Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 24, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Hưng Yên

5/5 - (17 lượt đánh giá)

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Hưng Yên.

Tỉnh Hưng Yên

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_22 800 Sở GDĐT Hưng Yên Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_22
900 307 Nguyễn Văn Linh – TP Hưng Yên Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
3 Sở GDĐT Hưng Yên 000 307 Nguyễn Văn Linh,TP Hưng Yên Thành phố Hưng
Yên
01 Hưng Yên 22 Khu vực 2
4 THPT Chuyên Hưng Yên 011 Ph. An Tảo, TP Hưng Yên Thành phố Hưng
Yên
01 Hưng Yên 22 Khu vực 2
5 THPT Hưng Yên 012 Ph. Quang Trung, TP Hưng Yên Thành phố Hưng
Yên
01 Hưng Yên 22 Khu vực 2
6 Trung tâm GDTX TP
Hưng Yên
013 Ph. Quang Trung, TP Hưng Yên Thành phố Hưng
Yên
01 Hưng Yên 22 Khu vực 2
7 Phòng GDĐT TP Hưng
Yên
014 Ph. Quang trung, TP Hưng Yên Thành phố Hưng
Yên
01 Hưng Yên 22 Khu vực 2
8 THPT Tô Hiệu 015 Ph. Hiến Nam, TP Hưng Yên Thành phố Hưng
Yên
01 Hưng Yên 22 Khu vực 2
9 TC Văn hóa Ng.Thuật và
D. Lịch HY
070 Ph. An Tảo, TP Hưng Yên Thành phố Hưng
Yên
01 Hưng Yên 22 Khu vực 2
10 Trung cấp Nghề Hưng
Yên
072 Ph. Hiến Nam TP Hưng Yên Thành phố Hưng
Yên
01 Hưng Yên 22 Khu vực 2
11 THPT Quang Trung 078 Xã Bảo Khê TP Hưng Yên Thành phố Hưng
Yên
01 Hưng Yên 22 Khu vực 2
12 Trung cấp Nghề Giao
thông Vận tải HY
088 Số 2, Nguyễn Văn Linh-TP HY Thành phố Hưng
Yên
01 Hưng Yên 22 Khu vực 2
13 Trung tâm GDNN –
GDTX TP Hưng Yên
101 Ph. Quang Trung – TP Hưng Yên Thành phố Hưng
Yên
01 Hưng Yên 22 Khu vực 2
14 THPT Kim Động 016 Xã Lương Bằng H Kim Động Huyện Kim Động 02 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
15 THPT Đức Hợp 017 Xã Đức Hợp H Kim Động Huyện Kim Động 02 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
16 Trung tâm GDTX Kim
Động
018 TTr. Lương Bằng, huyện Kim Động Huyện Kim Động 02 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
17 Phòng GDĐT Kim Động 019 TTr. Lương Bằng, Kim Động Huyện Kim Động 02 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
18 THPT Nghĩa Dân 073 Xã Nghĩa Dân, Kim Động Huyện Kim Động 02 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
19 THPT Nguyễn Trãi 074 T. Trấn Lương Bằng, Kim Động Huyện Kim Động 02 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
20 Trung tâm GDNN –
GDTX Kim Động
105 TT Lương Bằng – Kim Động Huyện Kim Động 02 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
21 THPT Ân Thi 020 TTr. Ân Thi, Ân Thi Huyện Ân Thi 03 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
22 THPT Nguyễn Trung
Ngạn
021 Xã Hồ Tùng Mậu, Ân Thi Huyện Ân Thi 03 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
23 Trung tâm GDTX Ân Thi 022 TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi Huyện Ân Thi 03 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
24 Trung tâm KTTH-HN Ân
Thi
023 TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi Huyện Ân Thi 03 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
25 Phòng GDĐT Ân Thi 024 TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi Huyện Ân Thi 03 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
26 THPT Lê Quý Đôn 025 TTr. Ân Thi, Ân Thi Huyện Ân Thi 03 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
27 THPT Phạm Ngũ Lão 026 Xã Tân Phúc, Ân Thi Huyện Ân Thi 03 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
28 Trung tâm GDNN –
GDTX Ân Thi
104 TTr. Ân Thi, Ân Thi Huyện Ân Thi 03 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
29 THPT Khoái Châu 027 TTr. Khoái Châu, Khoái Châu Huyện Khoái Châu 04 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
30 THPT Nam Khoái Châu 028 Xã Đại Hưng,Khoái Châu Huyện Khoái Châu 04 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
31 Trung tâm GDTX Khoái
Châu
029 TTr. Khoái Châu, huyện Khoái Châu Huyện Khoái Châu 04 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
32 Trung tâm KTTH-HN
Khoái Châu
030 TTr. Khoái Châu, huyện Khoái Châu Huyện Khoái Châu 04 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
33 Phòng GDĐT Khoái Châu 031 TTr. Khoái Châu, huyện Khoái Châu Huyện Khoái Châu 04 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
34 THPT Trần Quang Khải 032 Xã Dạ Trạch, Khoái Châu Huyện Khoái Châu 04 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
35 THPT Phùng Hưng 033 Xã Phùng Hưng, Khoái Châu Huyện Khoái Châu 04 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
36 Cao đẳng Nghề Cơ điện
và Thủy lợi
066 Xã Dân Tiến H Khoái Châu Huyện Khoái Châu 04 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
37 THPT Nguyễn Siêu 079 Xã Đông Kết, Khoái Châu Huyện Khoái Châu 04 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
38 Cao đẳng Cơ điện và
Thủy Lợi
092 Xã Dân Tiến Huyện Khoái Châu 04 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
39 Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 093 xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên Huyện Khoái Châu 04 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
40 Trung tâm GDNN –
GDTX Khoái Châu
106 TT Khoái Châu – Khoái Châu Huyện Khoái Châu 04 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
41 THPT Yên Mỹ 034 Xã Tân Lập, Yên Mỹ Huyện Yên Mỹ 05 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
42 THPT Triệu Quang Phục 035 Yên Phú, Yên Mỹ Huyện Yên Mỹ 05 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
43 Trung tâm GDTX Phố Nối 036 Xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ Huyện Yên Mỹ 05 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
44 Phòng GDĐT Yên Mỹ 037 TTr. Yên Mỹ, Yên Mỹ Huyện Yên Mỹ 05 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
45 THPT Hồng Bàng 038 TTr. Yên Mỹ, Yên Mỹ Huyện Yên Mỹ 05 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
46 Cao đẳng Công Nghiệp
Hưng Yên
064 Xã Giai Phạm, Yên Mỹ Huyện Yên Mỹ 05 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
47 THPT Minh Châu 076 Xã Minh Châu, Yên Mỹ Huyện Yên Mỹ 05 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
48 THPT Tiên Lữ 039 TTr. Vương, Tiên Lữ Huyện Tiên Lữ 06 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
49 THPT Trần Hưng Đạo 040 Xã Thiện Phiến, Tiên Lữ Huyện Tiên Lữ 06 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
50 THPT Hoàng Hoa Thám 041 Xã Thuỵ Lôi, Tiên Lữ Huyện Tiên Lữ 06 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
51 Trung tâm GDTX Tiên Lữ 042 TTr. Vương H Tiên Lữ Huyện Tiên Lữ 06 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
52 Trung tâm KTTH-HN
Tiên Lữ
043 TTr. Vương H Tiên Lữ Huyện Tiên Lữ 06 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
53 Phòng GDĐT Tiên Lữ 044 TTr. Vương, Tiên Lữ Huyện Tiên Lữ 06 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
54 THPT Ngô Quyền 080 TTr. Vương, Tiên Lữ Huyện Tiên Lữ 06 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
55 Trung tâm GDNN –
GDTX Tiên Lữ
102 TT Vương – Tiên Lữ Huyện Tiên Lữ 06 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
56 THPT Phù Cừ 045 Xã Nhật Quang, Phù Cừ Huyện Phù Cừ 07 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
57 THPT Nam Phù Cừ 046 Xã Tam Đa, Phù Cừ Huyện Phù Cừ 07 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
58 Trung tâm GDTX Phù Cừ 047 Xã Phan Sào Nam H Phù Cừ Huyện Phù Cừ 07 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
59 Phòng GDĐT Phù Cừ 048 TTr. Trần Cao, Phù Cừ Huyện Phù Cừ 07 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
60 THPT Nguyễn Du 075 TTr. Trần Cao, Phù Cừ Huyện Phù Cừ 07 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
61 Trung tâm GDNN –
GDTX Phù Cừ
103 Xã Phan Sào Nam – Phù Cừ Huyện Phù Cừ 07 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
62 THPT Mỹ Hào 049 TTr. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào Huyện Mỹ Hào 08 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
63 THPT Nguyễn Thiện
Thuật
050 Xã Bạch Sam, Mỹ Hào Huyện Mỹ Hào 08 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
64 Trung tâm GDTX Mỹ Hào 051 Xã Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào Huyện Mỹ Hào 08 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
65 Phòng GDĐT Mỹ Hào 052 TTr. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào Huyện Mỹ Hào 08 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
66 THPT Hồng Đức 077 T.Tr Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào Huyện Mỹ Hào 08 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
67 Cao đẳng Hàng Không 087 H. Mỹ Hào Huyện Mỹ Hào 08 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
68 TH, THCS, THPT Hồng
Đức
090 Xã Nhân Hòa Huyện Mỹ Hào 08 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
69 Trung tâm GDNN –
GDTX Mỹ Hào
107 Xã Phùng Chí Kiên – Mỹ Hào Huyện Mỹ Hào 08 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
70 THPT Văn Lâm 053 Xã Lạc Đạo, Văn Lâm Huyện Văn Lâm 09 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
71 THPT Trưng Vương 054 Xã Trưng Trắc, Văn Lâm Huyện Văn Lâm 09 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
72 Trung tâm GDTX Văn
Lâm
055 TTr. Như Quỳnh H Văn Lâm Huyện Văn Lâm 09 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
73 Phòng GDĐT Văn Lâm 056 TTr. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm Huyện Văn Lâm 09 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
74 THPT Hùng Vương 081 xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm Huyện Văn Lâm 09 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
75 THPT Lương Tài 085 Xã Lương Tài, Văn Lâm, HY Huyện Văn Lâm 09 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
76 Cao đẳng ASEAN 086 Xã Trưng Trắc – Văn Lâm Huyện Văn Lâm 09 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
77 Trung tâm GDNN –
GDTX Văn Lâm
108 TT Như Quỳnh – Văn Lâm Huyện Văn Lâm 09 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
78 THPT Văn Giang 057 Xã Cửu Cao H Văn Giang Huyện Văn Giang 10 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
79 Trung tâm GDTX Văn
Giang
058 TTr. Văn Giang, Văn Giang Huyện Văn Giang 10 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
80 Phòng GDĐT Văn Giang 059 TTr. Văn Giang, Văn Giang Huyện Văn Giang 10 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
81 THPT Dương Quảng Hàm 060 Xã Liên Nghĩa, Văn Giang Huyện Văn Giang 10 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
82 THPT Nguyễn Công Hoan 082 Xã Mễ Sở, huyện Văn Giang Huyện Văn Giang 10 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
83 Trung cấp Công nghệ,
Kinh tế Việt Hàn
083 Xã Long Hưng, Văn Giang Huyện Văn Giang 10 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
84 Trường TH, THCS,
THPT Đoàn thị Điểm – Ecopark
084 Khu đô thị Ecopark,Văn Giang,HY Huyện Văn Giang 10 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
85 Trung cấp Cảnh sát C66 089 TTr. Văn Giang, H. Văn Giang Huyện Văn Giang 10 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
86 TH, THCS, THPT Đoàn
Thị Điểm – Greenfield
091 Khu Đô thị Ecopark Huyện Văn Giang 10 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT
87 Trung tâm GDNN –
GDTX Văn Giang
109 TT Văn Giang, Văn Giang Huyện Văn Giang 10 Hưng Yên 22 Khu vực 2 NT

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất