Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | September 30, 2023

Scroll to top

Top

Khối D72 điểm chuẩn các ngành và trường khối D72

Khối D72 bao gồm 3 môn thi: Ngữ văn, Khoa học tự nhiênTiếng Anh. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành và trường khối D72: