Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 24, 2022

Scroll to top

Top

Khối C14 điểm chuẩn các ngành và trường khối C14

Đánh giá
Khối C14 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Toán Giáo dục công dân. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C14:
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Gia Định 7480102 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu A00, A01, D01, C14, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
2 Đại Học Gia Định 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, C14, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
3 Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, A09, C14 14
4 Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00, A01, A09, C14 14
5 Đại học Thủ Dầu Một 7760101 Công tác xã hội C00, D14, D78, C14 15 Điểm TN THPT
6 Đại học Thủ Dầu Một 7310201 Chính trị học D01, C00, C15, C14 15 Điểm thi TN THPT
7 Đại học Thủ Dầu Một 7140101 Giáo dục học D01, C00, C15, C14 15 Điểm thi TN THPT
8 Đại học Thủ Dầu Một 7229040 Văn hoá học D01, C00, C15, C14 15 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01, C00, C04, C14 15 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D01, C14 15 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất