Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 24, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật in năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7510801D DGNLHCM 18 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7510801C A00, A01, D01, D90 19 Tốt nghiệp THPT; CLC - Tiếng Việt
3 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7510801C DGNLHCM 20 CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
4 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7510801D A00, A01, D01, D90 20.5 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7510801D A00, A01, D01, D90, XDHB 21.5 Học bạ
6 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7510801C A00, A01, D01, D90, XDHB 21.5 CLC tiếng Việt; Học bạ

Tin tức mới nhất