Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 18, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quảng cáo năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quảng cáo 7320110 XDHB 9.27 Học bạ
2 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM 7320110 A00, A01, D01, C00 19 18: Học bạ lớp 12
30: Học bạ 5 học kỳ
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quảng cáo 7320110 R25 35.8 Điểm thi TN THPT
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quảng cáo 7320110 D72 35.8 Điểm thi TN THPT
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quảng cáo 7320110 R24 36.3 Điểm thi TN THPT
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quảng cáo 7320110 D01 36.3 Điểm thi TN THPT
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quảng cáo 7320110 R26 36.8 Điểm thi TN THPT
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quảng cáo 7320110 D78 36.8 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất