Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2023

Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM điểm chuẩn 2023 - UT-HCMC điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, D01, D07 25 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Tự động hóa Công nghiệp
2 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D01, D07 24.75 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Điện tử viễn thông
3 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D01, D07 24.75 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Quản lý và khai thác máy xếp dỡ - Xây dựng, Cơ khí tự động, Công nghệ kỹ thuật Logistics
4 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, D01, D07 24.75 Tốt nghiệp THPT
5 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, A01, D01 20.75 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Quản lý an toàn và môi trường
6 Kỹ thuật tàu thuỷ 7520122 A00, A01, D01, D07 19.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp
7 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, D07 24.25 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm, Thiết kế nội thất
8 Công nghệ thông tin 748020101 A00, A01, D01, D07 25.65 Tốt nghiệp THPT
9 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01, D07 24.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông, Năng lượng tái tạo
10 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Học bạ
11 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.25 Học bạ
12 Kỹ thuật cơ khí 752010304H A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 CN: Cơ khí tự động; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
13 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Chương trình chất lượng cao; Học bạ
14 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 Học bạ
15 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Chương trình chất lượng cao; Học bạ
16 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 CN: Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường; Học bạ
17 Kỹ thuật tàu thuỷ 7520122 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp; Học bạ
18 Kỹ thuật xây dựng 758020104H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Thiết kế nội thất; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
19 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 Học bạ
20 Công nghệ thông tin 7480201H A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Học bạ; Chương trình chất lượng cao
21 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 CN: Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ - Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics - Học bạ
22 Kỹ thuật điện 752020102H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 CN: Điện công nghiệp; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
23 Kỹ thuật xây dựng 758020101H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
24 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 751060502H A00, A01, D01, D07, XDHB 22 CN: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
25 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 751060501E A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Quản trị logistics và vận tải đa phương thức; Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh; Học bạ
26 Kỹ thuật ô tô 752013002 A00, A01, D01, D07 25.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Cơ điện tử Ô tô
27 Kỹ thuật ô tô 752013001 A00, A01, D01, D07 25.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Cơ khí ôtô
28 Kỹ thuật ô tô 752013002H A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 CN: Cơ điện tử ô tô; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
29 Kỹ thuật ô tô 752013002 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.25 CN: Cơ điện tử ô tô; Học bạ
30 Kỹ thuật ô tô 752013001 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 CN: Cơ khí ô tô; Học bạ
31 Kỹ thuật ô tô 752013001H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.75 CN: Cơ khí ô tô; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
32 Xây dựng công trình thủy 7580202 A00, A01, D01, D07 17 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy
33 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, D01, D07 21.75 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Xây dựng đường bộ, Xây dựng công trình giao thông đô thị, Quy hoạch và quản lý giao thông, Logistics và hạ tầng giao thông
34 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 758020511H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Logistics và hạ tầng giao thông; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
35 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 758020501H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Xây dựng cầu đường; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
36 Kinh tế 784010401 A00, A01, D01, D07 25 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển
37 Kinh tế 784010402 A00, A01, D01, D07 24.75 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không
38 Kinh tế 784010401 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 Kinh tế vận tải; CN: Kinh tế vận tải biển; Học bạ
39 Kinh tế 784010401H A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Kinh tế vận tải; CN: Kinh tế vận tải biển; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
40 Kinh tế 784010402 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Kinh tế vận tải; CN: Kinh tế vận tải hàng không; Học bạ
41 Kinh tế 784010402H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Kinh tế vận tải; CN: Kinh tế vận tải hàng không; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
42 Kinh tế 758030103 A00, A01, D01, D07 23.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản
43 Kinh tế 758030103 A00, A01, D01, XDHB 0
44 Kinh tế 758030101 A00, A01, D01, D07 24.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Kinh tế xây dựng
45 Kinh tế 758030103 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Kinh tế xây dựng; CN: Kinh tế và quản lý bất động sản; Học bạ
46 Kinh tế 758030103H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Kinh tế xây dựng; CN: Kinh tế và quản lý bất động sản; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
47 Kinh tế 758030101 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 Kinh tế xây dựng; CN: Kinh tế xây dựng; Học bạ
48 Kinh tế 758030101H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Kinh tế xây dựng; CN: Kinh tế xây dựng; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
49 Khoa học hàng hải 784010606 A00, A01, D01, D07 21.25 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển
50 Khoa học hàng hải 784010611 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Cơ điện tử; Học bạ
51 Khoa học hàng hải 784010611H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Cơ điện tử; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
52 Khoa học hàng hải 784010606 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Điều khiển và quản lý tàu biển; Học bạ
53 Khoa học hàng hải 784010606H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Điều khiển và quản lý tàu biển; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
54 Khoa học hàng hải 784010607 A00, A01, D01, D07 20 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật
55 Khoa học hàng hải 784010608 A00, A01, D01, D07 17.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển
56 Khoa học hàng hải 784010607 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật; Học bạ
57 Khoa học hàng hải 784010607H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật; Chương trình chất lượn cao; Học bạ
58 Khoa học hàng hải 784010608 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Học bạ
59 Khoa học hàng hải 784010610 A00, A01, D01, D07 23.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải
60 Khoa học hàng hải 784010609 A00, A01, D01, D07 25 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Quản lý cảng và Logistics
61 Khoa học hàng hải 784010610 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Luật và chính sách hàng hải; Học bạ
62 Khoa học hàng hải 784010610H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Luật và chính sách hàng hải; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
63 Khoa học hàng hải 784010609 A00, A01, D01, D07, XDHB 22 CN: Quản lý cảng và logistics; Học bạ
64 Khoa học hàng hải 784010609H A00, A01, D01, D07, XDHB 20 CN: Quản lý cảng và logistics; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
65 Khoa học hàng hải 784010604 A00, A01, XDHB 0
66 Khoa học hàng hải 784010604 A00, A01, D01, D07 24.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Quản lý hàng hải
67 Khoa học hàng hải 784010604 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 CN: Quản lý hàng hải; Học bạ
68 Khoa học hàng hải 784010604H A00, A01, D01, D07, XDHB 19 CN: Quản lý hàng hải; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
69 Khai thác vận tải 7840101 A00, A01, XDHB 0
70 Khai thác vận tải 7840101 A00, A01 0
71 Khai thác vận tải 784010102 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 CN: Quản lý và kinh doanh vận tải; Học bạ
72 Khai thác vận tải 784010102H A00, A01, D01, D07, XDHB 19 CN: Quản lý và kinh doanh vận tải; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
73 Ngôn ngữ Anh 7220201 A00, XDHB, A01 0
74 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D14, D15, XDHB 19.5 Học bạ
75 Ngôn ngữ Anh 7220201 A00, D01, D14, D15 24.5 Tốt nghiệp THPT
76 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D07, XDHB 20 Học bạ
77 Hệ thống thông tin quản lý 7340405H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Học bạ; Chương trình chất lượng cao
78 Khai thác vận tải 784010101 A00, A01, D01, D07, XDHB 22 CN: Quản trị logistics và vận tải đa phương thức; Học bạ
79 Khai thác vận tải 784010101H A00, A01, D01, D07, XDHB 20 CN: Quản trị logistics và vận tải đa phương thức; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
80 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.75 Học bạ
81 Khoa học dữ liệu 7460108H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Chương trình chất lượng cao; Học bạ
82 Kỹ thuật cơ khí 752010307H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 CN: Công nghệ kỹ thuật logistics; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
83 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 CN: Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo - Học bạ
84 Kỹ thuật ô tô 752013003 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 CN: Ô tô điện; Học bạ
85 Kỹ thuật ô tô 752013003H A00, A01, D01, D07, XDHB 20 CN: Ô tô điện; Chương trình chất lượng cao; Học bạ
86 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất - Học bạ
87 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông - Học bạ
88 Kỹ thuật xây dựng 7580202 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy); Học bạ
89 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 Học bạ
90 Quản lý xây dựng 7580302H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Chương trình chất lượng cao; Học bạ
91 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D07 24.5 Tốt nghiệp THPT
92 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, D07 24.5 Tốt nghiệp THPT
93 Kỹ thuật ô tô 752013003 A00, A01, D01, D07 23.75 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Ô tô điện
94 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, D01, D07 23.5 Tốt nghiệp THPT
95 Khai thác vận tải 784010101 A00, A01, D01, D07 25.65 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức
96 Khai thác vận tải 784010102 A00, A01, D01, D07 24.75 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải
97 Hệ thống thông tin quản lý 7340405H A00, A01, D01, D07 23.5 Tốt nghiệp THPT; CLC
98 Khoa học dữ liệu 7460108H A00, A01, D01, D07 23.5 Tốt nghiệp THPT; CLC
99 Công nghệ thông tin 7480201H A00, A01, D01, D07 23.5 Tốt nghiệp THPT; CLC
100 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 751060502H A00, A01, D01, D07 25.65 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; CLC
101 Kỹ thuật cơ khí 752010307H A00, A01, D01, D07 23.25 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics; Chương trình chất lượng cao; CLC
102 Kỹ thuật ô tô 752013001H A00, A01, D01, D07 24 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Cơ khí ô tô; CLC
103 Kỹ thuật ô tô 752013002H A00, A01, D01, D07 24.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Cơ điện tử ô tô; CLC
104 Kỹ thuật ô tô 752013003H A00, A01, D01, D07 22.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Ô tô điện; CLC
105 Kỹ thuật điện 752020102H A00, A01, D01, D07 22 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Điện công nghiệp; CLC
106 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207H A00, A01, D01, D07 22 Tốt nghiệp THPT; CLC
107 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216H A00, A01, D01, D07 22.5 Tốt nghiệp THPT; CLC
108 Kỹ thuật xây dựng 758020101H A00, A01, D01, D07 21 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; CLC
109 Kỹ thuật xây dựng 758020104H A00, A01, D01, D07 21 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Thiết kế nội thất; CLC
110 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 758020501H A00, A01, D01, D07 17.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Xây dựng cầu đường; CLC
111 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 758020511H A00, A01, D01, D07 17.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông; CLC
112 Kinh tế 758030101H A00, A01, D01, D07 22 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Kinh tế xây dựng; CLC
113 Kinh tế 758030103H A00, A01, D01, D07 21 Tốt nghiệp THPT; CN: Kinh tế và quản lý bất động sản; CLC
114 Quản lý xây dựng 7580302H A00, A01, D01, D07 21 Tốt nghiệp THPT; CLC
115 Khai thác vận tải 784010101H A00, A01, D01, D07 25 Tốt nghiệp THPT; CN: Quản trị logistics và vận tải đa phương thức; CLC
116 Khai thác vận tải 784010102H A00, A01, D01, D07 23 Tốt nghiệp THPT; Quản lý và kinh doanh vận tải; CLC
117 Kinh tế 784010401H A00, A01, D01, D07 23 Tốt nghiệp THPT; CN: Kinh tế vận tải biển; Chương trình chất lượng cao; CLC
118 Kinh tế 784010402H A00, A01, D01, D07 23 Tốt nghiệp THPT; CN: Kinh tế vận tải hàng không; Chương trình chất lượng cao
119 Khoa học hàng hải 784010604H A00, A01, D01, D07 21.25 Tốt nghiệp THPT; CN: Quản lý hàng hải; CLC
120 Khoa học hàng hải 784010606H A00, A01, D01, D07 18 Tốt nghiệp THPT; CN: Điều khiển và quản lý tàu biển; CLC
121 Khoa học hàng hải 784010607H A00, A01, D01, D07 17 Tốt nghiệp THPT; CN: Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật; CLC
122 Khoa học hàng hải 784010609H A00, A01, D01, D07 24 Tốt nghiệp THPT; CN: Quản lý cảng và logistics; CLC
123 Khoa học hàng hải 784010610H A00, A01, D01, D07 20 Tốt nghiệp THPT; CN: Luật và chính sách hàng hải; Chương trình chất lượng cao
124 Khoa học hàng hải 784010611H A00, A01, D01, D07 17 Tốt nghiệp THPT; CN: Cơ điện tử; Chương trình chất lượng cao
125 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 751060501E A00, A01, D01, D07 25.65 Tốt nghiệp THPT; CN: Quản trị logistics và vận tải đa phương thức; Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh

Tin tức mới nhất