Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 20, 2022

Scroll to top

Top

Khối C01 điểm chuẩn các ngành và trường khối C01

Đánh giá
Khối C01 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, ToánVật lí. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối C01:
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Gia Định 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, C01, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
2 Đại Học Gia Định 7310608 Đông phương học A00, D01, D15, C01, XDHB 5.5 Học bạ
Tổng điểm trung bình (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3
3 Đại Học Nha Trang 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D07, C01, XDHB 5.7 Xét học bạ
4 Đại Học Nha Trang 7520115 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) A00, A01, D07, C01, XDHB 5.7 Xét học bạ
5 Đại Học Nha Trang 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, D07, C01, XDHB 5.7 Xét học bạ
6 Đại Học Nha Trang 7520116 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, D07, C01, XDHB 5.7 Xét học bạ
7 Đại Học Nha Trang 7520122 Kỹ thuật tàu thuỷ A00, A01, D07, C01, XDHB 5.8 Xét học bạ
8 Đại Học Nha Trang 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D07, C01, XDHB 6 Xét học bạ
9 Đại Học Nha Trang 7840106 Khoa học hàng hải A00, A01, D07, C01, XDHB 6 Xét học bạ
10 Đại Học Cửu Long 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, C01, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0

Tin tức mới nhất