Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 21, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Đánh giá

Đại Học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội điểm chuẩn 2022 - VNU - UL điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (VNU - UL)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101 D82 22.62 Điểm thi TN THPT, Tiêu chí phụ: 22.6200 98
2 Luật 7380101 D78 26.22 Điểm thi TN THPT, Tiêu chí phụ: 25.9700 99
3 Luật 7380101 D03 24.45 Điểm thi TN THPT, Tiêu chí phụ: 24.2000 97
4 Luật 7380101 D01 25.3 Điểm thi TN THPT, Tiêu chí phụ: 24.5500 96
5 Luật 7380101 C00 28.25 Điểm thi TN THPT, Tiêu chí phụ: 27.7500 98
6 Luật 7380101 A00 24.9 Điểm thi TN THPT, Tiêu chí phụ: 24.6500 98
7 Luật 7380101 DGNLQGHN 18.1
8 Luật 7380101CLC DGNLQGHN 17 Luật chất lượng cao
9 Luật 7380101CLC A01, D01, D07, D78 24.7 CLC, Điểm thi TN THPT, Tiêu chí phụ: 8.000 96
10 Luật 7390109 DGNLQGHN 19.95 Luật thương mại quốc tế
11 Luật 7380110 A00, A01, D01, D90, D03, D91 25.1 Luật kinh doanh, Điểm thi TN THPT, Tiêu chí phụ: 24.3500 96
12 Luật 7380110 DGNLQGHN 18.95 Luật kinh doanh
13 Luật 7380109 A00, A01, D01, D78, D82 25.7 Luật thương mại quốc tế, Điểm thi TN THPT, Tiêu chí phụ: 25.2000 96

Tin tức mới nhất