Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Tài Chính năm 2023

Học Viện Tài Chính điểm chuẩn 2023 - AOF điểm chuẩn 2023

  Dưới đây là điểm chuẩn Trường Học Viện Tài Chính
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D07 25.94 Tốt nghiệp THPT
2 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 73402013 A00, A01, D01, D07 25.8 Tốt nghiệp THPT; Tài chính - Ngân hàng 3
3 Kế toán Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 26.15 Tốt nghiệp THPT
4 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 73402011 A00, A01, D01, D07 25.94 Tốt nghiệp THPT; Tài chính - Ngân hàng 1
5 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 73402012 A00, A01, D01, D07 26.04 Tốt nghiệp THPT; Tài chính - Ngân hàng 2
6 Ngôn Ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07 34.4 Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2
7 Hải quan & Logistics 7340201C06 A01, D01, D07 35.51 Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2
8 Phân tích tài chính 7340201C09 A01, D01, D07 34.6 Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2
9 Tài chính doanh nghiệp 7340201C11 A01, D01, D07 34.25 Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2
10 Kế toán doanh nghiệp 7340301C21 A01, D01, D07 34.1 Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2
11 Kiểm toán 7340301C22 A01, D01, D07 34.75 Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2
12 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 26.17 Tốt nghiệp THPT
13 Kinh tế Kinh tế 7220201 A01, D01, D07 25.85 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất