Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật mỏ năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520601 DGTD 14 Đánh giá tư duy ĐHBKHN
2 Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh 7520601 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520601 A00, A01, D01, C01 16 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh 7520601 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ
5 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520601 A00, A01, C01, D01, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất