Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Khối XDHB điểm chuẩn các ngành và trường khối XDHB

Xét học bạ (xdhb) là hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ của ba năm học lớp 10, 11, 12. Tùy vào từng trường, từng ngành mà có các hình thức xét học bạ khác nhau. Một số hình thức xét học bạ:

 • Xét điểm trung bình học tập cả 3 năm THPT

 • Xét kết quả học tập năm lớp 12

 • Xét 4 - 5 học kỹ của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển

 • Xét điểm công, ưu tiên khuyến kích

 • Dưới đây là danh sách các trường sử dụng hình thức xét học bạ (xdhb):
  STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
  1 Đại Học Tây Nguyên 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02, T03, T07, XDHB 0 Xét tuyển sau khi có kết quả thi năng khiếu
  2 Đại Học Tây Nguyên 7140201 Giáo dục Mầm non M05, M06, XDHB 0 Xét tuyển sau khi có kết quả thi năng khiếu.
  3 Đại Học Gia Định 7480102 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu A00, A01, D01, C14, XDHB 5.5 Học bạ
  Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
  4 Đại Học Gia Định 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, C14, XDHB 5.5 Học bạ
  Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
  5 Đại Học Gia Định 7340101 Quản trị kinh doanh A00, D01, C04, A09, XDHB 5.5 Học bạ
  Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
  6 Đại Học Gia Định 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D96, D14, D15, XDHB 5.5 Học bạ
  Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
  7 Đại Học Gia Định 7340301 Kế toán A00, D01, C04, A09, XDHB 5.5 Học bạ
  Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
  8 Đại Học Gia Định 734115 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, C04, XDHB 5.5 Học bạ
  Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
  9 Đại Học Gia Định 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, C01, XDHB 5.5 Học bạ
  Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
  10 Đại Học Gia Định 7310608 Đông phương học A00, D01, D15, C01, XDHB 5.5 Học bạ
  Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3

  Tin tức mới nhất