Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2022

4/5 - (4 lượt đánh giá)

Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự điểm chuẩn 2022 - VMMA điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự  
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Y khoa 7720101 A00, B00 24.8 Xét tuyển HSG bậc THPT Miền Bắc, thí sinh NAM
2 Y khoa 7720101 A00, B00 26.1 Điểm thi TN THPT Miền Bắc, thí sinh NAM Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán >=8.6 Tiêu chí phụ 1: Điểm mônHóa >9.0
3 Y khoa 7720101 A00, B00 27.95 HSG bậc THPT Miền Bắc, thí sinh NỮ
4 Y khoa 7720101 A00, B00 26.6 HSG Quốc gia Miền Bắc, thí sinh NỮ
5 Y khoa 7720101 A00, B00 28.3 Điểm thi TN THPT Miền Bắc, thí sinh NỮ Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán >=8.8 Tiêu chí phụ 1: Điểm mônHóa >9.75
6 Y khoa 7720101 A00, B00 23 Xét tuyển HSG bậc THPT Miền Nam, thí sinh NAM
7 Y khoa 7720101 A00, B00 25.5 Điểm thi TN THPT Miền Nam, thí sinh NAM
8 Y khoa 7720101 A00, B00 27.4 Điểm thi TN THPT Miền Nam, thí sinh NỮ Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán >=9.4
9 Y học dự phòng 7720110 A00, B00 23.55 Điểm thi TN THPT Miền Bắc, thí sinh NAM
10 Y học dự phòng 7720110 A00, B00 24.2 Điểm thi TN THPT Miền Nam, thí sinh NAM

Tin tức mới nhất