Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 6, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh năm 2023

Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh điểm chuẩn 2023 - BA điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Ngân hàng BANK02 A00, A01, D01, D07, XDHB 25.3 học bạ
2 Tài chính FIN02 A00, A01, D01, D07, XDHB 25.3 học bạ
3 Kế toán ACT02 A00, A01, D01, D07, XDHB 25 học bạ

Tin tức mới nhất