Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý giải trí và sự kiện năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội 7349002 DGNLQGHN 17.6 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội 7349002 D03 24 Tốt nghiệp THPT
3 Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội 7349002 A01 24.06 Tốt nghiệp THPT
4 Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội 7349002 D01 24.3 Tốt nghiệp THPT
5 Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội 7349002 A00 24.35 Tốt nghiệp THPT
6 Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội 7349002 D04 24.44 Tốt nghiệp THPT
7 Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội 7349002 C00 25.73 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất