Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 17, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học hàng hải năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nha Trang 7840106 A00, A01, D07, C01, XDHB 6 Xét học bạ
2 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401062H A00, A01 15 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy.
3 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401061H A00, A01 15 Điểm thi TN THPT - chuyền ngành Điều khiển tàu biển
4 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401065 A00, A01 15 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành điện tàu thủy
5 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401062 A00, A01 15 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành vận hành khai thác máy tàu thủy
6 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401061 A00, A01 15 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành điều khiển tàu biển
7 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401062H A00, A01, XDHB 18 Vận hành khai thác máy tàu thủy
Học bạ
8 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401061H A00, A01, XDHB 18 Điều khiển tàu biển
Học bạ
9 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401065 A00, A01, XDHB 18 Điện tàu thuỷ
Học bạ
10 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401064H A00, A01 20 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành quản lý hàng hải

Tin tức mới nhất