Phú Vang Huyện Phú Vang 05 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
52 THPT Thuận An 035 TT Thuận An, H. Phú Vang Huyện Phú Vang 05 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
53 THPT Hà Trung 047 Xã Vinh Hà, H. Phú Vang Huyện Phú Vang 05 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
54 TTGDTX Phú Vang 050 Xã Phú Mỹ , H. Phú Vang Huyện Phú Vang 05 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
55 TTGDNN-GDTX Phú
Vang
068 Xã Phú Mỹ , H. Phú Vang Huyện Phú Vang 05 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
56 THPT Hương Thủy 018 Ph. Thuỷ Phương, TX Hương Thuỷ Thị xã Hương Thủy 06 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
57 THPT Phú Bài 019 Ph. Thuỷ Châu, TX Hương Thuỷ Thị xã Hương Thủy 06 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
58 THPT Nguyễn Trãi 046 Ph. Phú Bài, TX Hương Thuỷ Thị xã Hương Thủy 06 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
59 TTGDTX Hương Thủy 051 Ph. Thủy Phương, TX Hương Thủy Thị xã Hương Thủy 06 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
60 CĐ Nghề Thừa Thiên Huế 055 Ph. Phú Bài, TX Hương Thủy Thị xã Hương Thủy 06 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
61 TTGDNN-GDTX Hương
Thủy
069 Ph. Thủy Phương, TX Hương Thủy Thị xã Hương Thủy 06 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
62 THPT An Lương Đông 020 Xã Lộc An, H. Phú Lộc Huyện Phú Lộc 07 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
63 THPT Vinh Lộc 021 Xã Vinh Hưng, H. Phú Lộc Huyện Phú Lộc 07 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
64 THPT Phú Lộc 022 TT Phú Lộc, H. Phú Lộc Huyện Phú Lộc 07 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
65 THPT Thừa Lưu 026 Xã Lộc Tiến, H. Phú Lộc Huyện Phú Lộc 07 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
66 THPT Tư thục Thế Hệ
Mới
045 Xã Lộc Sơn, H. Phú Lộc Huyện Phú Lộc 07 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
67 TTGDTX Phú Lộc 061 TT Phú Lộc, H. Phú Lộc Huyện Phú Lộc 07 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
68 TTGDNN-GDTX Phú
Lộc
070 TT Phú Lộc, H. Phú Lộc Huyện Phú Lộc 07 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
69 THPT Vinh Lộc 074 Xã Vinh Hưng, H. Phú Lộc Huyện Phú Lộc 07 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
70 THPT Nam Đông 023 TT Khe Tre, H. Nam Đông Huyện Nam Đông 08 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
71 THPT Hương Giang 043 Xã Thượng Nhật, H. Nam Đông Huyện Nam Đông 08 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
72 TTGDTX Nam Đông 062 TT Khe Tre, H. Nam Đông Huyện Nam Đông 08 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
73 TTGDNN-GDTX Nam
Đông
071 TT Khe Tre, H. Nam Đông Huyện Nam Đông 08 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
74 THPT Nam Đông 075 TT Khe Tre, H. Nam Đông Huyện Nam Đông 08 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
75 THPT Hương Giang 076 Xã Thượng Nhât, H. Nam Đông Huyện Nam Đông 08 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
76 THPT A Lưới 024 TT A Lưới, H. A Lưới Huyện A Lưới 09 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
77 THPT Hương Lâm 039 Xã Hương Lâm, H. A Lưới Huyện A Lưới 09 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
78 THCS-THPT Hồng Vân 040 Xã Hồng Vân, H. A Lưới Huyện A Lưới 09 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
79 TTGDTX A Lưới 063 TT A Lưới, H. A Lưới Huyện A Lưới 09 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1
80 TTGDNN-GDTX A Lưới 072 TT A Lưới, H. A Lưới Huyện A Lưới 09 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2
81 THPT A Lưới 077 TT A Lưới, H. A Lưới Huyện A Lưới 09 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 2 NT
82 THPT Hương Lâm 078 Xã Hương Lâm, H. A Lưới Huyện A Lưới 09 Thừa Thiên -Huế 33 Khu vực 1

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất