Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 23, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quảng cáo năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quảng cáo 7320110 D72, R25 35.52 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quảng cáo 7320110 D01, R22 36.02 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quảng cáo 7320110 A01, R27 36.02 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quảng cáo 7320110 D78, R26 36.52 Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40

Tin tức mới nhất