Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | November 23, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật tuyển khoáng năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520607 DGTD 14 Đánh giá tư duy ĐHBKHN
2 Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh 7520607 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520607 A00, A01, D01, D07 16 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh 7520607 A00, D01, C01, A09, XDHB 18 Học bạ
5 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520607 A00, A01, B00, D01, XDHB 18 Học bạ