Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 23, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Tài chính quốc tế năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Công Nghệ TPHCM 7340206 A00, A01, D01, C01 16 TN THPT
2 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM Tài chính quốc tế 7340206 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 Xét học bạ
3 Đại học Công Nghệ TPHCM 7340206 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 Xét điểm học bạ
4 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM Tài chính quốc tế 7340206 A00, A01, D01, C01 19 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM Tài chính quốc tế 7340206 DGNLHCM 600 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất