Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 25, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên năm 2023

Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên điểm chuẩn 2023 - VBU điểm chuẩn 2023

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Việt Bắc
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT
2 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01, D01, D15 15 Tốt nghiệp THPT
3 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT
4 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT
5 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT
6 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT
7 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ
8 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01, D01, C00, D15, XDHB 15 Học bạ
9 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ
10 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ
11 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ
12 Ngôn ngữ Anh 7220210 A01, D01, D14, D10, XDHB 15 Học bạ
13 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ
14 Du lịch 7810101 A01, D01, C00, D15 15 Tốt nghiệp THPT
15 Du lịch 7810101 A01, D01, D14, D10, XDHB 15 Học bạ
16 Luật 7380101 A01, D01, C00, D15 15 Tốt nghiệp THPT
17 Luật 7380101 A01, D01, C00, D15, XDHB 15 Học bạ
18 Ngôn ngữ Anh 7220210 A01, D01, D14, D10 15 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất