Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 25, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Ngân hàng năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Ngân Hàng BANK05 DGNLQGHN 19 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Ngân hàng và Tài chính QT Coventry
2 Học Viện Ngân Hàng BANK04 DGNLQGHN 19 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Tài chính- Ngân hàng Sunderland
3 Học Viện Ngân Hàng BANK03 DGNLQGHN 19 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Ngân hàng số*
4 Học Viện Ngân Hàng BANK02 DGNLQGHN 19 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
5 Học Viện Ngân Hàng BANK01 DGNLQGHN 19 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Ngân hàng CLC
6 Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên ) BANK02 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 học bạ
7 Học Viện Ngân Hàng BANK05 A00, A01, D01, D07 21.6 Tốt nghiệp THPT, Ngân hàng và Tài chính quốc tế, Lk ĐH Conventry, Anh Quốc, cấp song bằng
8 Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh BANK02 A00, A01, D01, D07, XDHB 25.3 học bạ
9 Học Viện Ngân Hàng BANK03 A00, A01, D01, D07 25.56 Tốt nghiệp THPT; Ngân hàng số*
10 Học Viện Ngân Hàng BANK02 A00, A01, D01, D07 25.7 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất