Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học hàng hải năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 784010604 A00, A01 15 CN: QUẢN LÝ HÀNG HẢI TN THPT
2 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 784010610 A00, A01, D01 15 CN: LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH HÀNG HẢI TN THPT
3 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 784010607 A00, A01 15 CN: KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT TN THPT
4 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 784010611 A00, A01 15 CN: CƠ ĐIỆN TỬ TN THPT
5 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 784010609 A00, A01, D01 15 CN: QUẢN LÝ CÀNG VÀ LOGISTICS TN THPT
6 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 784010608 A00, A01 15 CN: KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỀU KHIỂN TN THPT
7 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 784010606 A00, A01 15 CN: ĐIỀU KHIỂN VÀ QUẢN LÝ TÀU BIỂN TN THPT
8 Đại Học Nha Trang 7840106 A00, A01, C01, D07 17 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 784010610 A00, A01, D01, XDHB 18 CN: LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH HÀNG HẢI HỌC BẠ
10 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 784010611 A00, A01, XDHB 18 CN: CƠ ĐIỆN TỬ HỌC BẠ

Tin tức mới nhất