Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 25, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Việt Đức năm 2023

Đại Học Việt Đức điểm chuẩn 2023 - VGU điểm chuẩn 2023

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Việt Đức
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kiến trúc 7580101 A00, A01, V00, V02, XDHB 7.5 Học bạ
2 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D07, XDHB 7 Học bạ
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07, D03, D05, XDHB 7.5 Học bạ
4 Tài chính và Kế toán 7340202 A00, A01, D01, D07, D03, D05, XDHB 7.5 Học bạ
5 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, D07, XDHB 8 Học bạ
6 Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin 7520208 A00, A01, D07, XDHB 7.5 CN: Kỹ thuật điện và máy tính; Học bạ
7 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D07, XDHB 7.5 Học bạ

Tin tức mới nhất