Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 6, 2022

Scroll to top

Top

Khối D82 điểm chuẩn các ngành và trường khối D82

Đánh giá
Khối D82 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội và Tiếng Pháp. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D82: