Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | September 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2023

Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng điểm chuẩn 2023 - DNUMTP điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật phục hồi chức năng Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 B00 19 Tốt nghiệp THPT
2 Điều dưỡng gây mê hồi sức Điều dưỡng gây mê hồi sức 7720301C B00 19 Tốt nghiệp THPT
3 Kỹ thuật xét nghiệm y học Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00 19 Tốt nghiệp THPT
4 Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 B00 19 Tốt nghiệp THPT
5 Điều dưỡng phụ sản Điều dưỡng phụ sản 7720301D B00 19 Tốt nghiệp THPT
6 Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng đa khoa 7720301A B00 19 Tốt nghiệp THPT
7 Điều dưỡng nha khoa Điều dưỡng nha khoa 7720301B B00 19 Tốt nghiệp THPT
8 Dược học Dược học 7720201 B00 23.75 Tốt nghiệp THPT
9 Y khoa Y khoa 7720101 B00 25 Tốt nghiệp THPT
10 Điều dưỡng đa khoa 7720301A A00, B00, B08, D07, XDHB 24.47 học bạ
11 Điều dưỡng nha khoa 7720301B A00, B00, B08, D07, XDHB 24.84 học bạ
12 Điều dưỡng gây mê hồi sức 7720301C A00, B00, B08, D07, XDHB 24.89 học bạ
13 Điều dưỡng 7720301D A00, B00, B08, D07, XDHB 24.36 điều dưỡng hộ sinh; học bạ
14 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00, B08, D07, XDHB 25.32 học bạ
15 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 A00, B00, B08, D07, XDHB 24.3 học bạ
16 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 A00, B00, B08, D07, XDHB 23.28 học bạ
17 Y tế công cộng 7720701 A00, B00, B08, D07, XDHB 18.7 học bạ