Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 6, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2023

Đại Học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội điểm chuẩn 2023 - VNU - UL điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (VNU - UL)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101 C00 27.5 Tốt nghiệp THPT
2 Luật 7380101 A00 24.35 Tốt nghiệp THPT
3 Luật 7380101 D01 25.1 Tốt nghiệp THPT
4 Luật 7380101 D03 24.6 Tốt nghiệp THPT
5 Luật 7380101 D78 25.1 Tốt nghiệp THPT
6 Luật 7380101 D82 24.28 Tốt nghiệp THPT
7 Luật 7380101CLC A01, D01, D07, D78 25.1 Tốt nghiệp THPT Luật chất lượng cao
8 Luật 7390109 A01, D01, D07, D79, D82 25.7 Tốt nghiệp THPT Luật thương mại quốc tế
9 Luật 7380110 A01, D01, D03, D07, D79, D83 25.29 Tốt nghiệp THPT Luật kinh doanh

Tin tức mới nhất