Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật dầu khí năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520604 DGTD 14 Đánh giá tư duy ĐHBKHN
2 Đại Học Dầu Khí Việt Nam 7520604 A00, D07 18 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520604 A00, A01 18 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520604 A00, A01, D07, D01, XDHB 22 Học bạ
5 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM Kỹ thuật Dầu khí 220 A00, A01 60.01 Xét kết hợp điểm hợp ĐGNL, TN THPT, Học bạ
6 Đại Học Dầu Khí Việt Nam 7520604 DGNLHCM 700 DGNL QG HCM

Tin tức mới nhất